Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Kultúra a umenie v 11. a 13.storočí

Kultúra a umenie v 11. a 13.storočí


1. Nositeľom a šíriteľom kultúry a vzdelanosti bola – cirkev
-prvý kláštor na Slovensku – časy VM – Sv. Hypolita na Zobore, v 10.storočí jeho obnovenie
-druhý kláštor – kráľ Gejza v roku 1075 v Hronskom Beňadiku
-v 12.storočí vznik benediktínskych kláštorov ako odbočiek veľkých kláštorov (fílie)


2. 1086 – obnovené nitrianské biskupstvo (pôvodné z roku 880)
-vznikla tu katedrálna kapitula (stály zbor kanoníkov), kapitulská škola
-ďaľšie kapituly – Bratislava (12.storočie), Spiš (12. – 13.storočie)


3. Od roku 1083 – prví uhorskí svätci – Štefan, Imrich (jeho syn), Svorad – Andrej, Benedikt
1064 – najstaršia legenda o nich – autorom biskup Maurus


4. 13.storočie – pri kláštoroch vznikali:
-kontemplatívne (rozjímavé) rehole – benediktíni (Trenčín), cisterciáni (BJ, Spiš. Štvrtok), kartiziáni (Letanovce), premonštráti(Jasov, Leles), Augustiniáni (V. Šariš)
– činnosť – prepisovanie kódexov, vyučovanie, ošetrova. chorých
–klariski – ženské kláštory(Trnava, Ba)
-žobravé rehole – od polovice 13.storočia – františkáni – BA, Trnava, Nitra, Levoča
– dominikáni – Banská Štiavnica, Košice
vznikali na okraji ohradených miest, pôsobili na mestské byv.
-rytierske rehole – strážcovia Božieho hrobu(Chmeľov)
–johaniti – Trnava, Trenčín


5.Vznik pisárskych stredísk – skriptória – tvorba kódexov s náboženskou tematikou
-najstaršie u nás – Zoborské listiny (1111, 1113)
-11. a 12.storočie – Nitriansky kódex (v Nitre)


6.Pri kláštoroch a kapitulách – vznik škôl:
-po základnom vzdelaní príprava na kňazskú dráhu
-vznikajú aj mestské školy
-štúdium na univerzitách v zahraničí – Paríž, Bologna (právo)


7.Vládu Belu III. Opisuje jeho kronikár – Anonymus (počiatky maďarského národa)
Vláda Ladislava IV. (13.storočie) – notár Šimon z Kézy : Činy Uhrov


8.Architektúra a výtvarné umenie:
-Románsky sloh – prestavba pre nové účely
-Gotický sloh – 13.storočie – prechodné obdobie 1245 katedrála v Spišskej Kapitule–dokončená 1275
-Kovotepectvo, kovolejárstvo, zlatníctvo
-Vplyv talianskej a nemeckej kultúry

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk