Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Francúzsko - cestový ruch - Paríž a okolie

Francúzsko

HLAVNÉ MESTO: Paríž (Paris ) 9 180 000 obyvateľov

Štátne zriadenie: Na čele štátu je prezident volený obyvateľstvom na sedemročné funkčné obdobie. Zákonodarným orgánom je dvojkomorový parlament, ktorý sa skladá z Národného zhromaždenia so 491 poslancami a zo senátu, ktorý má 305 členov. Vrcholným orgánom výkonnej moci je vláda, ktorej predsedu menuje prezident republiky. Francúzsko má 4. najsilnejšiu ekonomiku na svete.

ADMINISTRATÍVNE USPORIADANIE: 22 OKRESOV (RÉGION), 96 KRAJOV (DÉPARTEMENT), 4 zámorské departmány, 2 zámorské pridružené územia, 4 zámorské závislé územia
ROZLOHA: 543 965 km2 Je druhým najväčším štátom Európy
POČET OBYVATEĽOV: 58 900 000
HUSTOTA ZAĽUDNENIA: 108 obyv./km2
NAJVYŠŠÍ BOD : Mont Blanc, 4807 m
NAJVÝZNAMNEJŠIE RIEKY : Loire, Garonne, Rhône, Seine, Saône, Rýn
POHORIA: Pyreneje, Alpy, Jura, Francúzske stredohorie(Massif Central).
NAJVÝZNAMŇEJŠIE MESTÁ : Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Nantes.
ÚRADNÝ JAZYK: francúzština
MENA: francúzsky frank (1 frank = 100 centimov)
RASOVÉ A NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE: Francúzi, Alsasania a Lotrynčania , Bretónci , Katalánci, Taliani , Flámi , Baskovia a iné
NÁBOŽENSTVO: rímsko- katolícke , islamské , evanjelické , židovské A iné
URBANIZÁCIA: 75 %
PRIEMERNÁ DĹŽKA ŽIVOTA: muži 73 rokov, ženy 81 rokov
DOJČENSKÁ ÚMRTNOSŤ: 6 ‰
ANALFABETI: 1,2 %
NEZAMESTNANOSŤ: 12,4 %

Podiel na tvorbe HDP: poľnohospodárstvo 2%, priemysel 28%, služby 70%
HDP: 26 270 USD/obyvateľ
Poloha: Francúzska republika sa nachádza v západnej Európe. Vhodná geografická poloha medzi Atlantickým oceánom a Stredozemným morom.- Lamanšský prieliv. Na východe hraničí s Belgickom, Luxemburskom, Švajčiarsko a Talianskom. Časť južnej hranice obmýva Stredozemné more a zvyšok je hranica so Španielskom. Severnú hranicu obmýva Severné more a západnú hranicu obmýva Biskajský záliv.

POVRCH:vyše ½ rozlohy zaberajú rozľahlé nížiny na západe. Pohoria: Alpy, Pyreneje, Švajčiarska jura, Vogézy- vystupujú pri hraniciach na severovýchode.

NERASTNÉ SUOVINY :železná ruda, čierne uhlie, bauxit, kamenná soľ, urán
PODNEBIE:je mierne oceánske, vo vnútrozemí kontinentálne.Na západe mierne vlhké prímorské podnebie, v pohoriach je chladnejšie podnebie s väčším množstvom zrážok.Pobrežie Stredozemného mora zasahuje subtropické podnebie.
DOVOZ: stroje, ropa, železo a oceľ, farebné kovy, automobily, textilné výrobky
VÝVOZ: stroje, dopravné prostriedky, železo a oceľ, textilné výrobky, pšenica, ropné produkty, chemikálie, farebné kovy, ovocie, víno

Poľnohospodárstvo: -najúrodnejšie pôdy sú v Parížskej panve a na severozápade pri hraniciach s Belgickom, pestujú sa najmä obilniny pšenica, cukrová repa, krmoviny.
-svetoznáme pestovanie viniča a výroba vína ( Burgunsko, Champagne, v okolí Bordeaux) rozšírené je ovocinárstvo a zeleninárstvo
-prevláda živočíšna výroba: chov dobytka, ošípaných a hydiny, dôležitý je rybolov
-poľnohospodárska produkcia Francúzska - ¼ poľnohospodárskej výrobe štátov EU.

Priemysel:

strojársky (automobily, lietadlá, elektrotechnické a elektronické výrobky),
hutníctvo (výroba ocele a hliníka),
chemický priemysel- spracúva dovezenú ropu, gumárenský priemysel- Michelin
textilné, odevné a kožiarske výrobky, potravinárstvo
najdôležitejšia priemyselná oblasť- sever- Paríž (9,3mil. obyv.)
- Lotrinsko( ťažba uhlia, hutníctvo, strojárstvo), severovýchod Alsaska (strojársky, chemický textilný), najväčší prístav- Strasbourg- sídlo Európskeho parlamentu,


Zvyky a zvláštnosti:

Vo Francúzsku v neformálnych vzťahoch sa nepodáva pri privítaní a lučení ruka, ale bozkáva sa na líce. Počet bozkov závisí od regionálneho zvyku, v Paríži je to dokonce štyrykrát naľavo, napravo a ešte raz. Nie je to typický bozk, skôr jemný dotyk líc.
Ak niekto prinesie na navštevu do daru víno alebo čokoládu, patrí sa hneď to otvoriť a ponúknuť aj tých, ktorý darček priniesli.


OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU :

1 Paríž a okolie
2 Normandia
3 Bretónsko
4 Burgundsko
5 Dolina rieky Loira
6 Dolina rieky Rhona
7 Francúzske Alpy
8 Francúzské Pyreneje
9 Francúzska Riviera
10 Languedoc
11 Korzika


Paríž a okolie

Paříž leží na řece Seině, má rozlohu přes 105km2 a přes 2 miliony obyvatel. Skládá se z 20 obvodů. Paríž je čarovný stále, za dažďa nostalgický, za horúčavy upokojujúci príjemným spomaleným rytmom, za mrazu romanticky drsný. Paríž so svojimi štýlovými kaviarňami, romantickými uličkami a bulvármi, ktoré brázdia Parížanky oblečené podľa poslednej módy či párikmi milencov posedávajúcich na brehu Seiny, je rovnako opojný ako vynikajúce francúzske vína. Pravdepodobne jediným problémom, s ktorým sa v tomto meste ako návštevník stretnete, bude premiera výberu zaujímavostí a zážitkov, medzi ktorými si budete musieť starostlivo vyberať. Ak ste do Paríža zavítali po prvýkrát, pravdepodobne neobídete preslávený Louvre, Eiffelovu vežu, Elizejské polia či katedrálu Notre-Dame, ak však budete mať viac času, určite oceníte obrovský výber divadiel, múzeí, galérií či architektonických pamiatok, ktoré očaria každý typ návštevníka.

Paríž však môže ponúknuť viac. Má svoju jedinečnú kozmopolitnú atmosféru, ktorá celé storočia priťahovala a inšpirovala nielen domácich umelcov, ale i zahraničných kultúrnych velikánov. V Paríži tvoril Picasso, Hemingway, Chopin, Turgenev... K liberálnemu a tolerantnému charakteru mesta nemálo prispieva aj veľké množstvo vysokých škôl na čele s preslávenou Sorbonou, na ktorej svojho času študoval M.R. Štefánik alebo D. Tatarka. Nie je málo tých, ktorí prichádzajú do Paríža za vynikajúcim jedlom. Stovky ba tisíce reštaurácií od tých najdrahších až po pouličné stánky ponúkajú množstvo jedinečných vôní a chutí potvrdzujúcich tvrdenie, že mesto je kulinárskym rajom. Ak vám zostane chvíľa času, mali by ste sa vydať aj za brány mesta. Blízke okolie Paríža je posiate očarujúcimi katedrálami, šľachtickými usadlosťami, stredovekými hradmi a ďalšími stopami bohatej francúzskej histórie. Také mená ako Chartres, Versailles alebo Fontainebleau ste už v živote dozaista počuli, takže využite príležitosť a choďte sa presvedčiť o ich kráse na vlastné oči.

Víťazný oblúk (Arc de Triomphe / Etoile)

Výstavba Víťazného oblúku začala v r.1806 na príkaz Napoleona, krátko po jeho víťazstve v Austerlitz. Sú v ňom vyryté názvy dôležitých víťazstiev, ktoré vybojoval Napoleon počas svojej éry, vo vnútri sídli malé múzeum dokumentujúce históriu stavby. Z vrcholu oblúku je skvelý výhľad na Paríž a jeho hlavné triedy, ktoré sa od oblúka hviezdicovo rozbiehajú do dvanástich smerov. Najznámejšou z nich je bulvár Elyzejské polia (Champs Elysées) známy svojou obchodnou zónou, podnikmi ako kabaret Lido či reštaurácia Fouquet ale i množstvom štýlových (a nie práve lacných) kaviarní. Smerom na západ, vo vzdialenosti niekoľko kilometrov, sa nachádza mladší brata Viťazného oblúka - moderná stavba Le Grande Arche de la Défense.
Katedrála Notre Dame de Paris

Na mieste tejto najznámejšej francúzskej katedrály bol pôvodne galsko-rímsky chrám zasvätený Jupiterovi, neskôr kresťanská bazilika a románsky kostol. Výstavba tohto gotického chrámu sa začala v r. 1163 a bola dokončená približne o 200 rokov neskôr, okolo roku 1345. Zaujímavosťou je, že všetky cestné vzdialenosti vo Francúzsku sa rátajú od "nultého kilometra", ktorý priradili práve námestiu pred Notre-Dame.

Eiffelova veža

Eiffelova veža bola postavená pri príležitosti Medzinárodnej výstavy v Paríži konanej v r. 1889. Spomedzi 700 návrhov predložených na výberové konanie jednoznačne zvíťazil projekt Gustava Eiffela. Napriek protestom značnej časti parížskej verejnosti, ktorá projekt odmietla ako neestetický, sa stavba predsa zrealizovala a obohatila Paríž o jedinečnú dominantu. Eiffelova veža meria 300 m (320.75 m vrátane antény) a do r.1930 bola najvyššou stavbou na svete. Stavba má tri poschodia z ktorých je prekrásny výhľad. Na najvyššom poschodí sa nachádza bar, obchod so suvenírmi a nedávno zreštaurovaná kancelária Gustava Eiffela.

Sacre Coeur / Montmartre

Od dôb kedy je dochovaná prítomnosť kultúrneho človeka na území dnešného Paríža, slúžil vŕšok Montmantre ako miesto vykonávania bohoslužieb. Na jeho vrchole, kde už odpradávna stáli Druidské, Galské a neskôr aj rímske chrámy sa od konca 19. storočia týči biela bazilika Sacre Coeur (Sväté srdce) navrhnutá v byzantskom štýle. Interiér kostola zdobí jedna z najväčších sakrálnych mozaík, spodobujúca Krista s otvoreným náručím. V neďalekej zvonici hlaholí 19 tonový "Savoyarde", ktorý pre zmenu patrí medzi najťažšie zvony na svete. Zvláštnosťou je, že táto snehovo biela stavba v skutočnosti nie je natretá. Jej bieloba pochádza z kameňa, ktorý sa pri kontakte s dažďovou vodou potiahne bielym povlakom.

La Grande Arche de la Defense

"Arche de la Defense" je mrakodrap, vládna administratívna budova, umiestnená v modernej obchodnej časti, La Defence, v západnej časti Paríža. Nachádza na námestí Place de la Defense, na jednej osi s Arc de Triomphe a Champs Elysees. Grande Arche bola postavená dánskym architektom Ottom van Spreckelsen v r. 1989 na 200. výročie Francúzskej revolúcie (1789). Je to 106 m vysoká biela kocka, ktorá má konštrukciu z predpnutého betónu pokrytú sklom a kararským mramorom z Talianska. Keď ju navrhla a postavila francúzska inžinierska spoločnosť Bouygues, jej veľkolepá architektúra bola považovaná za odvážny technologický počin.

Námestie republiky (Place de la République)

Place de la Republique (Námestie republiky) je srdce rušného parížskeho života. 24 hodín denne tu môžete nakupovať, stolovať, zabávať sa, alebo len tak pozorovať veľkomestský zhon.

Námestie Bastily (Place de Bastille)

Keď prekročíte Seinu a pokračujete cez Boulevard de la Bastille, dôjdete na miesto, kde sa nachádza Bastille Saint - Antoine. Stavba bola hlavnou časťou obranného opevnenia postaveného v r. 1370 na príkaz Karola VI. Ľudovít XIV. dal zbúrať jej bašty, ale Bastillu zachoval ako prepychové väzenie pre významných ľudí. Počas francúzskej revolúcie sa tento symbol monarchie, stala cieľom útoku ľudových más. Na pripomenutie Júlovej revolúcie, kedy bol autokratický Karol X. nahradený "Občianskym kráľom" Louis-Philippom, bol v r. 1830 na Place de la Bastille vztýčený stĺp, na ktorého vrchole je umiestnená socha symbolizujúca ducha slobody. Dnes námestie lemuje Opera Carlosa Otta, kanál Saint-Martin a Parížsky prístav.

Námestie svornosti (Place de la Concorde)

Medzi Champs Elysées a Záhradami Tuileries leží Place de la Concorde (Námestie svornosti). Na námestí s rozlohou 84 000 m2, zdanlivo naklonenom na všetky strany a s hlučnou premávkou, sa človek môže cítiť stratený, ľahko však nájde Luxorský Obelisk - 23 m vysoký monolit z ružového granitu vážiaci 220 ton. Obelisk ozdobený hieroglyfmi velebiacimi panovanie faraóna Ramsesa II je starý 3300 rokov. Do Paríža sa dostal ako dar egyptského miestokráľa Méhémet Aliho Karlovi X- temu. V roku 1829 ešte neexistovala kontajnerová doprava, takže obelisk putoval do Francúzska celé tri roky.
Place des Vosges

Námestie vybudované počas vlády Henricha IV., predstavuje jeden z príkladov výborného architektonického plánovania. Na stavby cca. 40 nákupných arkád a domov, ktoré námestie tvoria, bol použitý najmä kameň a tehly. Mnoho Parížanov považuje Place des Vosges za jedno z najkrajších námestí v meste.

Place Dauphine

Place Dauphine, na "Ile de la Cite", je po "Place des Vosqes" druhým najdôležitejším parížskym kráľovským námestím zo 17. storočia. Celé je vystavané z tehly a bieleho kameňa a jeho uzatvorené trojuholníkové nádvorie ponúka atmosféru kľudu a harmónie.

Múzeum Louvre

História Louvre sa datuje od r. 1190, kedy na týchto miestach stála vojenská pevnosť. Neskôr sa z nej stala kráľovská rezidencia, ktorú v roku 1793 zmenili na múzeum. Bohatá zbierka svetového umenia, ktorá zapĺňa galérie a depozitáre Louvre pokrýva obdobie dlhé 3000 rokov. Zbierky sú rozdelené na Západné umenie od stredoveku po r.1848 a umenie civilizácií, ktoré ho ovplyvnili. Okrem týchto častí je tu sekcia venovaná histórii Louvre ako aj miestnosti venované africkému, ázijskému, oceánskemu a americkému umeniu. Medzi najznámejšie diela, ktoré môžete v Louvri nájsť patria Mona Lisa, Radeau de la Meduse (Plť Medúzy) a Milétska Venuša.

Múzeum Orsay

Ak máte radi diela impresionistov či iné diela francúzskeho umenia vytvorené v období rokov 1848 a 1914, rozhodne toto múzeum neobíďte. Zbierky sú umiestnené v príťažlivej budove, ktorá pôvodne slúžila ako železničná stanica a obsahujú diela takých autorov akými sú Delacroix, Degas, Manet, Renoir, Monet, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Cezanne či Matisse.

Georges Pompidou Centre / Beaubourg

Centrum Pompidou, takisto známe ako Beaubourg, bolo postavené v r. 1977 za vlády prezidenta Georges Pompidou. Moderný dizajn (centrum vyzerá tak trochu ako naftová rafinéria) kontrastuje s okolitými budovami zo začiatku 19. storočia. V komplexe nájdete múzeum, veľkú knižnicu, umelecké galérie, koncertnú sieň a centrum industriálneho dizajnu. Múzeum moderného umenia má určite najpočetnejšiu zbierku na svete. Nachádza sa tu vyše 36 000 exponátov, medzi ktorými nechýbajú diela Picassa, Matissa, Kandinského. Na námestí pred vchodom do Centra, takmer každý deň vystupujú mími, žongléri, hltači ohňa a ďalší pouliční umelci. Nevynechajte fontánu na Námestí Igora- Stravinského situovanú vedľa Centra a Halles Quarter o dva bloky ďalej.

Chateau de Versailles

Palác vo Versailles sa nenachádza priamo v Paríži, ale predstavuje asi najlepší tip na jednodňový výlet, ktorý môžete absolvovať počas návštevy mesta. Palác dal postaviť Ľudovít XIV. Zakrátko po svojom dokončení sa miesto stal sídlom dvora a hlavným mestom Francúzska. Ľudovít XIV. sa prostredníctvom obrovských rozmerov (západná fasáda paláca je dlhá skoro 700 metrov), dokonalého remeselného prevedenia a majstrovských diela francúzskych umelcov pokúsil demonštrovať silu a moc svojho kráľovstva. Rozhodne nie bezúspešne. Popri pozoruhodných ukážkach architektonického umu, neprehliadnite Galerie des Glaces (Zrkadlovú galériu), Apolónov salón, kráľovskú kaplnku a Le Petit Appartement. Rezervujte si čas aj na prehliadku výnimočného parku zaberajúceho vyše 200 akrov, v ktorom nájdete budovy Grand Trianon, letné sídlo Ľudovíta XIV. a Petit Trianon, postavený Ľudovítom XV.

Moulin Rouge

Najznámejší kabaret. Leží vo štvrti Montmartre , ktorá je najvýznamňejšou štvrťou Paríža a je plná maliarov a iných umelcov . Moulin Rouge vznikol v roku 1889 a poznal umenie maliarov jako boli Valentin le Desossé alebo Jane Avril . Na javisku tohoto kabaretu sa zrodil Can Can .
Sainte Chapelle

Táto stavba je majstrovské dielo gotickej architektúry . Bola postavena na prianie Ludvíka IX. A mala uchovať pozostatky trnité koruny , ktorú kraľ zakúpil v Benátkach . Dolný kostol je vysoký takmer 7 metrov a obsahuje tri chrámové lode . Horní kostol má iba jednu chrámovú loď. Vo vnútri lode sú piliery a každý pilier je zdobený sochou jedného z apoštolov pochadzajúcich zo 14 storočia.

Tour St. Jacques

Táto veža bola vztyčena v rokoch 1508 až 1522 a je vysoká 52 metrov . Úzke okná sa striedajú s výklenkami , na ktorých je umiestnených množstvo sôch . Socha umiestnená na vrchole veže predstavuje sv. Jakuba a bola rekonštruovaná v roku 1870 Chenillonom .

Madeleine

Stavba tohoto gréckeho chrámu začala v roku 1806. Predchádzajúca budova , ktorá ešte nebola dokončená , musela byť na rozkaz Napoleona zbúraná . Architektom chrámu sa stal Vignon.

Place de la Concorde

Námestie bolo vybudované v rokoch 1757 až 1779. Dnes sa v strede námestia nachádza egyptský obelisk pochádzajúci z chrámu Luxor . Na severnej strane námestia boli vybudované dve stľpové budovy , ktoré dnes hostí Ministerstvo námorníctva a Hotel Crillon

Sacré Coeur

Tento palác leží na vrchu kopca Montmart a bol postavený v roku 1876 . V zadnej časti je štvorhranná zvonica , ktorá je vysoká 84 metrov a obsahuje slávny Savoyarde tzv. zvon , ktorý patrí medzi najväčšie na svete . Z interiéru , ktorý je neuveriteľne a prepychovo zdobený , je možné zísť do podzemia krypty alebo až na vrchol kopule . Je to jedna z najnavštevovanejších pamiatok Paríža .

Grande Arche

Bol projektovaný v roku 1982 D.J.O. von Spreckelsonom . Skladá sa z dvoch veží vysokých 105 metrov . Štyrmi výťahmi sa dá výsť na rozhladňu odkiaľ je nádherný výhľad .

V Paríži v roku 1837 vznikla prvá železničná linka a v roku 1890 začalo ako prvé v Európe jazdiť metro. Dnes je však ďaleko viac využívaná rýchlodráha metra RER . Paríž je meistom konania svetových výstav , veltrhov a ďalších kultúrnych udalostí .Je tiež sídlom UNESCO a viac než 500ďalších medzinárodných organizácií zapísaných v OSN. Paríž je typickým mestom služieb a dnes sídlom mnoha firiem zo zameraním na elektrotechnický , automobilový a potravinársky priemysel . Paríž je mestom s vysokou ťivotnou úrovňou a zachovala si až do dnešnej doby významné svetové postavenie v umeleckom a kultúrnom živote . Je tiež symbolom revolúčnych a pokrokových tradíc .

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk