referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nina
Piatok, 12. júla 2024
Franz Joseph Haydn
Dátum pridania: 25.09.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Violin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 145
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
(1732-1809)

-narodil sa v dolnorakúskej dedinke Rohrau 31.3.1732 v rodine kolára a ľudového hudobníka ako jedno z 12 detí
-s mladšími bratmi Michaelom a Jánom Nepomukom boli hudobne nadaní, prvé základy získali u učiteľa Franka v Hainburgu
-1740 ako 8-ročný začal pôsobiť ako spevák v dóme sv. Štefana vo Viedni
-zdokonaľoval sa aj v hre na iné hudobné nástroje
-po 10 ročnom pôsobení musel opustiť zbor, lebo odmietol kastráciu a zmutoval
-dočastne sa živil ako tanečný huslista a učiteľ
-stal sa korepetítorom u Nicola Porporu a učiteľom klavíra
-v hre na klavíri nikdy nesiahal ani na Mozarta, ani na Beethovena
-zoznámil sa s viedenskými autormi ako napr. Georg Christoph Wagenseil, Christoph Willibald Gluck, Carl Ditters Dittersdorf a Carl Philip Emanuel Bach
-v hudbe bol autodidaktom (samoukom)
-1755- prvá hodnotná skladba- sláčikové kvarteto B dur
-roku 1759 sa dostáva na odporúčanie grófa Fűrnberga do služieb grófa Morzina v českých Lukaviciach pri Plzni, pôsobí tu ako hudobný riaditeľ orchestra bojujúceho s finančnými ťažkosťami
-toho istého roku ako 27-ročný píše prvú symfóniu- Lukavickú a pre grófa Fűrnberga sláčikové kvarteto
-po návrate do Viedne sa tajne oženil a od roku 1760 bol 30 rokov kapelníkom v službách rodu Esterházyovcov (Mikuláš E.)
-roku 1761 sa stal druhým a roku 1766 prvým dirigentom
-pôsobil v Eisenstadte a Esterháze až do smrti Mikuláša E. a rozpustenia kapely roku 1790
-ešte 5 rokov dostával plat kapelníka, pod podmienkou, že bude nosiť titul kniežacieho kapelníka v povolaní slobodného umelca
-pôvodne 16-členný súbor sa rozrástol na 30-členný orchester
-služobnícke povinnosti boli podľa predstáv Pavla Antona E. v 14 bodoch
-1764-prelom v popularite, v Paríži tlačou vychádzajú jeho prvé sláčikové kvartetá
-1781-1791-vrúcne priateľstvo s mladším Mozartom
-1785-6 –na objednávku francúskej spoločnosti vzniklo 6 Parížskych symfónií
-1790-1792 a 1794-1795 prijal pozvanie do Londýna, aj s huslistom J.P.Salomonom získal čestný doktorát oxfordskej univerzity
-J.P.Salomon príchodom Haydna založil novú koncertnú spoločnosť, ktorá mesačne usporadúvala 3-4 koncerty na čele orchestra s J.Haydnom
-počas tohto pobytu vznikli Londýnske symfónie (12), sláčikové kvartetá, klavírne sonáty
-upravil okolo 300 škótskych a waleských piesní pre klavírne trio
-medzi dvoma cestami do Anglicka sa stretol s mladým Beethovenom a keď sa Beethoven roku 1792 presťahoval do Viedne, učil ho do januára 1794
-1795- po návrate z Londýna opäť prevzal vedenie novozaloženého esterházyovského orchestra vo Viedni
-vytvoril tu veľké 2 oratórne diela- Stvorenie a Štyri ročné obdobia, na podnet Händlových oratórií ktoré počul v Londýne
-1797- na cisárove narodeniny sa 1.krát spievala rakúska cisárska hymna. Táto melódia tvorí v Cisárskom kvartete tému jednej variácie
-30.4.1798-premiéra Stvorenia- sám ho diriguje...50 taktov- nič, hmly, c mol ale žiadna tonalita, výbuch- Buď svetlo -C dur akord
-cirkev ho skritizovala, premiéru v chráme nedovolila, vraj má priveľa radosti
-24.4.1801.premiéra Ročných období- nespokojnosť s libretom, dielo zakončené monumentálnou fúgou
-na sklonku života mu udelili čestné občianstvo mesta Viedeň
-ľud ho miloval, veľkolepé predvedenie Stvorenia v kupolovej sále Starej univerzity založenej Máriou Teréziou dňa 27.3.1808
-1809-napoleonské vojská zaútočili na Viedeň
-vyslúžil si pomenovanie papa Haydn
-zomrel v náručí svojho sluhu 31.3.1809, napoleonovskí granátnici spolu s rakúskou domobranou viedli spolu čestný sprievod k jeho hrobu

DIELO

Haydnova tvorba predstavuje umelecky nevšednú kvalitu a dielo a to v 3 oblastiach:

a.)kvartetá
b.)symfónie
c.)oratóriá

KVARTETÁ

Prvé opusy skomponoval roku 1755, označil ich ako kasácie a scherzandi. Boli písané pre sláčikové aj dychové obsadenie. Ovplyvnili ich znaky prebraté zo suity, divertimenta a komorného tria. Prvé napísal ako 23 ročný v tom istom roku.  Kvartetá boli viacčasťové cykly alebo trojčasťové skladby. Štvorčasťový cyklus zaviedol až pod vplyvom symfónie.

Obsadenie: primárius- sólo part, ostatní doprovod, od 17. kvarteta- každý hlas mal sólo part

-skladbám dával programové názvy, program len parciálna záležitosť

SLNEČNÉ KVARTETÁ (č.33-38)

-B-dur-cyklus 6 skladieb, pomenované podľa titulky
-polyfonicko- kontrapunktické

RUSKÉ KVARTETÁ (č.77)

- venované ruskému kniežaťu Pavlovi
-vrcholné majstrovstvo, základ moderného sláčikového kvarteta
S.K. F dur- Sen, Serenádové
S.K. D dur- Žaba, Škovránčie
S.K. f mol- Britva
S.K. g mol- Jazdecké
S.K. C dur –Cisárske

SYMFÓNIE

-pred rýchlou 1. časťou používal introdukciu (pomalý začiatok)
-majstrovstvo v rozvádzaní tém
-zaviedol variačný princíp (dovtedy iba v sonátach)
-do menuetov zavádza ľudové melódie- chorvátske a maďarské

104 symfónií- vznikli medzi rokmi 1759-1795

-1.LUKAVICKÁ SYMFÓNIA D- dur
-triptych OBDOBIA DŇA- ráno, poludnie, večer
-RÁNO D dur, OBED C dur, VEČER G dur, FILOZOF F dur, SMÚTOK e mol
-ROZLÚČKOVÁ fis mol-postupný odchod hudobníkov, presto náhla zmena na Adagio
-MÁRIA TERÉZIA, OHEŇ, BAKALÁR,ZÁZRAK
-NA ZNAMENIE ROHU, NA PODSTRIEŽKE
-po 30 symfónii majú už ustálený počet častí- 4

PARÍŽSKE SYMFÓNIE- majú programové názvy, odstránený význam čembala
POĽOVAČKA D dur, MEDVEĎ C dur, SLIEPKA g mol, KRÁĽOVNÁ B dur, PARÍŽSKA, OXFORDSKÁ G dur(patrí štýlovo k londýnskym a historicky k parížskym)

LONDÝNSKE SYMFÓNIE- rozumie im celý svet, ovplyvnené Mozartom
-opusy od 93. po 104.

D dur, PREKVAPENIE G dur, c mol(jedna z naj), Es dur(1.krát klarinety),
VOJENSKÁ G dur, HODINY D dur(názov až v 19.stor.), B dur, G dur- S ÚDEROM NA TYMPANY, Es dur S VÍRENÍM NA TYMPANY, posledná D dur(najčastejšie hraná, prvky Mozarta opera Don Juan a aj Beethovena)

ORATÓRIÁ

-Haydnove posledné diela, komponované po príchode z Londýna

SEDEM SLOV VYKUPITEĽOVÝCH NA KRÍŽI- 7 Adagii s introdukciou a záverečným zemetrasením
NÁVRAT TOBIÁŠA
STVORENIE SVETA
4 ROČNÉ OBDOBIA

-jediná omša- Missa Sanctae Caeciliae- Ceciliánska omša –kantátový štýl

KONCERTY

14 klavírnych, 9 pre husle, 6 pre violončelo, 1 pre kontrabas, 2 pre flautu, 4 pre horn, 1 pre trúbku, 1 pre hoboj

PRÍNOS

-predstavuje prvú syntézu klasického umenia- melodická invencia opierajúca sa o ľudovú slovesnosť
-nadväzuje na mannheimskú reformu, na viedenskú školu kleinmajstrov, nemecký, taliansky a francúzsky sloh
-zaslúžil sa o kryštalizáciu formy sonátového allegra
-v symfóniách, sonátach a kvartetách rozširuje počet častí na 4 zaradením menuetu
-hudbou predstavuje radosť zo života

-dielo Haydna systemizoval a skompletizoval Hobocken (Hob)
 
Galéria k článku [5]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.