Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slovenská moderna v 1. polovici 20. storočia

Slovenská moderna v 1. polovici 20. storočia

-1921 vznikla Umelecká beseda slovenská
-1928 vznikla Škola umeleckých remesiel J. Vydru
–hlásala sa k zásadám Bauhausu a podnietila vlnu modernizačných snáh vo výtvarnej kultúre
-umelci tejto generácie hľadajú národnú identitu, ktorá má podobu heroickú, romantickú utópiu alebo idealizáciu
-maliari spájali tradičné a moderné


Predstavitelia:


Martin Benka

-jeho diela sú charakteristické heroickou monumentalizačnou štylizáciou slovenských dejín, slovenskej prírody a človeka spätého s ňou
-znázorňoval roľnícku a drevorubačskú tematiku
-robil aj plagáty, známky, diplomy

Diela:
Dve ženy, Z bojov a žiaľov k slobode,Cez  rozvodnenú rieku, Krajina z Terchovej


Janko Alexy

-zmysel pre národný historicizmus uplatnil v Jánošikovskej a politickej tématike
-snažil sa zachytiť náladu pomocou techniky pastelu
-venoval sa aj literatúre a publicistike

Diela: Fujarista,Olovrant,Slovenská madona


Miloš Bazovský

-jeho charakteristickým znakom je farba
-vytvoril diela monumentalizujúce slovenskú krajinu
-prinášal neošúchané farebné nálady
-kreslil vidiek

Diela: Samota-vtáci odlietajú,Porada,Zlatý deň


Ľudovít Fulla

-pôsobil na ŠUR-ke ako profesor
-inšpiroval ho kubizmus,detská krezba P. Kleea,ľudový kroj a príroda
-originálne prepojil európsku modernu s domácou tradíciou (farebnsť a abstrakcia s ľudového ornamentu)
-jeho tvorba má význam pre vývin slovenskej tapisérie – gobelínov
-realizoval scénografické výpravy k divadelným inscenáciám
-ilustroval Dobšinského rozprávky

Diela:Nevesta, Jánošík na koni,Svadba,Pieseň a práca

Mikuláš Galanda

-spájal podnety z ľudovej kultúry a moderné postupy
-inšpiroval sa kubizmom, ktorý prepojil so zbojníckym motívom
-maľoval olejom, farebnou ceruzkou, robil litografie a monotypie

Diela: Gajdoš,Ružová madona,Šašo,Smutní zbojníci,Ráno


Vincent
Hložník

-tvorí v čase 2.sv vojny
-ovlyvnila ho tvorba Picassa,El Greca,Goyu
-venoval sa knižnej a voľnej grafike
-vychádzal z expresívneho vyjadrenia,redukovanej farebnosti a plošnosti

Diela: Konské hry,Dokonané,Konštantín a Metod


Galérie výtvarného umenia na Slovensku

Slovenská národná galéria a Slovenské národné múzeum v BA,Štátna galéria v BB,Slovenské banské múzeum
v Banskej Štiavnici,Východoslovenské múzeum v KE,Západoslovenské múzeum v TT,Múzeum mincí a medailí v Kremnici…


Boris Hanečka

Slovenský návrhár Boris Hanečka (1983) má za sebou množstvo módnych prehliadok na Slovensku i v Čechách.

Študoval úžitkové výtvarníctvo v Bratislave a na VŠVU v Bratislave, odbor odevný dizajn, a tiež mal stáž na VŠ
umelecko-priemyslovej v Prahe.Práve v spolupráci s renomovaným fotografom J. Klimom prezentoval niektoré práce v jeho fotografiách v súťaži v Portugalsku, či Nemecku, kde sa dočkal aj ocenení.Hanečka pripravil módnu prehliadku "Cristal Aura" pre Avon a vyhral súťaž Lifeline Fashion talent 2006! V Prahe sa predstavil prehliadkou na jar - leto Fashion week 2007.
Spolupracuje so slovenskými časopismi, televíznymi reláciami, ba svoju prácu prezentoval sa aj na súťaži Miss 2006.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk