Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Divadelné umenie

Rozvoj slovenského profesionálneho divadelníctva

V roku 1920 bolo založené Slovenské národné divadlo. Prvými slovenskými profesionálnymi hercami boli Andrej Bagar, Janko Bordáč, Oľga Országhová-Bordáčová. V roku 1946 vznikla v Bratislave Nová scéna. Mala najväčšiu zásluhu na udomácnení muzikálu na Slovensku. Sieť divadiel na Slovensku sa začala budovať najmä po roku 1948. Postupne sa zakladali nové a nové divadelné scény, napr. Divadlo Jozefa Gregora-Tajovského. V roku 1953 aj Maďarské oblastné divadlo v Komárne.

Dramatické žánre, divadelné predstavenia

Dramatická tvorba má už vyše dvetisícročnú tradíciu. Vznikla v starovekom Grécku z náboženských osláv Dionýza, boha vinohradníkov. Tu sa vytvorili základné dramatické žánre – tragédia a komédia. Predstavenia sa konali v amfiteátroch. Najdôležitejšiu úlohu mal chór, vysvetľoval a komentoval dej. V období stredoveku sa dráma nerozvíjala, predvádzali sa iba náboženské hry, tzv. mystériá a školské hry. Druh veľkú etapu vo vývine tragédií predstavuje tvorba Wiliama Shakespeara koncom 16. a začiatkom 17. storočia. Jeho hry sa dodnes hrajú na divadelných scénach celého sveta. Napr.: Hamlet, Romeo a Júlia. Dnes už poznáme viac dramatických žánrov, nielen tragédie a komédie, ale aj činohry, veselohry, frašky, melodrámy, monodrámy, absurdné drámy, bábkové hry, rozhlasové a televízne hry, malé javiskové formy. Hudobné dramatické žánre sú opera, opereta a muzikál. V operete sa spev strieda s hovoreným dialógom a tancom. (J. Offenbach – Orfeus v podsvetí, J. Strauss – Netopier,Cigánsky barón). Na rozdiel od operety má muzikál vážnejší dej, poukazuje na problémy a rozpory v spoločnosti. (F. Löwe – My fair lady, L. Bernstein – West side story.) Divadelné hry sú rozdelené na dejstvo alebo obrazy. Dejstvá sa ešte členia na výstupy. Najčastejšie sú trojdejstvové hry. Jednodejstvová hra sa nazýva jednoaktovka. Dramatické diela sa predvádzajú na javisku. Predmety na scéne sa nazývajú rekvizity. Prvé divadelné predstavenie novonaštudovanej hry je premiéra, opakované predstavenia sú reprízy. Pred premiérou býva hlavnú skúška, tzv. generálka. Posledná je demiéra. Najdôležitejšou divadelnou scénou každého štátu je národné divadlo. Slovenské národné divadlo v Bratislave má činoherný, baletný a operný súbor. Najväčšími maďarskými profesionálnymi súbormi sú Thália v Košiciach a Jókaiho divadlo v Komárne.
 
Recenzia

Recenzia je zhodnotenie filmu, inscenácie divadelnej hry, knihy a podobne. Úlohou recenzie je informovať i hodnotiť. Recenzia môže mať podobu vedeckého textu, ale aj podobu populárneho textu písaného pre širšie publikum. Pri recenzii určenej pre širšie publikum sa dôraz kladie často nie na hodnotenie, ale na informáciu o diele.

Výtvarné umenie

Na výstave

Výstavy sa otvárajú vernisážou, na ktorú sa pozývajú najmä znalci, kritici, novinári a samozrejme aj príbuzní a priatelia vystavujúceho umelca. Vstup je len na pozvánku. Na výstavách sa návštevníci nemajú správať hlučne, smiať sa vystaveným exponátom atď. Nehovorme teda, „Ten obraz nič nevyjadruje“, ale voľme objektívnejšiu formuláciu, napríklad „Tomu obrazu nerozumiem“.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk