Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dejiny umenia

Dejiny umenia

•Staršia doba kamenná -15. – 10. tisícročie pred n. l.
•Staroveké umenie
•Stredovek
•Renesančné umenie
•Umenie protireformácie 17. – 18. str.
•Klasicizmus
•Romantizmus
•Realizmus
•Impresionizmus
•Koniec 19. storočie
•Moderné umenie 20. storočia: futurizmus, kubizmus, expresionizmus, surrealizmus, kinetizmus, op-art, pop-art
•70. – 80. roky 20. storočie
•Slovenskí maliari 20. st


Staršia doba kamenná

- 15. – 10. tisícročie pred n. l.
•Najznámejšie výtvarné prejavy pračloveka sa našli v jaskyniach v Španielsku (Altamira) vo Francúzku (Lascaux), na Sibíri ...
-boli to obrazy zvierat v nadživotnej veľkosti. Ďalšie sú: -malé plastiky žien, tzv. – Venuše
-megalitické stavby – prvé kamenné pamiatky monumentálnej architektúry ( Stonehenge v Anglicku) – z mladšej doby kamennej


Staroveké umenie

Mezopotámie : stavby, sochy
Egypta: chrámy, pyramídy
Grécke umenie: chrámy, divadlá, sochy
Rímske umenie: historické reliéfy, portrétne sochy, víťazné oblúky


Stredovek

rozvíja sa ranokresťanské byzantské umenie

SLOHY: románsky štýl, gotický štýl

Umenie malo náboženský charakter. Vedúcim umením je architektúra. Gotické maliarstvo s biblickými motívmi na krídlových oltároch
- knižná maľba


Renesančné umenie

•Kolískou (centrom) bolo Taliansko – do 16. storočia
•Maliari sa snažili o vernú reprodukciu skutočnosti
•Využívali poznatky o anatómii ľudského tela.
•Maľovali na plátno
•Nová technológia bola: olejomaľby
•freska- maľba do vlhkej
•omietky
•Maľovali aj námety z antickej mytológie (nie len z Biblie)
Umelci: Leonardo, Michelangelo, Botticelli, Tizzian

Umenie protireformácie 17. – 18. str.


Barokový sloh

•úlohou umenia bolo získať jednoduchého človeka pre katolícke náboženstvo
•Hlavné znaky: dramatické efekty, vlnité krivky, dynamický pohyb
Umelci: Rembrandt, Caravaggio, Goya,


Rokokový sloh

– charakteristické sú jemné hravé tvary
- v interiéry zlaté a biele štuky (plastická ornamentálna výzdoba), girlandy, strapce


Klasicizmus

- statické efekty, zjednodušenie,


Romantizmus


Realizmus


Impresionizmus /Francúzko – Paríž/

•Používali svetlé farby, zachytávali, prchavosť,
•Pominuteľnosť.
•Maľovali v prírode.
•Zachytávali slnkom ožiarenú prírodu

Pomenovanie“impresionizmus“ je inšpirované obrazom Clauda Moneta - Impresia, vychádzajúce slnko
Umelci: Manet, Monet, Renoir, Degas,


Koniec 19. Storočia - postimpresionizmus

•Paul Gaguin
•Vincent van Gogh


20. storočie - moderné maliarstvo

•Vytvára sa abstraktné maliarstvo
•Smery:
•Fauvizmus
•Expresionizmus
•Futurizmus
•Kubizmus (Pablo Picasso)
•Surrealizmus (Salvator Dali)
•Kinetizmus
•Op-art (Vásárhelyi Gyozo)
•Pop-art (Andy Warhol)
70. – 80. roky 20. storočia

•Výtvarné umenie ovplyvňujú masmédiá ( televízia film, fotografia, video..)


Slovenskí maliari 20. storočia

•Vychádzali z ľudových tradícií- maľovali kroje, ľud, prírodu: Martin Benka, Ľudovít Fulla, Miloš Bazovský,
•Predstavitelia moderných smerov: Vincent Hložník, Dubay,


Obrazy zvierat

Našli sa aj štetce zhotovené z peria alebo chlpov, duté rúrky z kostí, ktorými fúkali farbu

Venuša

Zobrazovali ženy ako symbol plodnosti- široká panva, vyvinutá hruď a brucho.


Megalitický kruh v Stonehenge Anglicko / 3. tisícročie pred n. l./
Megality – obrovské balvany – na dva balvany sa položila tretia doska


Impresionizmus

Clauda Moneta- Impresia, vychádzajúce slnko
Optické miešanie farieb. Farby nemiešali na palete, ale čisté nemiešané ich z tuby nanášali štetcom. Balenie olejových farieb do tuby bolo nedávnym vynálezom.


Osamotení umelci - postimpresionizmus

Paul Gaguin, Vincent van Gogh


Expresionizmus - Edvard Munch – Výkrik ( vyjadruje úzkosť ľudskej existencie)

Pop-art – Andy Warhol

•Východiskom autora bolo očarenie reklamou - (Fľaše od Coca-Coly)
•Osobnosti, ktoré boli idolmi americkej spoločnosti - (Marilyn)


Op-art – Viktor Vasareli

•(optical art) – abstraktné umenie, ktoré skúma optické javy
•vytvárajú aj ilúziu pohybu


Kinetické umenie

•Kinetické práce sa naozaj pohybujú – elektrickou energiou, vzdušným prúdom....

Surrealizmus

•Salvador Dalí používa metódu automatizmu (automatický chod myšlienok – prekvapujúce asociácie). Ilúzia pohybu na statickom obraze

•Bridget Rileyová – Cataract /pop-art/

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk