Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fauvizmus a kubizmus

Fauvizmus a Kubizmus

Fauvizmus (1905-1907)

- vyvinul sa vo Francúzsku,  „Les Fauves“ – divá zver

Hlavné znaky:
- farby sú krikľavé, výrazné, čisté a farba sa nezhoduje zo skutočnosťou
- farby nemiešajú, sú vytlačené priamo z tuby
- čierna línia
- farebné vzory a dekoratívnosť
- plošnosť a žiadna perspektíva
- intenzita farebnosti
- nenaturalistickosť štylizácie a nereálnosť

Predstavitelia:

Henry Matisse – Veľký červený interiér, Alžírčanka, Rumunská blúzka, Kreolská tanečnica

Maurice Vlaminck – Breh Seiny v Carriére

André Derain – Westminsterský most

Kubizmus (1907-1914)

Názov Kubizmus sa prvýkrát objavil v kritike týkajúcej sa výstavy G. Braqua v roku 1908 v Paríži (les cubes - kocky). Na Kubistov mal veľký vplyv postimpresionistický maliar Cézanne, ktorý zjednodušoval predmety do geometrických tvarov.

Kubizmus má 2 fázy:
1. Analytický kubizmus (1909-1912)
- predmet bol zobrazovaný z viacerých ulov súčastne, aby v intelekte pozorovateľa vznikla plastická predstava o zobrazovanom predmete
- objem sa rozbil, pretože sa rozložil na množstvo drobných plôch, ktoré poskytujú pohľad na predmet z viacerých strán
- princíp bol v analýze tvarov
- jednotlivé zorné uhly sa volajú fazety
V tomto období tvoria hlavne: Pablo Picasso a Georges  Braque
2 .Syntetický kubizmus (1912-1914)
- kubisti chcú predmetom, ktoré rozbili na množstvo plôch v analyt. fáze, vrátiť ich vnútornú skĺbenosť a vystihnúť najpodstatnejšie aspekty predmetov
- chceli zachytiť typické znaky a vytvoriť predmet s nemennými vlastnosťami
V tomto období nadviazali na tento smer týto maliari: Juan Gris, Ferdinand Legér, Jean Metzinger, Albert Gleizes, ...

Prínos:
Kubizmus bol jednou s prvých umeleckých avantgárd. Mal vplyv na neoplasticizmus a suprematizmus. Kubizmus išiel až po hranicu abstraktného umenia, ale nikdy ju neprekročil, vždy zobrazoval predmetnú skutočnosť. Toto obdobie znamená definitívny rozchod s renesančným videním skutočnosti objemu a perspektívy.

Objavom kubizmu bola koláž (nalepovanie rôznych materiálov do maľby)

Hlavné znaky:
- nevyjadrujú sa žiadne pocity
- nemodeluje sa svetlom a tienom a objem je sploštený
- nepoužíva sa perspektíva (zmätená perspektíva)
- predmety sa zobrazujú z viacerých zorných uhlov (fazety)
- objavuje sa asambláž, (rôzne materiály), koláž a letrizmus (písmo)Pablo Picasso

(1881-1977)
- španielsky maliar, sochár, grafik
- jeho tvorba je rozdelená do období:
Modré obdobie: -prevládajú modré farby, studené odtiene, smútok, osamelosť. Témy sú: žobráci, chudáci, ...
Diela: Dieťa s holubicou, Život, Chudobní ľudia na morskom brehu
Ružové obdobie: -nová farebnosť – ružová ,červená. Téma je cirkusové prostredie.
Diela: Harlekýnova rodina, Rodina akrobatov, Harlekýn s družkou
Kubizmus: - Picasso sformoval spolu s Braquom základy tohto smeru a začal ním tvoriť.
Maľby: Avignonské slečny - prvé kub. dielo, Absint a karty, Holubica mieru
Koláže: Guernica - prvky letrizmu, protest proti fašizmu, ...
Asambláže: Husle, Zátišie s fajkou, Nohy a gitara, ...
Sochy: Koza, Býčia hlava, kozia lebka a flaša, ...

Dámska móda v 10. a 20. rokoch 20. storočia

V roku 1906 sa ženská móda výrazne mení. Návrhár Paul Poiret „zrušil“ korzety, zaviedol empírové a tunikové šaty. Dĺžka šiat sa približuje ku členkom. Tento rozlet prerušila 1. sv. vojna, ale po nej sa završuje revolúcia v móde a emancipačný proces žien (ženy študujú, pracujú, volia, ...). Franc. návrhárka Coco Chanel veľmi ovplyvnuje ženskú módu.

Ženský odev má mnoho mužskkých prvkov:
- silueta Garcon (chlapec) – štíhla postava, ploché prsia, úzke boky, dlhé nohy
- objavujú sa prvé diéty
- tmavé krátke vlasy (malá hlava - bubikopf)
- skracujú sa sukne a šaty
- nosia sa nohavice a bundy
- pás na šatách padá na boky
- ženy fajčia cigarety na verejnosti
- ideály tohto typu boli Greta Garbro, Marlen Dietrich


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk