referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Porovnanie piesňových cyklov M. Sch. - Trnavského a F. Schuberta
Dátum pridania: 30.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: katulienka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 430
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 16.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 27m 30s
Pomalé čítanie: 41m 15s
 
ÚVOD

V tejto práci sa chcem venovať dvom piesňovým cyklom známych skladateľov Franza Schuberta a Mikuláša Schneidra–Trnavského. Títo skladatelia sú zaraďovaní k majstrom hudobného umenia, predovšetkým v oblasti piesňovej tvorby. Pieseň je základom tvorby ako u Schuberta, tak i u Trnavského. Kým u Schuberta je pieseň najčistejším prejavom romantizmu, Trnavský vychádza z ľudovej piesne. Diela „Krásna mlynárka“ a „Slzy a úsmevy“ sú však nie piesňami, ale piesňovými cyklami, preto pokladám za potrebné priblížiť čitateľovi „pojem“ piesňovým cyklom. Pojem „cyklus“ v hudbe znamená zbierku dvoch a viacerým diel, určených väčšinou pre ten istý hudobný nástroj. Skladby v cykloch buď vytvárajú jeden celok (Schubert: Karneval), alebo sa dajú hrať samostatne (Mendelssohn-Bartholdy: Piesne bez slov). Podobne je to aj s piesňovými cyklami. Rozlišujeme tri druhy piesňových cyklov:
1. na jedného autora - na jednu predlohu
2. na jedného autora, ale na rozličné predlohy
3. na predlohy rozličných autorov
V práci rozoberané cykly sa odlišujú v tom, že „Krásna mlynárka“ je zhudobnením jedného diela od jedného autora, kým „Slzy a úsmevy“ reprezentujú cykly, zhudobňujúce diela viacerých autorov.
Práca je rozdelená do 4 kapitol, pričom v prvej kapitole som sa zamerala na život a dielo Mikuláša Schneidra- Trnavského. Pokúsila som sa vykresliť jeho životopis v súvislosti s jeho umeleckou tvorbou. Podkapitola, vyjadrujúca sa k jeho dielu, je len stručným výstrižkom z jeho obsiahlej tvorby. Cyklu M. Schneidra- Trnavského „Slzy a úsmevy“ je venovaná celá druhá kapitola. Cyklus je rozoberaný ako z formovo- obsahového, tak i z estetického hľadiska, ktorým sa venujú jednotlivé podkapitoly. Tretia a štvrtá kapitola sa zameriava na Franza Schuberta a jeho „Krásnu mlynárku“. Život tohto umelca, krátky no nesmierne bohatý na činnosti, je tu popísaný i v súvislosti s daným piesňovým cyklom. „Krásna mlynárka“ je podobne ako vyššie spomínané dielo M. Schneidra- Trnavského rozobrané ako z formovo- obsahového, tak i z estetického hľadiska. Tieto pohľady sa však často prelínajú, pretože sa nedajú celkom jasne vymedziť hranice medzi prvým a druhým hľadiskom.


1. Mikuláš Schneider - Trnavský
národný umelec, je po Bellovi najvýraznejší príslušník starej skladateľskej generácie. Narodil sa 24. mája 1881 v Trnave. Jeho prvým učiteľom v hudbe bol František Otto Matzenauer, významný trnavský kultúrny dejateľ.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.