Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Šurany

Šurany

Desať a pol tisícové priemyselno – poľnohospodárske mesto, leží na pravom brehu rieky Nitry v nadmorskej výške 121 m. Prvá písomná zmienka o ňom je v listine Uhorského panovníka Belu II. z 3. septembra 1138.
Archeologické nálezy, objavené v Šuranoch a v jeho častiach dokazujú, že táto lokalita bola osídlená už v neolite, čiže 6 až 5 tisíc rokov pred naším letopočtom. V 14. storočí v Šuranoch postavili hrad, ktorému patrilo 12 dedín. V rokoch 1663 - 84 ho okupovali Turci, 1725 bol z väčšej časti zbúraný. V roku 1832 cisár František II. povýšil Šurany na kráľovské mesto s trhovým a jarmočným právom. Roku 1835 tu bol postavený prvý valcový mlyn v strednej Európe a 1854 cukrovar, ktorý dnes patrí medzi najstaršie na Slovensku. Od roku 1872 až do skončenia prvej svetovej vojny a od roku 1947 do roku 1960 boli Šurany, okresným mestom. Roku 1938 bolo v Šuranoch zriadené gimnázium ako jediné na okupovanom území.

V súčasnosti sú Šurany mestom mladých. Sú tu 3 základné školy a stovky študentov z mesta a širokého okolia navštevujú Gymnázium, Obchodnú a Strednú poľnohospodársku školu a dve Stredné odborné učilištia - strojárske a potravinárske. V priebehu 60 rokov tu vyrástlli, moderné závody Elitex a Caiex. Kultúrne vyžitie obyvateľov zabezpečujú Mestské kultúrne stredisko a Dom Matice slovenskej. Neďaleko mesta sa nachádza chránené prírodné nálezisko Čierna voda a športovo – rekreačný areál Tona.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk