referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Charakteristické znaky jednotlivých staviteľských slohov
Dátum pridania: 19.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Giggy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 244
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 
Architektúra (všeobecne)
Významným výtvarným prejavom je staviteľské umenie, ktorého úlohou je vytvárať priestory. Sú to architektonické diela : budovy, stavby z dreva , kameňa , tehál ,kovu. K architektúre patria najmä múry pevností, brány a oblúky, náhrobné pomníky , mosty, nábrežia a podobne. Výraznou črtou staviteľského umenia je jeho praktické použitie. Sochárstvo , maliarstvo a umelecké remeslá tvoria iba umelecký doplnok stavby. Preto sa architektúre pripisuje prívlastok " matka " všetkých výtvarných umení. Podľa funkcie stavieb sa architektúra rozdeľuje na:
- náboženskú ( chrámy , kláštory , kaplnky )
- svetskú ( hrady , kaštiele , zámky , paláce , obytné domy , divadlá tržnice , múzea )
Súčastná moderná architektúra zodpovedá spoločenským požiadavkám a konštrukčným možnostiam techniky 20. Storočia , ktorá umožňuje účelné použitie materiálov na dynamické architektonické tvary.
Sloh (všeobecne)
Sloh vo výtvarnom umení vzniká až vtedy, keď človek vytvára umelecké dielo , či už je to architektúra , obraz , socha , alebo predmet úžitkového umenia , podľa istých pravidiel , ktoré všetky dovedna dávajú konkrétnu a praktickú náplň slohu. O slohu vo výtvarnom umení nehovoríme ešte v súvislosti s umením starého Egypta, ani v súvislosti s vysoko vyspelou klasickou kultúrou antiky. Slohy sa začínajú rozvíjať až v historickej dobe. Sloh je súhrn zákonov , podľa ktorých sa umelecké dielo tvorí. Rozlišujeme prirodzený a historický sloh.
Prirodzený sloh je súhrn zákonov , týkajúcich sa materiálu , z ktorého je umelecké dielo vytvorené ,a účelu , ktorému ma toto dielo slúžiť. Každý materiál má svoj vlastný charakter spracovania a jeho napodobňovanie - imitovanie pôsobí nevkusne. Každé porušenie týchto zákonov znižuje kvalitu umeleckého diela.
Súhrn zákonov platných pre umeleckú tvorbu v určitom časovom období a v určitej krajovej oblasti tvorí historický sloh. Podstatné znaky historického slohu udáva doba, náboženstvo , národná mentalita , svetonázor. Sloh sa nesformoval odtrhnuto od ostatného života istého historického obdobia , ale je súčasťou celého dejinného a spoločenského vývoja.
Vo výtvarnom umení rozlišujeme tieto historické slohy :
- románsky
- gotický
- renesančný
- barokový
- rokokový

Románsky sloh

Rozpadom Rímskej ríše zanikla aj jej vyspelá kultúra. V krajinách západnej Európy , ktoré patrili rímskemu panstvu , začína približne v 10. storočí vznikať románsky sloh, ktorý má pomenovanie ad města Roma.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.