referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Berta
Sobota, 2. júla 2022
Veľká Morava
Dátum pridania: 18.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: katusiik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 531
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
Poslal k pápežovi do Ríma posla so žiadosťou o kňazov, ktorý však nebudú nemeckého pôvodu. Pápež Mikuláš však nechcel ísť proti Ľudovítovi Nemcovi a tak žiadosť odmietol. Preto poslal Rastislav pravdepodobne v roku 862 poslov k mladému byzantskému panovníkovi Michalovi III. Ten zobral žiadosť alebo skôr prosbu veľmi vážne a oslovil Konštantína Filozofa. Požiadal ho, aby sa tejto úlohy ujal spolu s bratom Metodom. Kde sa v Thessalonike, čiže Solúne, medzi Grékmi zjavili dvaja muži, ktorí hovorili sloviensky? Je viac než pravdepodobné, že ich matka so slovanským menom Mária, bola pôvodom Slovanka a od malička ich učila tomuto jazyku.

Konštantín sa narodil v roku 827. Po stredoškolských štúdiách študoval na najlepšej byzantskej vysokej škole pri chráme Hagie Sofie. Po ukončení štúdií odmietol ponuku kancelára. Ten mu dával za ženu dcéru s tým, že po svadbe sa stane správcom kniežactva. Konštantínovi bola nakoniec pridelená funkcia bibliotekára na vysokej škole Hagia Sofia. Odtiaľto však zakrátko doslova, ušiel a stal sa profesorom filozofie na carihradskej vysokej škole. Bol poverený aj diplomatickou misiou k Arabom. Po tom sa na trón dostal Michal, pretože matku, ktorá vládla za neplnoletého syna dal aj so sestrami zatvoriť do kláštora a ministra a kancelára, priateľa Konštantína a Metoda, Theoktista dal zavraždiť. Urobil tak na podnet svojho strýka Bardasa. Bratia sa chceli vyhnúť problémom a uchýlili sa do kláštora. Nepodarilo sa im to, ale pred Bardasom sa ich zastal Focius. Bol novou pravou rukou Bardasa, pôvodne bol vysokoškolským profesorom. Bratia boli nakoniec vyslaní s vládnym posolstvom do Chazarskej ríše. V roku 861 sa títo byzantský vyslanci vrátili do Carihradu, Michal ich vyslal na Veľkú Moravu, aby učili Slovanov čítať a písať.

Konštantín sa však úlohy ujal pod podmienkou, že majú vlastnú abecedu. Potom, čo mu Michal povedal, že nemajú reagoval vetou: Kto môže na vodu reči písať? A tak Konštantín vytvoril hlaholiku. Pomocou nej potom preložil celú Bibliu a pridal k nej Proglas- Predslov. Bola prvá báseň v slovienskom jazyku. Konštantín a Metod teda s preloženými knihami odišli v roku 863 šíriť vzdelanosť na Veľkú Moravu.

Učenie Biblie v „barbarskom jazyku“ spôsobilo zasadnutie v Benátkach. O tom sa dozvedel aj pápež Mikuláš a zavolal bratov do Ríma. Pápež však zomrel pred tým ako bratia prišli do Ríma. Nový pápež Hadrián II. bratov prijal a ich činnosť schválil. Dokonca sa v Chráme svätého Petra viedla bohoslužba v slovienskom jazyku. Konštantín však počas návštevy Ríma ochorel. Utiahol sa do kláštora, kde prijal rehoľné meno Cyril a zakrátko v roku 869 zomrel. Metod sa na žiadosť Rastislava, Svätopluka a Koceľa, vrátil na Veľkú Moravu ako biskup.

2.2. Bitka pri Devíne a Svätopluk

Keď v roku 864 Ľudovít Nemec opäť zaútočil na Veľkú Moravu, Rastislav sa stiahol na Devín. Rastislav bol tento krát porazený. Avšak Ľudovít nespravil z Veľkej Moravy východnú marku. Uvalil na ňu len vazalskú závislosť, taktiež nenamietal proti činnosti solúnskych bratov ani proti škole, ktorú tu zriadili.

Prvá písomná zmienka o Rastislavovom synovcovi Svätoplukovi pochádza z roku 869. Svätopluk spravoval územie dnešného Slovenska. Práve na toto územie napadol druhý prúd franských vojsk na čele s Karolmanom. O týchto udalostiach sa zachovali informácie v podobe Fuldských letopisov. Karolman sa však so Svätoplukom nakoniec spriatelil, čo považoval Rastislav za zradu. Rastislav naplánoval Svätoplukovu vraždu, ale Svätopluk sa o tom dozvedel. Na hostine, kde sa vražda mala uskutočniť odišiel od stola s tým, že ide na poľovačku. Rastislav ho chcel teda zajať tam, ale padol do vlastnej pasce. Svätopluk ho predviedol na Karolmanov dvor. V roku 870 Rastislava odviekli do Regesburgu, kde bol oslepený a zajatý na doživotie (pôvodne mal dostať trest smrti). Karolman samozrejme situáciu využil, onedlho zajal aj Svätopluka a uväznil ho. Obsadil Veľkú Moravu a za správcov vymenoval Viliama a Engelšalka. Avšak pod vedením kňaza Slavomíra sa obyvateľstvo vzbúrilo. Karolman Svätopluka pustil a poslal vojsko na čele s ním na Veľkú Moravu. Svätopluk však uzavrel tajnú dohodu so Slavomírom. Po príchode prešiel na druhú stranu a porazil bavorské vojsko a padli aj grófi. Aj ďalšie bavorské útoky boli odrazené, a tak bol v roku 874 vo Forchheime uzavretý mier.

2.3. Svätopluk a Metod

Medzičasom bol Metod väznení bavorskými biskupmi na čele so salzburským arcibiskupom Aldwinom. Na pápežský post však nastúpil mladý pápež Ján VIII., ktorý ihneď nakázal prepustiť Metoda, to bolo v roku 873. Taktiež odmietol akékoľvek diskusie s Ľudovítom Nemcom o Panónii, pretože ide o Metodovu provinciu, ktorá podlieha priamo Rímu. Avšak zakrátko pápež vydal zákaz slovienskej liturgie, čo bol problém pri budovaní cirkvi na Veľkej Morave. Svätopluk sa však rozhodol naďalej šíriť kresťanstvo v jazyku, ktorému ľudia rozumejú. Takisto aj Svätopluk vedel, že sa nemôže postaviť Franskej ríši za vtedajších podmienok. Preto začal „šíriť kresťanstvo“ do okolitých pohanských krajín a podmaňovať si okolité územia. Dôležitou časťou bolo pripojenie územia Čiech, kde stál na čele knieža Bořivoj. Bavorskí kňazi však vytušili nebezpečenstvo a rozhodli sa rozdeliť spoluprácu Metoda a Svätopluka. Oznámili Svätoplukovi, že Metod sa odkláňa od učenia rímskej cirkvi a je tým pádom kacírom. Svätopluk nevedel ako konať a tak sa obrátil na pápeža, ktorý mu však povedal, že Metoda si volá do Ríma, aby mu objasnil svoje učenie. Pápež súhlasil nielen s Metodovou, ale aj Svätoplukovou činnosťou a predchádzajúce nariadenie zrušil. Ale pripomenul, že evanjelium sa musí prečítať najprv po latinsky a až potom po sloviensky. Pápež však vyslal na Veľkú Moravu švábskeho biskupa Wichinga. Bolo mu pridelené nitrianske biskupstvo. Svätopluk to chápal ako zmierenie s bavorským duchovenstvom.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kučera, Matúš: Cesta dejinami, Stredoveké Slovensko, Bratislava 2002, Kučera, Matúš: Postavy veľkomoravskej histórie, Martin 1986, Kučera, Matúš: Slovensko okolo roku 1000, Bratislava 2002
Podobné referáty
Veľká Morava SOŠ 2.9305 1208 slov
Veľká Morava SOŠ 2.9656 469 slov
Veľká Morava SOŠ 2.9624 1814 slov
Veľká Morava SOŠ 2.9041 331 slov
Veľká Morava SOŠ 2.9706 621 slov
Veľká Morava SOŠ 2.9149 4212 slov
Veľká Morava SOŠ 2.9861 1507 slov
Veľká Morava SOŠ 2.9365 1814 slov
Veľká Morava SOŠ 3.0000 1509 slov
Veľká Morava GYM 2.9185 327 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.