Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Claude Debussy

Claude Debussy

Claude Achille Debussy sa narodil v roku 1862 v St. Germain-en-Laye. Vtedajší skladatelia pochádzali z bohatých rodín, avšak jeho rodičia boli takí chudobní, že nemali prostriedky na to, aby svojmu synovi zabezpečili len to najzákladnejšie vzdelanie. Debussy v neskoršom veku rodičov spomínal zriedka - pravdepodobne mu dali málo po ľudskej a ešte menej po umeleckej stránke. Malého Clauda učila mama - nechodil do školy, čo spôsobilo, že mal až do svojeje tridsiatky problémy s pravopisom.

Rodičia syna preto radšej zverili do opatery bohatšej Claudovej tety, ktorá prišla s myšlienkou prihlásiť ho na hodiny klavíra k starému učiteľovi. Jeho talent si všimla pianistka Mauté de Fleurville (Chopinova žiačka), ktorá sa ponúkla, že bude dávať Claudovi hodiny zdarma. Debussy rýchlo postupoval a Mauté ho na prekvapenie celej rodiny prihlásila na parížske konzervatórium. Debussyho predkovia boli prevažne remeselníci a od umenia mali všetci ďaleko. Otec túžil mať z najstaršieho syna námorníka. Pod vidinou peňazí, ktoré vtedy obľúbení virtuózi zarábali, však s konzervatóriom súhlasili. Tu Debussy študoval hru na klavíri, ale aj hudobnú teóriu a kompozíciu.

Pokladá sa za zakladateľa hudobného impresionizmu. Debussy sa do dejín zapísal ako hudobný impresionista i keď toto pomenovanie nemal rád. Debussy významne ovplyvnil aj vývoj klavírnej hry a štýlu, tak ako sa to predtým podarilo azda len Chopinovi. Chcel zbaviť klavíra perkusívneho zvuku, usiloval sa o to, aby tóny klavíru v jeho kompozíciach vyznievali tak, akoby klavír nebol kladivkový nástroj a hráč sa dotýkal priamo strún ("Nemám rád klavírne koncerty Mozarta, no priam nenávidím koncerty Beethovenove", vyjadril sa raz v tejto súvislosti). K svojmu cieľu sa dopracoval i pomocou nového používania klavírnych pedálov.

Debussy bol výborný klavírista a mal mimoriadne nadanie hlavne na hru z listu. Od mladosti ho zaujímali aj iné druhy z umenia, v jednom parížskom kníhkupectve sa stretával s básnikmi, ktorí sa stali slávnymi až neskôr, medzi nimi bol i Mallarmé. Obdivoval i výtvarné umenie, ktoré ho počas jeho tvorby viackrát inšpirovalo. Debussy mal osobitý, veľmi vycibrený vkus. Obklopoval sa umeleckými dielami a vzácnymi rytinami, hoci často nemal ani na chlieb. O jeho vkuse sa môžeme veľa dozvedieť i z jeho hudby - napriek tomu že písal vo voľnej forme, jeho zmysel pre proporcionalitu diela je mimoriadny.

Diela:

Klavírna tvorba

Debussy pri klavíri, za ním stojí skladateľ Ernest Chausson, 1893
•Arabesky
•Bergamská suita
•Pour le piano
•Rytiny
•Masques
•Ostrov radosti (L'Isle Joyeuse, 1904)
•Obrazy I. a II.
•Detský kútik
•Prelúdiá
•Na bielych a čiernych
•Etudy I. a II.

Komorná tvorba
•Sláčikové kvarteto g-mol
•Syrinx
•Sonáta pre violončelo a klavír
•Sonáta pre flautu, violu a harfu
•Sonáta pre husle a klavír
Orchestrálne skladby
•Jar (Printemps, 1887)
•Khamma Fantázia pre klavír a orchester
•Faunovo popoludnie (Prélude à l'après-midi d'un faune, 1892-1894)
•Nokturná (Nocturnes, 1897-1899)
•Kráľ Lear
•More (La Mer, 1903-1905)
•Tance (Danses, 1904)
•Rapsódia pre altový saxofón a orchester (19011-1911)
•Rapsódia pre klarinet a orchester (1909-1910)
•Obrazy pre orchester (Images pour orchestre, 1909-1912)

Balety
•Khamma
•Jeux
•La Boite a joujoux

Opera
•Pelléas a Melisanda
Jediná dokončená opera. Pracoval na nej 12 rokov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk