Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Najzaujímavejšie múzeá v Bukurešti

Národné historické múzeum

Sídli v neoklasicistickej budove vybudovanej v rokoch 1894 – 1900 ako poštový palác. V klenotnici múzea je okrem iného vystavený poklad z mladšej doby kamennej tvorený 97 zlatými predmetmi a poklad z lokality Pietroasa známy pod názvom „Kvočka so zlatými kurčatami“, ktorý obsahuje pätnásť zlatých predmetov v celkovej váhe 19 kg.

Zaujímavú časť starovekých zbierok tvoria hlinené figúrky vytvorené neolitickými kultúrami Cucuteni a Hamangia, trácke nástroje z doby bronzovej, dácke mince, keltské zbrane. K historicky mladším exponátom patrí koruna kráľovnej Márie a skrinka, ktorá údajne skrýva jej srdce, či žezlo Ferdinanda I. a Carola II. V modernom lapidáriu (miestnosť na uschovanie kamenných sôch a skamenelín) na nádvorí môžete vidieť kópiu Trajánovho stĺpu s reliéfmi zobrazujúcimi výjavy z rímsko-dáckych vojen, ktoré prebehli medzi rokmi 101 až 102 a 105 až 106. Múzeum vystavuje viac ako 50 000 exponátov. Vstupné cca 120 Sk.

Národné múzeum umenia

Nachádzajú sa tu vzácne diela majstrov. Tri miestnosti sú venované talianskemu umeniu 15. a 18. storočia (Tintoretto). V jednej miestnosti sú vystavené nemecké a rakúske diela, v ďalších sa nachádzajú diela holandských a dánskych majstrov, vrátane ‘Crucifixion’ od Eycka a Rembrandta, španielske práce datované do 16. a 17. storočia (El Greco), diela flámskych maliarov, vrátene Rubensa. V múzeu je taktiež zastúpená francúzska sochárska škola i moderné umenie 20. storočia. Vstupné cca 100 Sk.

Múzeum Zambaccian

Sú tu vystavené najlepšie rumunské diela. Uchováva sa tu zbierka prevažne impresionistických malieb, vrátane ranných sôch Constantina Brancusiho. Každá miestnosť je venovaná rumunskému umelcovi z určitého obdobia. Známejšie mená sú Nicolae Grigorescu a Stefan Luchian. Nachádzajú sa tu aj exponáty najmä francúzskych umelcov - vrátane Picassa, Cezanna, Bonnarda a Renoira, ich diela sú vystavené na 1. poschodí. Vstupné cca 100 Sk.

Historické centrum

Historické jadro sa nachádza medzi Calea Victoriei, Bulevardul Bratianu, Bulevardul Regina Elisabeta a riekou Dîmbovita. Nachádza sa tu aj alternatíva ku kultúrnym pamiatkam - kluby, bary, trendové kaviarne a reštaurácie. Srdcom jadra je Curtea Veche (Staré námestie), na ktorom je niekoľko starých múrov, oblúkov, náhrobkov a zrekonštruovaný Korintský stĺp.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk