Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ludwig van Beethoven (v skratke)

Ludwig van Beethoven sa narodil v roku 1770 v Nemecku. Jeho život v dectve nie je doposiaľ dobre známy. Keď mal Beethoven 17 rokov (v roku 1781), presťahoval sa do Viedne, kde ho veľmi krátko učil Mozart a roku 1792 študoval kompozíciu u Josepha Haydna. Beethoven debutoval ako klavirista v roku 1795 a do roku 1802 zložil dve symfónie a tri klavírne koncerty. Hoci neskôr celkom ohluchol a trpel veľkými depresiami, napísal svoje najkrajšie, najvýznamnejšie a najväčšie diela ako Sonáta mesačného svitu (1801), Symfónia č.3 (Eroica) (1804) a slávne dielo Pre Elišku, ktorú zložil roku 1810. Zomrel v roku 1827 keď mal 57 rokov, ale jeho skladby ovplyvňovali a dodnes ovplyvňujú mnohých skladateľov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk