Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Estetika

Obdobie 500-1000 r.

Obdobie temna. V umení vplyv barbarských kultúr. Prejavuje sa na stavbách. Z barbarských kultúr sa preberajú rôzne pletence ornamentov. Zachovali sa zložité iluminované rukopisy. Na dvore Karola Veľkého rozkvet umenia inšpirovaný okrem barbarských vplyvov aj vplyvom antiky. Cieľom výtvarného umenia je zachytiť podstatu príbehu jeho symboliku. Aj námet je veľmi zjednodušený, chce vyjadriť náboženský obsah a chce byť zrozumitelný.

Románske obdobie

Spoločenská situácia - človek je závislý od pôdy a pozemku. Ľudia sú izolovaní. Málo obchodovania a hlavným realikom spoločnosti bola cirkev. Spoločnosť sa viazala na cirkev. Znaky: budovy a kostoly stredných rozmerov boli tmavé a masívne, vyváženosť vertikálnych a horizontálnych línií. Klenba mala 2 typy: valená a rebrová. Polkruhový obluk, malé okná, plné hrubé múry, úzke okenné otvory, ťažké piliere, výzdoba plastiky a sôch. Pôsobia strnulo, meravo, postavy: Krista a svätcov. Na oknách farebné sklo.

Rímska kultúra

- letopočty 2 stor. p.n.l až 4 stor. p.n.l. Známy zmysel pre veľkoleposť, pre užitočné, hľadanie sily a kolosálne rozmery, umenie okázalých efektov. Pamiatky veľká sieť ciest: Appíjska cesta, amfiteátre, víťazné oblúky: Konštantínov oblúk, Titov oblúk, drajánov stĺp, panteón. Rímske umenie sa inšpirovalo etruským umením. Žili na území Ríma. Boli živelní, dekoratívni, mali veselý štýl. Náhodná architektúra, polosediace a pololežiace postavy. Architektúra využíva techniku nepravidelného muriva. Využíva maltu. Na dekoratívnu funkciu sa používali obklady z gréckych slohov. Napr.: stĺpy vsadené do múrov.

Koloseum-3podlažia s oblúkmi, 4 je atika. Sú vsadené oblúky v Iónskom a Korínskom slohu. V architektúre tieto prvky: oblúk, klenba, panteón.

Hurbanizmus

- výstavba miest na vysokej úrovni, šachovnicový systém, jednotný výzor vo všetkých mestách. Občianska a rekreačná architektúra: napr. bazilika- obchod a súdne centrum, kúpele, divadlo, amfiteátre.

Portrétne umenie

- vyznačuje sa veľkým zmyslom pre individualizáciu - črty tváre.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk