Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Magický realizmus a fantazijný realizmus

Časopis Valori Plastici ( 1918 – 1921 ), orgán metafyzického maliarstva Pittura Metafisica, ktorý inšpiroval surrealistov, mal veľký vplyv aj na maliarov magického realizmu. Koliskou tohto umenia je najmä Nemecko. Za námet si vyberá „ magickosť každodennosti „- rohy ulíc, línie domov, mosty, železničné priecestia. Umenie Fantastiky je metódou a nie štýlom. Často sa v ňom spájajú realistické tendencie s abstraktnými. Jeho cieľom je zneistiť diváka a prinútiť ho, aby prebudil svoju obrazotvornosť a dospel k myšlienkovým asociáciám. Tento postup pripomína využitie tvorivej sily, obsiahnutej v mýtoch.

Názov magický realizmus dal Franz Roh, ktorého snové obrazy sa vyznačujú mimoriadnou presnosťou vypracovania a jasnosťou. V polovici 50- tych rokoch sa vo Viedni vytvorila tzv. Viedenská škola fantazijného maliarstva. Sem možno zaradiť aj umelca slovenského pôvodu Albína Brunovského, ktorého reprezentuje grafická, ilustračná a maliarska tvorba. Fantastické prvky môžeme nájsť v diele mnohých umelcov 20.stor. napr. v poetických asociáciách Paula Kleea, umelca Bauhausu, takisto v rozprávkových scénach, ktoré namaľoval–

Parížska škola

Názov označuje medzinárodné spoločenstvo modernistických umelcov z celého sveta žijúcich a tvoriacich v Paríži. V skutočnosti to znamenalo uznanie Paríža ako strediska umeleckého života v období pred druhou svetovou vojnou.

Predstavitelia:

Amadeo Modigliani


Talian Modigliani stelesňuje romantického "prekliateho umelca" poznačeného biedou a alkoholizmom. Tento mladý a nadaný maliar sa preslávil najmä svojimi obrazmi štíhlych žien s dlhým krkom. Maľoval elegantným štýlom pripomínajúcim najtradičnejší taliansky manierizmus.

Marc Chagall ( 1887 – 1985 ) sýtymi, výraznými farbami. Veľký záujem o fantastické umenie dokumentuje množstvo zábavných diel, komiksov a ilustrácii. V roku 1914 emigruje z rodného Vtibesku v Rusku do Paríža. Jeho témy sú zvyčajne späté s rodným krajom a mnohokrát zobrazuje huslistov vo svojich dielach. So skutočnosťou sa pohráva naprosto dokonale, originálne a dokonca primitívne. Prehovára k nám mimo logiku a oslovuje obecnú ľudskú túžbu po šťastí, obzvlášť chagallove ranné diela akoby presvecovali duševnú silu vyvierajúcu zo židovskej výchovy.
Diela : Huslista - je mystickou postavou, ktorá sa síce zúčastňuje židovských osláv
narodenia, svadieb a úmrtia, ale akoby pri tom sám niesol na sebe ťarchu celej
komunity. Tento huslista akoby bol ostatným odcudzený- všimnite si akú má
zelenú tvár a vznáša sa vo vzduchu.

Marc Chagal

Marc Chagal svojím dielom podstatne prispel k sláve Parížskej školy. Vďaka svojmu výnimočnému citu pre farby a skvelému rozprávačskému talentu sa veľmi rýchlo uplatnil v novom prostredí. Svoj nepokoj a zmysel pre dramatickosť vyjadroval s úsmevom a s veľkou citlivosťou, ktorá vytvárala súlad medzi bytosťami a vecami. Vyjadroval ich veľmi osobitou formou prechodov zo skutočnosti do neskutočna, majstrovským uplatňovaním snových predstáv, bez akýchkoľvek obmedzení

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk