Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovensko

Slovensko leží v strednej Európe. Je typickou vnútrozemskou krajinou. Susedí s Českou republikou, Rakúskom, Maďarskom, Ukrajinou a Poľskom. Slovenská republika je z geografického hľadiska členitou krajinou. Reliéf tvoria nížiny i vysoké horské štíty, z ktorých najvyššiu nadmorskú výšku dosahuje Gerlachovský štít, a to 2.655 metrov nad morom.

Z politického hľadiska je Slovensko rozdelené na okresy.

-49.500 kilometrov štvorcových
-5,2 mil. obyvateľov
-Slováci tvoria väčšinu obyvateľstva. Okrem Slovákov tu žijú Maďari, Rómovia a Česi. Iné menšiny sú zastúpené len nepatrne. Náboženstvo je prevažne rímskokatolícke. Okrem neho majú na Slovensku zastúpenie protestanti, grécki katolíci a ďalšie vierovyznania.
-Bratislava
-SKK - Slovenská koruna

Prvé osídlenie na území Slovenska sa pripisuje ilyrským a keltským kmeňom. Ďalšie dejiny dotvárali Rimania a germánske kmene. Prvé slovanské kmene sa objavili v 6. storočí n. l. Výrazným medzníkom bol vznik Nitrianskeho kniežatstva a Veľkomoravskej ríše. V r. 1018 patrilo územie Slovenska k Uhorsku. Významne ovplyvnil históriu Matúš Čák Trenčiansky. V 16. stroročí sa územie Slovenska stáva terčom tureckých vpádov. Úpadok a zlá sociálna situácia sa podpísala na vzniku národnostného cítenia. V 19. storočí sa Ľudovít Štúr zaslúžil o vznik spisovného jazyka. Úplne novú kapitolu začalo písať Slovensko, ktoré vďaka vzniku Československa získalo nezávislosť na Uhorsku. Spojením českého a slovenského národa sa Československu podarilo prekonať neľahké obdobie po I. i II. svetovej vojne. V r. 1989 po "nežnej revolúcii" padla komunistická vláda. Začalo sa obdobie výrazných celospoločenských zmien. Slovenská republika sa od Českej republiky oddelila v r. 1993 a stala sa samostatnou republikou. Dnes je Slovensko vyspelou krajinou.

Slovensko patrí medzi bezpečné krajiny. Napriek tomu je potrebné zachovávať opatrnosť na verejných miestach a dávať si pozor na osobné veci. Zatiaľ nepatríme medzi krajiny s vysokou úctou k turistom, k ich majetku a ani k majetku nás samotných. Zdravotníctvo je na vysokej úrovni z hľadiska profesionality zdravotníckeho personálu. Na Slovensku funguje základná starostlivosť, zdravotnícka záchranná služba na tel. čísle 155, lekárne, lekárska služba prvej pomoci a široká sieť štátnych i neštátnych zdravotníckych zariadení.

Slovensko je krajinou, ktorú objavuje čoraz viac turistov. Zatiaľ však nie je turistickou veľmocou. Slovensko má množstvo prírodných krás i historických pamiatok. Vysoké Tatry, Nízke Tratry, Fatra i ostatné pohoria sú atraktívne a vyhľadávané počas celého roka. Zimná sezóna víta lyžiarov v mnohých strediskách. Čoraz väčšej obľube sa teší agroturistika a návšteva historických pamiatok. Dovolenka na Slovensku sa stáva zaujímavou nielen pre našich občanov, ale i pre zahraničných turistov.

Obchodná sieť je rozvinutá. Obchody, nákupné strediská a hypermarkety poskytujú široký výber tovaru a služieb. Obchody sú otvorené prevažne do 18:00 hod., v sobotu do 12:00 alebo do 13:00 hod. Veľké nákupné centrá sú otvorené aj v nedeľu.
Úradným jazykom je slovenský jazyk. Ľahko sa dá dorozumieť česky a v poslednom čase sa zvyšuje hlavne u mladých ľudí znalosť cudzích jazykov, medzi ktorými dominuje angličtina a nemčina. Na južnom Slovensku sa dá ľahko dorozumieť maďarsky.

Slovensko má kontinentálne podnebie. Letá sú teplé a zimy studené. Snehová pokrývka sa objavuje počas zimných mesiacov, najčastejšie počas januára a februára. Priemerná teplota v januári v Bratislave dosahuje mínus 1,5 stupňa Celzia, v júli až 20,3 stupňa Celzia. Ročné zrážky sú v Bratislave na úrovni 670 mm. Zrážky v Tatrách sa pohybujú od 1200 do 2000 mm ročne.

Bratislava - Dóm sv. Martina, Bratislavský hrad, Michalská veža, Stará radnica, Primaciálny palác z r. 1777 až 1781, Mirbachov palác z r. 1768 až 1770, Františkánsky kostol, Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Spasiteľa z r. 1636 až 1638, Rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža, Slovenské národné divadlo z r. 1886, Budova Academie Istropolitany, Kostol sv. Alžbety (Modrý kostolík) - secesný skvost, Palác A. Grassalkovicha z r. 1760, Synagóga z r. 1923, Maximiliánova kamenná fontána, Ganymedova fontána, Slavín

Rusovce - Kaštieľ z druhej polovice 19. storočia s anglickým parkom. Nachádza sa tu aj rímska vojenská stanica Gerulata z 1. storočia.

Beckov - hrad - národná kultúrna pamiatka

Komárno - Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja z r. 1748 až 1756, Radnica z r. 1875, Župný dom, Stará pevnosť - proti turkom z r. 1546 až 1557
Modra - Mestské opevnenie - horná brána a polkruhová bašta zo 17. storočia

Nitra - Nitriansky hrad, Horný kostol zo 14. storočia, Dolný kostol, socha Immaculaty, Kalvária

Pezinok - Kaštieľ s parkom, Rímskokatolícky farský kostol, Radnica z prelomu 16. a 17. storočia, Evanjelický kostol, Kláštor a kostol Najsvätejšej Trojice, Mestské hradby

Kráľová pri Senci - Múzeum včelárstva. Expozícia je umiestnená v prírode.

Myjava - Pamätný dom SNR z r. 1848

Stará Turá - priehrada Dubník

Čachtice - zrúcanina hradu (grófka Báthoryová)

Modrý kameň - Hrad z 13. storočia

Lehnice - Kaštieľ z prelomu 19. a 20. storočia s anglickým parkom. Gotický kaštieľ je postavený v škótskom architektonickom štýle.

Trenčín - Trenčiansky hrad - pamiatky na brale z rímskych čias, najstaršia časť hradu je z 11. storočia, Farské schody zo 16. storočia, Radnica, Stĺp sv. Trojice, Katov dom, Mestské opevnenie z 15. storočia, Synagóga

Gabčíkovo - vodné dielo na rieke Dunaj s plavebnými komorami a elektrárňou.

Trnava - Rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša, Rímskokatolícka univerzitná bazilika sv. Jána Krstiteľa, Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice, Kostol a kláštor klarisiek, Evanjelický kostol, Univerzitné budovy zo 17. storočia, Radnica, Mestská veža zo 16. storočia, Mestské opevnenie - veľmi dobre zachované

Banská Bystrica - Mestský hrad, Rímskokatolícky kostol, Matejov dom, Radnica - Pretórium, Barbakan - vstupná časť opevnenia hradu, Hodinová veža z r. 1552, Národný dom, Thurzov dom, Benického dom, Ebnerovský dom

Banská Štiavnica - Starý zámok - národná kultúrna pamiatka, Nový zámok - renesančná pevnosť zo 16. storočia, Námestie sv. Trojice, Piargská brána z r. 1554, Kalvária, Mariánsky stĺp, Belházyho dom, Klopačka z r. 1681, Historické centrum - svetové dedičstvo UNESCO

Špania dolina - Banícke domy - pamiatková rezervácia, Špaňodolinský drevený vodovod, Drevené kryté schodište ku kostolu

Terchová - Pamätná izba zbojníka Juraja Jánošíka, Ľudová architektúra dreveníc, prekrásna príroda

Bojnice - Bojnický zámok - národná kultúrna pamiatka, Rímskokatolícky farský kostol sv. Martina, Mestské opevnenie, Kúpele zo 16. až 17. storočia

Kremnica - Mestský hrad - národná kultúrna pamiatka, Radnica, Mincovňa, Rodný dom J. L. Bellu - hud. skladateľa, Múzeum mincí a medailí, radný kostol sv. Kataríny, Klopačka z 18. storočia, Trojičný stĺp z r. 1756 až 1772

Topoľčianky - Kaštieľ - národná kultúrna pamiatka z 15. až 16. storočia, Zvernica

Oravský podzámok - Hrad - národná kultúrna pamiatka z 13. storočia

Oravská vodná nádrž - umelé prehradenie rieky Oravy. Pri napustení nádrže boli zatopené obce: Ústie nad Oravou, Slanica, Osada, Oravské Hámre, Ľavkov, časť Námestova a Bobrova. Zvláštnosťou je len malý ostrov, ktorý je vrchom pri obci Slanica. Na tomto ostrove je zachovaný kostol z 18. storočia.

Oravská Lesná - najchladnejšie miesto Slovenska.
Zvolen - Zámok - národná kultúrna pamiatka zo 14. storočia, Vlastivedné múzeum, Mestské opevnenie zo 16. a 17. storočia

Žilina - Budatínsky zámok, Kostol sv. Barbory a kláštor františkánov, Immaculata z r. 1738, Jezuitský kostol a kláštor, Rímskokatolícky farský kostol sv. Trojice, Burianova veža

Červený kláštor - gotický kláštor zo 14. storočia, pôsobisko mnícha Cypriána. Od kláštora sa dá plaviť na pltiach pozdĺž Pienin k Trom korunám.

Čičmany - národopisná obec - pamiatka ľudovej architektúry

Bardejov - Kostol sv. Egídia, Mestská radnica, Fontána a socha sv. Floriána z 18. storočia, Katov dom, Šarišské múzeum, Lampový stĺp, Historické jadro mesta - svetové dedičstvo UNESCO, Bardejovské kúpele - kúpeľný dom Astória

Kežmarok - Thökölyho hrad, Drevený artikulárny kostol, Evanjelické múzeum, Mestská radnica, Mestská reduta, Rímskokatolícky kostol sv. Kríža, Evanjelický kostol z r. 1898

Vyšné Ružbachy - Múzeum v prírode

Košice - Dóm sv. Alžbety zo 14. až 15. storočia, Gotická kaplnka sv. Michala zo 14. storočia, Levočský dom - neskorogotický dom, Urbanova veža, Immaculata, Jezuitský kláštor a kostol, Radnica z konca 18. storočia, Biskupský palác, Forgáchovský palác, Jakabov palác, Rákócziho palác

Medzilaborce - Múzeum moderného umenia Andy Warhola, zakladateľa pop-artu.

Levoča - Thurzov dom, Dom Majstra Pavla - tvorcu oltára kostola sv. Jakuba, Radnica, Obchodný dom zo 16. storočia, Župný dom, Hainov dom, Kartuziánsky kláštor

Podbanské - turistické východzie miesto, Hotel Permon

Poprad - Námestie sv. Egídia, Kostol sv. Egídia z 13. storočia, Kostol Sedembolestnej panny Márie, Podtatranské múzeum

Prešov - Radnica zo 16. storočia, Trojičný stĺp, Neptúnova fontána, Divadlo J. Záborského

Prievidza - Bartolomejský kostol

Krásna Hôrka - Hrad - národná kultúrna pamiatka zo 14. storočia, hrobka a krypta. Secesné mauzóleum s dvoma sarkofágmi bolo postavené v r. 1903 až 1904.

Spišská Nová Ves - Reduta, Rímskokatolícky farský kostol, Radnica

Spišské Podhradie - Spišský hrad (foto) - svetové dedičstvo UNESCO, Stará radnica, Mariánsky stĺp

Spišská Kapitula - Katedrála sv. Martina z 13. storočia, Biskupský palác, Hodinová veža, Kanónia

Spišská Sobota (časť Popradu) - Mestská pamiatková rezervácia stredovekého urbanistického celku, Rímskokatolícky kostol sv. Juraja

Starý Smokovec - premenovaný na Vysoké Tatry je východiskovým bodom k Hrebienku, ku ktorému sa dá vyviezť pozemnou lanovkou. V Starom Smokovci je aj Tatranská galéria a Tatranská informačná kancelária.

Štrbské Pleso - najvaššie položená tatranská osada má nadmorskú výšku 1355 metrov. Atrakciou je tzv. Zubačka, ktorá premáva do Štrby. Najznámejšie hotely sú Patria a Panoráma.

Tatranská Lomnica - vznikla koncom 19. storočia. Z Tatranske Lomnice vedie Lanovka na Skalnaté Pleso a na Lomnický štít. Nachádza sa tu aj umelá sánkarská dráha s dĺžkou 1172 metrov. Atrakciou je aj Múzeum TANAPu.

