Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zošikmené steny

Zošikmené steny dodávajú obytnému priestoru skutočne novú dimenziu. Odhliadnuc od momentálnych módnych trendov má takéto bývanie nesporne veľa výhod. Nielen z hľadiska jedinečnosti a originality vnútorného priestoru, ale aj z hľadiska optickej, mikroklimatickej akustickej pohody.

Samozrejme, ak je optimálne navrhnutá celá strecha – od dispozičného riešenia, presvetlenia, skladby strešného plášťa i jednotlivých detailov. V neposlednej miere pohoda bývania závisí aj od umiestnenia, počtu a tvaru zasklených plôch. Použitie strešných okien má aj svoje výhody i nevýhody. Za výhodu môžeme považovať lepšie presvetlenie, lebo svetlo vďaka sklonu strechy dopadá na celú plochu strešných okien. V letných mesiacoch sa to však môže zmeniť, vtedy nastupuje potreba zatienenia pred rozžeraveným sklonom.

Získať príjemný chládok pomôžu interiérové a exteriérové rolety, plisované a rímske rolety s rôznym stupňom zatemnenia, žalúzie i vonkajšie markízy, ktoré zabraňujú prehriatiu priestoru pod ním. Predajcovia majú k dispozícii bohatý doplnkový program, v ktorom nechýbajú sieťky proti hmyzu, rôzne druhy kľučiek a ovládacích mechanizmov, mechanické či elektrické ovládanie a pre tých najpohodlnejších aj programovateľné, elektronické, diaľkové a mnoho iných zaujímavých a užitočných maličkostí. K nepríjemnostiam, hlavne v zimných mesiacoch, patrí neželaná kondenzácia vody na okenných tabuliach. Najlepším spôsobom, ako sa jej vyhnúť, je správne umiestnenie vykurovacích telies a vhodné osadenia okien. Nezanedbateľnú úlohu zohráva ja kvalita zasklenia. Kvalitné tepelnoizolačné sklo s čo najnižšou hodnotu koeficientu prestupu tepla dokáže mnohé zachrániť.

Prirodzené prúdenie vzduchu je dôležitou podmienkou zdravej a príjemnej mikroklímy každého, teda aj podkrovného priestoru. Aj pri zavretých oknách je dôležité, aby prirodzená výmena vzduchu nebola narušená. Systém stálych vetracích mriežok a kanálikov, zabudovaných do niektorých typov okien, vpustí dnu napriek zatvorenému okennému krídlu dostatočné množstvo čerstvého vzduchu, pričom prach a hluk nechajú vonku. Počet a veľkosť strešných okien je určený veľkosťou miestnosti a jej dispozíciou.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk