Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bezbarierové navrhovanie

BEZBARIEROVÉ NAVRHOVANIE V ADMINISTRATÍVNYCH BUDOVÁCH
- každá administratívna budova má slúžiť všetkým občanom bez ohľadu na ich zdravotný stav. Interiér, ako aj exteriér musia mať univerzálny dizajn, čiže musí spĺňať minimálne základné požiadavky bezbariérového navrhovania.
- v exteriéry je dôležitá prístupnosť administratívnych budov, na čo sa využívajú signálne pásy,vodiace línie, bezbariérovo prístupné parkovacie miesta, ktoré musia tvoriť minimálne 4% z počtu všetkých parkovacích miest, najmenej však jedno, musia byť umiestnené čo najbližšie ku vchodu do budovy a musia byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti.
- pre vstup do interiéru slúžia univerzálne navrhnuté dvere, ako aj šikmá rampa, či zdvíhacia plošina.
- v interiéry sa použiva zdvíhacia plošina, šikmá schodisková plošina, výťah....
- v každej administratívnej budove musí byť taktiež bezbariérové wc.
- niektorými z týchto riešení som sa zaoberala podrobnejšie.

UNIVERZÁLNE DVERE
- dvere umožňujúce bezbarierový prístup do administratývnych budov musia mať minimálnu šírku 900mm, pričom výška prahu je maximálne 20mm, najleším bezbariérovým riešením je však bezprahové riešenie magnetickým tesnením.
- Ak sú dvere presklenné, mali by mať do výšky 400mm okopný pás, ktorý zebezpečuje ochranu dverí pred prípadným nechceným rozbitím.
- otvárací systém umiestnený vo výške 750mm až 850mm
- umiestenie zámku vo výške max. 1000mm
- vo výške 1400-1600mm umiestnený signálny pás, ktorý umožňuje lepšiu viditeľnosť dverí pre ľudí so zrakovým postihnutím.
- menovky vyznačené reliefne a prípadne osvetlené

ŠIKMÁ RAMPA
- maximálny sklon rampy je 1:12,ale najlepší a optimálny sklon rampy je 1:20
- na začiatku aj na konci rampy musí byť varovný pás šírky min.600mm
- rampa musí mať protišmykový povrch a mala by byť prekrytá, alebo temperovaná
- rampa by mala mat priamočiarý tvar, z toho vyplýva, že by nemala byť oblúková, ani točitá
- ak je rampa dlhšia ako 9m, musí byť prerušená odpočívadlom dĺžky 2m. Pred aj za rampou musí byť vodorovná manipulačná plocha minimálne 1500/1500mm,
- Najmenšia priechodná šírka šikmej rampy určenej na verejné užívanie je 1 300 mm. Najmenšia dovolená podchodná výška rampy nameraná na zvislici je 2 100 mm.
- Súčiniteľ šmykového trenia povrchu šikmej rampy, povrchov schodišťových podest a stupňov vonkajších schodíšť je daný slovenskou technickou normou.27)
- Schodište a rampa, ktorých šírka neprekračuje 1 200 mm, musia byť vybavené jedným zábradlím s výnimkou kruhového schodišťa, ktoré musí mať dve zábradlia. Schodište a rampa širšie ako 1 200 mm musia byť vybavené dvoma zábradliami alebo držadlami. Schodište a rampa širšie ako 2 200 mm musia byť vybavené doplnkovým zábradlím s držadlom, ktoré ich rozdelí na pruhy široké najviac 2 200 mm. Držadlá musia byť vo výške 900mm, ale odporúča sa umiestniť aj ďaľšie držadlá vo výške 750mm.
- pozdľž okrajov rámp musí byť taktiež obruba do výšky 100mm.

UNIVERZÁLNY VÝŤAH
- príjazd kabíny musí oznamovať zvukový signál, a taktiež musia byť hlásené poschodia aj v kabíne výťahu.
-r ozmery kabíny min. 1100mm/1400mm, pričom dvere majú min. šírku 800mm a sú automaticky otváravé
- pred výťahom 1500mm/1500mm voľný priestor pre manipuláciu s invalidným vozíčkom.
- v kabíne musia byť umiestnené dva držadlá vo výškach 750mm a 900mm.Taktiež tam musí byť sklopné sedadlo min rozmerov 500mm/500mm vo výške 500mm, a podlaha kabíny musí byť protišmyková.
- v každom výťahu musí byť signálne zariadenie, alebo telefón.
- ovládací panel výťahu v max. výške 800mm-1200mm, orientovaný po šírke. Čísla poschodí sú farebne a reliéfne označené, označené taktiež v braillovom písme, pričom označenie základného poschodia je zvýraznené

ZVISLÉ ZDVÍHACIE PLOŠINY
- používajú sa pri výškových rozdieloch do 4000mm, sú vhodne do interiéru ako aj do exteriéru
- ich vzhľad je možné prispôsobiť prostrediu, či požiadavkám zákazníka.
- pred aj za zdvíhacou plošinou musí byť voľný priestor 1500mm/ 1500mm nevyhnutný pre manipuláciu s invalidným vozíkom.
- zdvíhacia plošina má min. rozmery 850mm/1400mm, pričom vstupné dvere na plošinu musia mať šírku min. 800mm.
- ovládací panel je široký min. 400mm a je vo výške 1000mm

BEZBARIEROVÉ WC
- horná hrana wc misy by mala byť od podlahy 500-550mm, pričom je tu možnosť zvýšiť hornú hranu wc misy špeciálnym nádstavcom. Ďalej sa dá záchodová misy ďalej doplniť o špeciálnu ergonomickú opierku na chrbát. Najvhodnejší tvar wc misy je tzv. predľžený tvar, čím umožňuje väčší odstup od steny.

ŠIKMÁ SCHODISKOVÁ PLOŠINA:
- využívajú sa najmä pri rekonštrukciách a debarierizácií historických budov, lebo nevyžaduje veľké stavebné úpravy
- minimálna potrebná šírka schodiska však musí byť minimálne 1000mm, pri točitých minimálne 1100mm
- dráha plošiny má tvar zábradlia


Zdroje:
- www.mubruntal.cz
poznámky z prednášok STU BA FA - Obytné budovy Univerzálny design -
- www.modela-trutnov.cz
- //mojdom.zoznam.sk/cl/10064/98478/Bezbarierove-rodinne-domy
- //mojdom.zoznam.sk/cl/10067/126523/Prekazky-patria-na-prekazkovu-drahu
- //mojdom.zoznam.sk/cl/10064/98478/Bezbarierove-rodinne-domy
vyhlaška ministerstva životného prostredia -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk