Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pravek

PRAVEK

Pravek je najstarší a najdlhší úsek v ľudskej spoločnosti. Pravek sa končí tým, že ľudia sa naučia písať. Pravek sa delí na:

1)Paleolit – staršia doba kamenná – 60 000 – 8 000
2)Mezolit – stredná doba kamenná – 8 000 – 2 000
3)Neolit – mladšia doba kamenná – 4 000 – 2 000
4)Eneolit – neskorá doba kamenná – 2 000 – 1 800


1) Umenie v paleolite:

Delí sa na:

a)Starší paleolit
b)Stredný paleolit
c)Mladší paleolit

Toto umenie ja staré asi 30 000 rokov. Človek sa živil zberom plodín a lovom zvierat, preto sa táto kultúra nazýva lovecká kultúra. Na lov používali nástroje, ktoré vyrobil z kostí zvierat, z kameňa, z dreva. Náleziská sú: Nové Mesto Nad Váhom, Piešťany. Svet lovca nieje premyslený, svet pravekého lovca bol tajomný systém, ktoré riadili fantastické prírodné sily, a preto vzťah človeka k prírode bol iracionálny. Človek verí, že môže prírodné sily ovplyvniť, preto uskutočňuje realizuje mágiu. Takto vzniká umenie. Umenie je:

Prostriedok pre mágiu,
Systém, ktorý vysvetľuje a ovplyvňuje svet.

Magickú kultúru majú ešte aj dnes amazoni v Austrálií. Hlavné pamiatky loveckej kultúry sú výtvarné diela:

Jaskynné maľby
Človek namaľuje zviera, ktoré chce uloviť. Jaskynné maľby sú realistické a ich funkcia je magická. Najznámejšie jaskyne: Španielsko – Altamira, Francúzsko, Taliansko, Rusko.

Sochy (Venuše)
Človek vytváral sochy, ktoré mali tvar ženy bez hlavy. Venuše sú rezané z kostí mamuta, z kameňa, z hliny. Žena, matka je tu novým symbolom života. Náleziská sú: Španielsko – Altamira, Francúzko – Dortogme, Rakúsko – Wilendorf, Rusko – Kostehy, Moravsko.

Šperky a iné umelecké predmety
Sú z jantáru, z kostí, z kameňa. Predmety boli vyrývané a vyrezávané. Veľký význam mal tanec v maske, rytmická kolektívna hudba.

2) Umenie v neolite a v dobe bronzovej

Začína sa pastierska a roľnícka kultúra. Obyvateľstvo žije v rodnej spoločnosti. Hlavný význam má rozum a nie fantázia. Ideológia sa volá fetišizmus. Uctievajú starších a mŕtvych. Vznikajú symboly a fetiše. Napr.: fantastické zvieratá, figúry, rastliny. Ako materiál používajú drevo, kameň, kosť a kov. Fetiše nie sú realistické, ale sú symbolické diela. Symbolizmus je nové umenie. Takéto umelecké diela sa našli v Afrike, Oceánii. Umelecké dielo je znakom realizmu, vzniká abstrakcia. Čistou abstrakciou sú ornamenty. Ornamenty sa nachádzajú na keramike, odeve, ľudskom tele. Ornament naznačuje, že sa končí racionálna doba, a začína sa iracionálna. Vzniká architektúra, človek si stavia prvé primitívne domy. Materiálom je drevo a hlina. Vznikajú náboženské stavby, materiálom je kameň. V náboženstve vzniká rituál. Náboženské stavby sú megalitické, stavajú sa hrobky, kamene sa nazývajú dolmeny. Najznámejšia stavba je Stonehenge.

Vznikajú aj kultové predmety: Keramika (najstaršie je hrnčiarstvo. Na výrobu hrncov sa používala hlina), textil (vyrobili si nite a vlákno, a vyrábali si odev.), šperky, zbrane. Ako nástroje (industrie) sa používajú kov, bronz a zlato.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk