referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Divadelná kultúra
Dátum pridania: 14.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zulusa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 773
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 

- vymedzenie pojmu, vznik, žánre a charakteristické rysy profesionálneho divadla, scénické a scénografické prostriedky divadla

Divadlo:

 1. ako označenia budovy
 2. ako inštitúcia, napr. Nová scéna
 3. ako súbor diel istej epochy či ako sloh divadelného umenia – napríklad romantické divadlo, naturalistické divadlo
 4. ako umelecký artefakt, teda konkrétna inscenácia či predstavenie
 5. ako telovýchovné podujatia a pod.
 6. ako špecifická ľudská umelecká činnosť, uskutočňovaná v čase a priestore, spravidla živým človekom, pred kolektívom prítomných divákov s cieľom poskytnúť divákom estetický zážitok

Predhistória divadla - O prvých divadelných prejavoch dávnoveku nemáme síce presné svedectvá, ale oprávnene môžeme usudzovať, že hrané divadlo je staršie ako písaná dráma a spomedzi zložiek divadelného prejavu najstaršie sú prejavy herecké.
Počiatky divadla treba hľadať v animizme (predstava prvotných ľudí, že každou vecou je duša, duch ), v mágii. Prvé divadelné prejavy sa rozvíjajú v tom istom čase ako náboženské obrady, ceremónie a kulty. Popri tzv. kultických divadelných prejavoch existovali aj nekultické, čiže svetské, ktoré majú svoj pôvod v hre, v živelných ľudových hodnotách. Pozostatkom prvých sú aj u nás ešte jestvujúce napríklad chodenie s Morenou, chodenie s Betlehemom a pod. Pokračovaním druhých sú napríklad karnevaly.
V skratke vznik divadla – v prvotnopospolnej spoločnosti pri obradoch – uctievanie bohov. Ich súčasťou bol aj pohyb aj pieseň. Divadlo vzniklo vtedy, keď sa oddelil divák od herca a postupne sa jednotlivé zložky osamostatnili (zvlášť bol pohyb a zvlášť spev).

Žánre profesionálneho divadla:

Dráma : komédia, tragédia, činohra, malé javiskové formy, absurdná dráma
Verbálne žánrové formy :tragikomédia, veselohra, fraška, melodráma, absurdná dráma
Hudobno – dramatické žánre : opera, opereta, muzikál, spevohra, balet, pantomíma
Javiskové pásma: kabaret, estráda, recitácia, divadelná poézia
Ostatné žánrové formy : bábkové divadlo, film, inscenácia, rozhlasová hra
Ochotnícke divadlo.: prínos pre javiskové umenie a techniku, vznik kulisového javiska
( kukátkové divadlo), objav kulís zaznamenal zmenu scény, stavba reprezentačných budov pre operu a balet, pompéznosť, bohaté dekorácie a kostýmy

Divadelná kultúra

Vznik:

 • 6. stor. v Grécku na počesť boha Dionýza
 • pred Antikou existovali v praveku rôzne rituály

Charakteristické rysy profesionálneho divadla :

 1. časopriestor – tu a teraz (divadlo je umenie časopriestorové – odohráva sa v určitom čase a priestore, kde je divák)
 2. syntetické umenie (zlučuje sa v ňom viac druhov umenia – literatúra, hudba, )
 3. audiovizuálny vnem (sluch a zrak prebieha spoločne )
 4. kolektívne umenie ( pretože v ňom vystupuje viac umelcov – dramatik (píše scenár),
  dramaturg (spracúva drámu, hru) režisér ( realizuje dielo), scénograf (výtvarník, architekt), choreograf (rozhoduje o pohybe na scéne ), hudobník (hudba na scéne ),
  inšpicient (pracovník režiséra, riadi predstavenie a zodpovedá zaňho ), kostýmy a masky, rekvizity (imaginárna, reálna, zástupná), javisková technika (svetlo, zvuk, kulisy), dirigent (riadi orchester), zbormajster, herec, technik, bábkoherec....

Scénické prostriedky divadla: (pohyb, slovo, svetlo, obraz, zvuk, herec)

 • pohyb = celopriestorový, vyjadrenie vzťahov k prostrediu
  Gesto – pohyb časti tela
  Mimika – pohyb tváre
 • slovo = hovorené, spievané, spisovné, slang, nárečové, monológ, dialóg, javisková reč
 • zvuk = hudobná zložka, spev, hudba, atmosféra, nálada, tlkot srdca
  Hudba, spev – estetická, informačná, infraštruktúrnu a rytmická úloha. Slúži na dotvorenie atmosféry, nálady a situácie. K zvukom patria aj šumy, rachot a hluk. Môžu byť samostatné (tlkot srdca),sprievodné (pískanie), antartické (naživo) a reproduktívne
 • obraz = je vo vytvorenej stránke navrhovaný scénografom v spolupráci spolu z režisérom


Scénografické prostriedky divadla: (kostýmy, masky, rekvizity, scéna)

 • priestor = každé predstavenie má svojský priestor, delenie – aréna – scéna v strede (úzky kontakt), poznáme rôzne druhy javísk a hľadísk
 • kostým = určuje miesto, dobu, atmosféru, charakter postavy, nahotu; medzi kostýmy patrí čiapka, obuv, doplnky. Patrí sem aj civilný oblek.
 • maska = nalíčená, nenalíčená, drobné doplnky (klaunov nos), spôsob účesu. Maska aj kostým podlieha štylizácii a sila ich informačnej a estetickej samostatnosti sa mení
 • scéna = zvýrazňuje, vymedzuje, orientuje diváka do deja, farebne dotvára situáciu, čaro na javisku, tieňohra
 • rekvizita = reálna – správnosť prevedenia
  = imaginárna – vyžaduje presné konanie, podporuje intelektuálne mysl.
  = zástupná – oživený predmet, premena rekvizity na postavu

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.