Arborétum Mlyňany - záhrada z drevinami, motýľmi a vtákmi, najväčší dendrologický objekt na Slovensku založený v r. 1892.
Jaskyne:
Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demäňovská jaskyňa Slobody, Demäňovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa

Bradlo - Mohyla na počesť Milana Rastislava Štefánika neďaleko Brezovej pod Bradlom

Čierny Balog - lesná železnička

Morské oko - prírodné jazero - chránený prírodný útvar sopečného pôvodu vo Vihorlatských vrchoch

Šúr - šúrsky les s charakterom pralesa

Tatranská magistrála - najdlhšia turisticky značkovaná trasa vo Vysokých Tatrách

Najvyššie vrcholy tatranských hôr:
Gerlachovský štít - 2654 metrov
Gerlachovská veža - 2642 metrov
Lomnický štít - 2634 metrov
Ľadový štít - 2627 metrov
Pyšný štít - 2623 metrov
Zadný Gerlach - 2616 metrov

Najkrajší vrch Slovenska - Kriváň - 2494 metrov - leží v západnej časti Vysokých Tatier. Najrýchlejšie sa dá na jeho vrchol dostať z Troch Studničiek, ktoré ležia medzi Podbanským a Štrbským Plesom.
Najznámejšie tatranské doliny: Kôprová dolina, Furkotská dolina, Mlynická dolina, Mengusovská dolina, Veľká Studená dolina,
Malá Studená dolina, Bielovodská dolina, Javorová dolina,

Najvyššie tatranské vodopády: Kmeťov vodopád, Vajanského vodopád, Vodopád skok, Katarakty
Najväčšie tatranské plesá: Veľké Hincovo pleso, Štrbské pleso, Nižné Temnosmrečinské pleso, Vyšné Bielovodské Žabie pleso, Popradské pleso,
Najznámejšie tatranské turistické chaty: Bilíkova chata (pri Hrebienku), Chata pod Soliskom - 1840 metrov (pri Štrbskom Plese),
Chata pod Rysmi - 2250 metrov (smer od Popradského Plesa), Zamkovského chata -1475 metrov (smer na Malú Studenú dolinu) Zbojnícka chata - 1960 metrov (smer od Veľkej Studenej doliny), Chata pri Zelenom Plese alias Brnčálka - 1551 metrov, Chata Plesnivec - 1290 metrov (smer od Doliny Siedmich prameňov), Téryho chata - 1475 metrov (smerom na Priečne sedlo),

Vrcholy ostatných slovenských hôr: Ďumbier - 2046 metrov, Kráľova hoľa - 1946 metrov, Babia hora - 1723 metrov, Veľký Choč - 1611 metrov,
Termálne kúpaliská: Termálne kúpalisko Veľký Meder, Dunajská Streda, Topoľníky, Poľný Kesov, Sládkovičovo, Podhájska, Santovka, Patince, Štúrovo, Dolná Strehová, Bešeňová, Vrbov,
Kúpele: Rajecké Teplice, Dudince, Sklené Teplice, Kováčová, Sliač, Vyšné Ružbachy, Ľubovnianske kúpele, Bardejovské kúpele, Piešťany, Smrdáky, Trenčianske Teplice, Kunerad

Golfové ihriská - 9 a 18 jamiek: Gray Bear - Tále, Bernolákovo, Bernolákovo Black River, Kúpele Piešťany, Black Stork - Veľká Lomnica, Tatranská Lomnica, Tatry

Drevené kostolíky: Brežany - kostolík z r. 1727, Tročany - kostol z r. 1739, Hervartov - kostol z r. 1593-96, Jedlinka - kostol z r. 1763, Kožany - kostolík z 18. storičia, Lukov - kostol z r. 1708, Krivé, kostol z r. 1826, Frička - kostol z r. 1829, Potoky - kostol z r. 1773, Ladomírová - kostol z r. 1742, Korejovce - kostol z r. 1761, Dobroslava - kostol z r. 1705, Nižný Komárnik - kostol z r. 1933, Šemetkovce - kostol z r. 1752, Príkra - kostol z r. 1777. Bodružal - kostol z r. 1658, Miroľa - kostol z r. 1770, Kalná roztoka - kostolík z r. 1839, Ruský potok - kostol z r. 1740, Topoľa - kostol zo 17. storočia, Uličské krivé - kostol z r. 1718, Ruská bystrá - kostol z r. 1720-30, Inovce - kostolík z r. 1836.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk