Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Nemecký skladateľ 19. storočia a významný predstaviteľ raného romantizmu. Narodil sa v Hamburgu v roku 1809 v židovskej rodine. Jeho starý otec Moses Mendelssohn bol významný filozof.
Mladý umelec vyrastal v šťastnom rodinnom prostredí v Berlíne, kde navštevoval všeobecnú a hudobnú školu. Miloval literatúru, hlavne Goetheho básne, výtvarné umenie, veľa cestoval a z hudby obdivoval hlavne Bacha. Podobne ako Mozart bol zázračným dieťaťom, koncertoval so svojou sestrou Fanny, ktorú nadovšetko miloval a ako klavirista získal veľké uznanie a popularitu.
Ale aj ako skladateľ prekvapil mimoriadne skoro, pretože ako 12-15 ročný skomponoval 12 sláčikových symfónií a dva koncerty pre dva klavíry Es dur a As dur. Prvý venoval sestre Fanny.
Ako 20-ročný dirigent uviedol v Berlíne v roku 1929 Bachove Matúšove pašie, čím oživil záujem nielen o Bachovu tvorbu, ale aj o celú vokálnu tvorbu baroka.
V tom istom roku bola premiéra Predohry k Snu noci svätojánskej v Londýne, ktorú skomponoval ako 17-ročný a vďaka nej sa stal svetoznámym skladateľom. Skladba očarila melodickosťou, ľahkosťou a lyrikou.

Svoje umelecké cesty namieril do Francúzska a Anglicka, kde koncertoval a vystupoval ako klavirista, dirigent a skladateľ. Študoval v Taliansku a z jeho ciest z Ríma, Benátok a Paríža vznikla predohra Hebridy a jeho významné symfónie: 3. symfónia a mol Škótska, 4. symfónia A dur Talianska, klavírna pieseň Gondolier a a mol zo slávneho klavírneho cyklu Piesne bez slov. Cyklus tvorí 48 krátkych skladieb v šiestich knihách, kde vstupujeme do kráľovstva romantickej krajiny, hudba je plná básnických predstáv, plynie jasne, pokojne a harmonicky s romantickou citovosťou a farebnosťou.
V roku 1835sa stal dirigentom orchestra v Lipsku a vďaka tomu sa stalo Lipsko jedným z najdôležitejších hudobných stredísk Európy. Mal vysoké umelecké požiadavky a zážitkom bolo, keď sám hral aj dirigoval svoje dva klavírne koncerty. V roku 1843 založil v Lipsku konzervatórium, kde sám vyučoval hru na klavíry a kompozíciu.

Ďalšou významnou premiérou v Lipsku bol Husľový koncert e mol, v ktorom nádherne rozospieval husle. Toto dielo patrí medzi najobľúbenejšie svetové skladby.

Osobitnú skupinu Barthodyho skladieb tvoria koncertné predohry podľa literárnych diel: Tiché more a šťastná plavba, Sen noci svätojánskej, Rozprávka o krásnej meluzíne, Ruy Blas, Hebridy. Bartholdy vytvoril veľa krásnej klavírnej hudby: sonáty, prelúdia a fúgy, variácie, fantázie a veľa obľúbenej komornej hudby. Po rokoch sa opäť vrátil k dielu svojej mladosti a skomponoval scénickú hudbu k celej Shakespearovej hre Sen noci svätojánskej. Bola prijatá s nadšením a Svadobný pochod sa stal neodmysliteľnou súčasťou svadieb. Skladateľské úspechy vyvrcholil i uvedením oratórií Pavol a Eliáš. Predčasné úmrtie jeho sestry ho veľmi zasiahlo, zomrel plný tvorivých síl ako 38-ročný v Lipsku.

Charakter hudby:
Mendelssohnova hudba je klasicisticky ohraničená a emocionálne zdržanlivá, avšak živá, temperamentná a mierne sentimentálna. Technicky a formovo je majstrovsky zvládnutá. Orchestrácia je proporcionálne vyvážená.

Klavírna tvorba:
Piesne bez slov I. - VIII. (Lieder ohne Worte)

Predohry:
Hebridy, Op. 26 (1830-32)
Tiché more a šťastná plavba, Op. 27 (Meeresstille und glückliche Fahrt, 1828)
Krásna Meluzína, Op. 32 (Das Märchen von der schönen Melusine, 1833)
Ruy Blas, Op. 95 (1839)

Symfónie:
Symfónia č. 1 c-mol, Op. 11 (1824)
Symfónia č. 2 B-dur "Lobgesang", Op. 52 (1840)
Symfónia č. 3 a-mol "Škótska", Op. 56 (1841-1842)
Symfónia č. 4 A-dur "Talianská", Op. 90 (1833)
Symfónia č. 5 D-dur "Reformačná", Op. 107 (1830)

Koncerty:
Husľový koncert e-mol, Op. 64 (1844)

Iné orchestrálne diela:
Sen noci svätojánskej, Op. 61 (1842)
Vokálno-inštrumentálna tvorba
Eliáš, oratórium


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk