Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čača, Waltz, Tango, Rumba, Samba

ČAČA

Vyzývavý, veselý a bezstarostný – taký je tanec ČAČA. Smie sa tancovať s matkou, sestrou, rovnako aj so svojou láskou. Nie je taký intímny ako TANGO alebo RUMBA, učí sa oveľa ľahšie ako ktorýkoľvek iný spoločenský tanec. Začiatočníci, muži i ženy, tento latinský rytmus, podčiarknutý výraznými dobami, ľahko chápu, lebo zreteľne znejúce doby sa dajú ľahko rátať. Je stálym favoritom tanečníkov spoločenských tancov na celom svete.

Tanec je založený na postupovej premene – chassé (tri spojené kroky), ktorá sa tancuje na prízvučné doby v každom takte hudby. Meno ČAČA údajne vzniklo podľa zvukov, čo spôsobujú nohy tanečníkov na parkete, keď tancujú postupovú premenu.

Hudba k tancu ČAČA vznikla na Kube. Má silný, podmanivý, ľahko rozoznateľný rytmus, ktorý sa dá ľahko rátať ako: „raz, dva, tri, štyri a raz atď.“ Doby na „štyri a raz“ sú prízvučné a môžu sa vyslovovať ako ČA-ČA-ČA. Rovnako ako každá latinskoamerická hudba, ČAČA je založená na silnej sekcii bicích nástrojov. Nemali by chýbať hudobné nástroje bongo, conga, tympany či kravský zvonec. Najlepšie tempo je 30 taktov za minútu. Najsilnejšia prízvučná doba je na začiatku každého taktu.

ČAČA sa skladá asi z dvadsiatich základných figúr a množstva variácií vyvinutých z týchto základných figúr. No aj taneční začiatočníci upútavajú pozornosť svojich priateľov, ak dokážu dobre zatancovať štyri základné figúry.

Držanie tela pri tanci ČAČA a ďalších latinských tancoch je iné ako pri štandartných tancoch. Ide o tzv. ZATVORENÉ ČELNÉ POSTAVENIE. Najväčší rozdiel je v tom, že telá partnerov sa navzájom nedotýkajú a držanie tela obidvoch tanečníkov je uvoľnenejšie.

TANGO

Na hudbe TANGA je čosi úžasne výnimočné, prináša atmosféru napätého očakávania. Jednotlivé pasáže hudby sú oddelené staccami, aby sa potom rozplynula do mäkkých, ale pevných plynulých crescend, a vytvorila tak náladu tajomnej drámy, poprepletanej ostrými konfrontáciami, náladu ustavičných premien a ponúka vzrušujúce pozvanie, ktorému nie je možné odolať.

TANGO, tanec, ktorý si generácie tanečníkov odovzdávali z pokolenia na pokolenie, sa zrodil v slumoch a biednych uličkách Argentíny. Viac ako storočie bol pokladaný za priveľmi hriešny pre spoločenské sály. Začiatkom 19. storočia sa po istých úpravách stal v Európe veľmi módnym. Hoci je to prekvapujúce, nie je ťažké naučiť sa ho tancovať. Tanečník veľmi ľahko zvládne základné tanečné figúry. Avšak tajomstvo zmocnenia sa drámy TANGA spočíva v zaujatí správneho postavenia a držania a v dosiahnutí nepolapiteľného mačacieho pohybu, ktorý je prítomný v každom kroku.

V TANGU je dôležité venovať zvýšenú pozornosť vzájomným pozíciám tiel pri zatvorenom čelnom postavení. Tanečníčky by mali starostlivo dodržiavať vedenie mužovým pravým ramenom a aj to, že v každom okamihu musia byť mužove nohy spolu, pričom špička pravej nohy smeruje k priehlavku ľavej nohy.

SAMBA

SAMBA a Brazília patria k sebe ako dym a oheň, blesk a hrom a noc a deň. SAMBA je neodmysliteľnou súčasťou brazílskej kultúry – je to hudba a tanec pre ľudí.

Karneval a SAMBA je ďalšie slovné spojenie typické pre náladu, akú táto hudba zapaľuje v brazílskych srdciach.

Každý rok sa v brazílskom Rio de Janeiro vo februári na 5 dní a 5 nocí zastaví všedný pracovný ruch – je čas karnevalu... Nekonečný sprievod fantasticky vyzdobených alegorických vozov, každý so svojou skupinou muzikantov a tanečníkov tancujúcich na hudbu SAMBY, ktorá bola skomponovaná osobitne pre túto príležitosť. Alegorické vozy tvoria žiarivý, farebný, nikde sa nekončiaci prúd, čo sa valí mestom.

Dávno pred začiatkom karnevalu veľa nadšených rúk navrhuje a pripravuje úžasné kostýmy a stavia alegorické vozy, ktoré budú vyjadrovať tému, čo si skupina vybrala ako svoj príspevok do fantastického sprievodu. Špeciálne školy SAMBY, alebo ako im Brazílčania hovoria Escalas do Samba, sa počas karnevalových sprievodov schádzajú a navzájom súťažia.

Hoci si väčšina ľudí, ktorí nie sú z Brazílie, myslí, že SAMBA je jeden osobitný tanec, nie je to tak. SAMBA má neuveriteľne veľa verzií – odlišujú sa rytmom, tempom a náladou – a výsledok je množstvo tancov. Tanec, ktorý Západ pozná pod menom SAMBA, je iba jeden z mnohých vzrušujúcich a strhujúcich rytmov.

Tanečníci iba vtedy úspešne vyjadria charakter SAMBY, keď sa vžijú do koketnej a bujarej nálady karnevalu.

Veľa figúr používaných v SAMBE si vyžaduje osobitné pohyby panvou. Je ťažké naučiť sa tieto pohyby, ale bez nich by figúry, ktoré si ich vyžadujú, neboli rytmické a autentické.

Ďalší dôležitý pohyb, ktorý sa tanečníci SAMBY musia naučiť, je pohyb nazvaný SAMBOVÝ POHUP. Tento pohyb sa robí vo všetkých figúrach, v ktorých sa ráta doba „RAZ a DVA“. Ak tanečníci chcú dosiahnuť majstrovskú SAMBU, mali by sa usilovať dokonale zvládnuť tieto dva pohyby. Tieto pohyby nielenže vylepšia samu SAMBU, ale aj zoštíhlia driek tanečníkov.

SAMBA má dve doby v každom takte s najväčším dôrazom na tej druhej. Štandartné tempo je 50 taktov za minútu.

V zatvorenom čelnom postavení pri SAMBE sa telá nedotýkajú a používa sa uvoľnenejší postoj.RUMBA

RUMBA, presnejšie KUBÁNSKA RUMBA, je nepochybne najobľúbenejší tanec prevažnej väčšiny tanečníkov latinských tancov. Napriek tomu, že princípy tanca sú prekvapujúco jednoduché, trvá roky, kým tanečník dosiahne v tomto tanci vysoký stupeň dokonalosti.

RUMBA je pre začiatočníkov pomerne jednoduchá a netrvá dlho, kým tanečník dosiahne dobrú úroveň. Avšak profesionálni tanečníci počas svojej kariéry musia venovať veľa času a úsilia tomu, aby dosiahli skutočné majstrovstvo. Tancovať dobrú RUMBU je cieľom všetkých milovníkov latinských tancov.

Počas svojej dlhej histórie hrala RUMBA veľa úloh. Na začiatku to bol tanec plodnosti, ktorými tanečníci napodobňovali pytačky vtáctva a zvierat pred párením. Neskoršia verzia RUMBY preniesla tieto sexuálne impulzy do sveta ľudí, vyvolávajúc v nich pocit vzrušenia. Výrazná hudba s erotickým rytmom pripomína ženu s jej zmyselnými a zvodnými pohybmi, ktorými upútava pozornosť vyvoleného muža.

V dnešnej choreografii RUMBY ostalo veľa z toho dávneho príbehu ženy, pokúšajúcej sa prilákať a ovládnuť muža, využívajúc svoje ženské pôvaby. A preto sa v RUMBE s dobrou choreografiou vždy vyskytujú ženské prvky ľahkého výsmechu a unikanie partnerovi. Muž je najprv objektom túžby, aby ho neskôr partnerka odmietla. Na zmyselné a erotické lákanie ženy odpovedá muž vyjadrením a predvedením svojej mužne sily, usilujúc sa získať jej priazeň.

Rytmus RUMBY je štvordobový, pričom najväčší dôraz je na štvrtej dobe. Štandartné tempo je 27 taktov za minútu.

ANGLICKÝ VALČÍK - WALTZ

Tóny WALTZU vyvolávajú v mysliach mnohých ľudí šťastné a romantické spomienky na letné večery, prekrásnu pomalú hudbu a iné maličkosti, ktoré robia život hodnotným. ANGLICKÝ VALČÍK sa vkráda do duší ďalších a ďalších generácií svojou lahodnou melódiou, a tým si stále upevňuje pozíciu miláčika tanečných partnerov na celom svete.

Hovorí sa, že svoju životnú púť začal ako starý rakúsky a juhonemecký ľudový tanec. Súčasný ANGLICKÝ VALČÍK sa rozvinul začiatkom 20. storočia a má 30 taktov za minútu. Základné figúry používané v choreografii tanca sú založené na diagonálnom základe, a tým vytvárajú plynulý a relatívne ľahký pohyb po tanečnom parkete. Tancuje sa v protismere chodu tanečných ručičiek.

Atraktívny ladný pohyb a náhle zmeny v rýchlosti tela, ktoré môžeme vidieť u špičkových tanečných párov, sú dosiahnuté silným švihom tela počas prvej doby každého taktu a využitím energie z neho pri ťahu okolo centra otáčania a zdvihu na špičky nôh počas druhej a tretej doby v takte.

Profesionálny tanečník potrebuje dobrú fyzickú kondíciu a silné členky na to, aby dobre zvládol ANGLICKÝ VALČÍK, i na to, aby bol úspešný na dôležitých medzinárodných majstrovských súťažiach.

Prvý tanec, ktorý sa učia začiatočníci v tanečných školách, je práve WALTZ. Jednoduchá konštrukcia základných figúr, pravidelné prenášanie váhy počas tanca, pomalé tempo spolu s ľahko počuteľným rytmom tvoria ideálnu kombináciu na to, aby sa začiatočníci zbavili obáv a získali dostatok sebadôvery. Sebadôvera je totiž tajomstvo úspechu pri každom tanci.

Zatvorené čelné postavenie je klasické ako pre pomalé, tak aj pre rýchle tempo. Ramená môžu byť pritiahnuté bližšie k telu, ak je tanečný parket preplnený.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk