Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Secesia

- umelecký sloh 90. rokov 19. storočia a prvých rokov 20. storočia, v Nemecku nazývaný Jugendstil, vo francúzskej a anglosaskej oblasti najprv Modern Style, kým sa neustálil pojem Art Nouveau. Uplatnil sa prakticky vo všetkých odboroch výtvarnej činnosti od maliarstva a sochárstva až po architektúru, ale najvýraznejšiu stopu zanechal v oblasti dekoratívneho a úžitkového umenia, napríklad v diele Charlesa Rennieho Mackintosha, Reného Laliqua a Louisa Comforta Tiffanyho. Centrami secesie sa stali Mníchov, Viedeň, Paríž a Brusel. Pre secesiu sú typické ornamenty založené na prírodných formách a na krivkách ľudského tela. Veľa secesných diel, napríklad plagátov českého maliara Alfonsa Muchu, grafík britského umelca Aubreyho Beardsleyho alebo obrazov rakúskeho maliara Gustava Klimta, sa vyznačuje rafinovanou erotickosťou. Vznik secesie bol reakciou na úpadok remesiel, ktorý nastal po priemyselnej revolúcii, a na bezduché kopírovanie historických vzorov. proti tomu postavili secesní tvorcovia novú formu umenia, ktoré síce bolo ešte stále veľmi dekoratívne, ale svojím dôrazom na tvorivú fantáziu urobilo významný krok na ceste k moderne. Secesia sa rozšírila do sveta zásluhou umeleckých časopisov a aktivity spolkov (ako bola Wiener Sezession v Rakúsku alebo Mir iskustva v Rusku a i.). Jej nápadná dekoratívnosť však viedla k tomu, že ju avantgardy prvej polovice 20. storočia väčšinou odmietali ako úpadkový štýl. Až v posledných desaťročiach sa trend obracia a secesné predmety sa tešia rastúcej obľube.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk