Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hudba

Úvod

V tejto seminárnej práci by som rád rozbral hudbu. Vybral som si ju preto, lebo ma to zaujíma, všeobecne to zaujíma všetkých ľudí na svete, ale každý má iný vkus, preto sa nemusí páčit každému štýl hudby, ktorý sa páči vám. Preto vám ju trochu priblížim. Poviem vám, čo to je vlastne hudba, na aké štýly sa delí, aké sú hudobné nástroje a niečo o nich. Vopred by som chcel podakovať za pozornosť, dufam, že sa vám bude táto seminárna práca páčiť. V prípade nejakých otázok sa neváhajte opýtať.

Čo je to hudba?

Hudba sa vo všeobecnosti definuje ako špecifická ľudská aktivita, ktorá sa pomocou v priestore a čase charakteristicky zoskupených tónov a zvukov a na základe spoločenských skúseností usiluje o (hlavne estetickú) komunikáciu. Hudba je konkrétnejšie druh umenia, ktorého výrazovými prostriedkami sú tóny a základnými komponentami harmónia, melódia, rytmus a farba.

Tón
Za tón je považovaný každý zvuk so stálou frekvenciou. Tón je základným stavebným kameňom všetkej hudby a tóny zaujímajú v hudbe väčšinu priestoru. Základnými vlastnosťami tónu sú:
- výška - tá je daná frekvenciou,
- dĺžka - ako dlho tón znie,
- sila - tá je daná amplitúdou,
- farba - tá je daná pomerom medzi alikvótnymi tónmi - závisí na hudobnom nástroji, ktorý tón vydáva.

Zvuk
Zvuk je každé pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí, ktoré je schopné vyvolať v ľudskom uchu sluchový vnem. Frekvencia tohto vlnenia leží približne v rozsahu 20 Hz až 20 kHz (záleží na individuálnych danostiach človeka), mimo týchto hraníc človek zvuk nevníma. V širšom zmysle je možné považovať za zvuk aj vlnenie mimo tohto rozsahu, teda infrazvuk a ultrazvuk.

Zvuk je teda časť spektra mechanického vlnenia vzduchu, ktorú je schopný vnímať človek; v širšom ponímaní, ktorú je schopný vnímať živočích.
Zvuk s frekvenciou nižšou než 20 Hz (ktorý počuje napr. slon) nazývame infrazvuk. Zvuk s frekvenciou vyššou ako 20 kHz (napr. delfín alebo netopiere vnímajú zvuk až do frekvencií okolo 150 kHz) nazývame ultrazvuk.

Hudobné žánre

Hudobnych zanrov je vyše 20, preto napíšem tie najvýznamnejšie: R&B, Pop, Hip-Hop, Rap, Klasická hudba.

R&B
Rhythm and blues alebo rhythm'n'blues (skrátene R'n'b, R&B) je pojem ktorý po prvýkrát použil Jerry Wexler z Billboard magazínu v USA v roku 1949 na označenie afroamerickej populárnej hudby, ktorá kombinovala džez, gospel a blues. Nahradil ním dovtedy používaný termín „race music“ (rasová hudba), ktorý bol považovaný za hanlivý. Od sedemdesiatych rokov pod r'n'b rozumieme aj funk, soul a disco, v dnešnej dobe tento termín označuje predovšetkým moderné varianty soulu a hip hopu.

Pop
Pop alebo pop-music je hudobný žáner zameraný na pobavenie čo najširšej časti poslucháčov. Popové skladby sa spravidla skladajú zo slôh a refrénov s predvídateľnou štruktúrou. Texty sú nenáročné, opakujúce sa témy. Popové skladby bývajú komponované, nahrávané a vydávané obyčajne s cieľom komerčného úspechu. Časťou ľudí býva pop niekedy odmietaný ako "neumelecký hudobný žáner".
Pop ako hudobný štýl vznikol na začiatku 60. rokov 20. storočia po ústupe štýlu rock and roll. Za prvých priekopníkov je možné považovať Beach Boys, Four Seasons a Everly Brothers.

Hip-Hop, Rap
Hip-hop alebo hip hop je hiphopová subkultúra, ktorá sa skladá z jednotlivých elementov: Rep, Breakdance, DJ-ing a Graffiti.
Koncom sedemdesiatych rokov sa objavil v hudbe štýl, ktorý možno považovať za rap. Vychádza z černošských štvrtí amerických veľkomiest, ako sú Bronx a Harlem v New Yorku, Compton v Los Angeles. Černosi žijúci v týchto štvrtiach plných drog, gangov a násilia hľadali možnosť, ako vykričať svetu svoje pocity. Ťažko povedať, komu napadlo ako prvému, zarapovať báseň z černošského ghetta do funkovej hudby.

Zjednodušene rap môžem charakterizovať ako spoveď rapera, rozprávanie životných pocitov z ulice v rýmoch a do rytmu alebo ako výpoveď, ktorou chce raper priblížiť svoj pohľad na svet. Je to kritika spoločnosti, často ostrá a priama. Raper môže byť vo výbere slov slobodný. Je na ňom, aký slovník bude používať.

Keďže raper pri rapovaní používa slová, ktoré sám uznáva za vhodné, nemusí svoje piesne škatuľkovať , hovorí o veciach tak, ako ich vidí a ako o nich chce hovoriť.
V každej krajine existuje človek, ktorý sa snaží o vyjadrenie svojich životných problémov, revoltu alebo chce svetu niečo odkázať. Princíp rapu však zostáva všade rovnaký, rozprávať zo srdca, na nič sa nehrať a zostať pritom v rytme.

V USA bol tretí máj vyhlásený ako deň rapu. Tento deň majú hip-hoperi ukázať svoj talent a predviesť to najlepšie, čo zo seba dokážu dostať. Pre všeobecnú inteligenciu, existuje 18 zákonov a pravidiel HipHop kultúry.

Klasická hudba
Klasická hudba je veľmi zaužívané označenie pre vrcholnú formu obvykle orchestrálnej hudby hranej v histórii, za ktorú je v tomto ohľade považované najmä obdobie renesancie, baroka, klasicizmu a romantizmu (zhruba od roku 1550 do roku 1945), podľa mnohých názorov sa sem však zaraďujú i neskoršie zložitejšie členené slohy ako impresionizmus, expresionizmus a niektoré obrodenia starých štýlov ako napr. neoklasicizmus. Pojem klasická hudba sa pôvodne začal používať v 19. storočí, na označenie "vrcholného obdobia hudby" od J. S. Bacha po Beethovena. Teoreticky by sem bolo možné zaradiť aj dnešnú orchestrálnu hudbu, celkove je však označenie klasická hudba kontroverzné.

Pod pojmom klasická hudba sa väčšinou myslí Európska klasická hudba, typická svojou notáciou, ktorá vznikla v 16. storočí. Typické pre klasickú hudbu sú aj rôzne druhy sláčikových nástrojov, ktoré dominujú najmä v orchestrálnej a komornej hudbe. Dôležitým nástrojom klasickej hudby je však aj piano a organ.

Hudobné nástroje

Hudobných nástrojov v dnešnej dobe je strašne veľa. Ja napíšem tie najvýznamnejšie, ktoré sa najčastejšie používajú: Gitara, Bass gitara, Bicie, Klavír.

Gitara
Delí sa na akustickú a elektrickú.

Akustická gitara
V priebehu 19. storočia sa gitara začala vyvíjať do nástroja, ktorý je dnes nazývaný ”klasická” gitara. Nástrojárom, ktorý sa o tento vývoj najviac zaslúžil, bol Antónia de Torres. Okolo roku 1800 nahradilo na európskej gitare šesť strún pôvodných päť. Prvé šesťstrunné nástroje mali často pomerne malé telá s priečnym rebrovaním na vnútornej strane vrchnej dosky. Torres zaviedol väčší, napriek tomu rovnako ťažký korpus s vyššími lubami a vejárovité rebrovanie na spodnej časti vrchnej dosky, ktoré sa na španielskej gitare osvedčilo ako najúčinnejšie. Torresove postupy viedli k vzniku nástroja so širším tónovým rozsahom (zvlášť v basoch) a jeho poňatie gitary ako nedeliteľného celku bolo široko preberané v Španielsku a ďaleko za jeho hranicami. Torres ovplyvnil celé Španielsko aj ostatné európske štáty. Madrid sa stal centrom umenia stavby gitár. Po nejakú dobu na počiatku 20. storočia bola flamencova gitara najpopulárnejší typ španielskej gitary. Pojem klasickej gitary sa začal užívať po sérii koncertov Andrese Segovii v 20. a 30. rokoch. Od tej doby sa klasická gitara stala dominantným typom španielskej gitary. Významní nástrojári pôsobili i mimo Španielska, napr. v Nemecku a vo Francúzku.

Elektrická gitara
Prvou elektrickou gitarou bola „Frying pan“ (panvica), ktorú zostrojili v roku 1931 hudobník George Beauchamp a inžinier Adolph Rickenbacker. Táto gitara vychádzala z malej havajskej gitary a svojimi kvalitami ešte mala veľmi ďaleko (aj vzhľadom k stavu vtedajšej elektrotechniky) od dnes bežných nástrojov, rozbehla však vývoj takýchto gitár u rôznych výrobcov nástrojov.

Masové použitie elektrických gitár začalo v 50-tych rokoch, keď Američan Leo Fender rozbehol veľkosériovú výrobu týchto nástrojov. Dodnes sú populárne modely Telecaster (pôvodným názvom Broadcaster) a Stratocaster. V roku 1952 spoločnosť Gibson uviedla takisto dodnes vysoko cenený model, Les Paul.

Nemožno zabudnúť na ďalší faktor vývoja elektrických gitár a to gitarové zosilňovače a reprosústavy. Medzi najznámejšie patria britské značky Marshall a Vox a americké zosilňovače Fender. Mnohí hudobníci čoskoro prišli na to, že pri presiahnutí maximálneho rozumného výkonu vtedy ešte elektrónkových zosilňovačov vzniká skreslenie so zaujímavým zvukom. To dalo príležitosť vzniku typicky rockovému zvuku elektrických gitár. Neskôr vznikli rozmanité zapojenia efektov, ktoré umožňujú dosiahnuť nepreberné množstvo farieb zvuku.

V bývalom Československu bola známou značka elektrických gitár Jolana, tieto gitary spočiatku (50-te a 60-te roky) patrili medzi špičku (sú pomerne vyhľadávané medzi zberateľmi), neskôr však vplyvom reorganizácie výroby na typickú socialistickú fabriku kvalita upadla a dnes sú tieto gitary (hlavne kusy z 80-tych rokov) používané predovšetkým začínajúcimi mladými hudobníkmi, ktorí si predovšetkým z finančných dôvodov nemôžu alebo nechcú dovoliť kvalitnejšie nástroje. Najobľúbenejšou sériou z tohto obdobia je Jolana Diamant, ktorá bola nepríliš vernou kópiou gitary Gibson Les Paul.

Bicie
Bicie nástroje sú hudobné nástroje, na ktoré sa hrá údermi, trasením, škriabaním alebo trením. Sú pravdepodobne najstarším typom hudobného nástroja. Niektoré bicie nástroje hrajú nielen rytmus, ale aj melódiu a harmóniu.

Klavír
Klavír (z lat. Claves = kľúče, klávesy) alebo hovorovo piano je rozmerný strunový hudobný nástroj. Jeho zvuk vzniká chvením strún, rozkmitaných úderom drevených kladiviek. Klavír môže byť používaný ako sólový i sprievodný nástroj, či ako súčasť orchestra.

Bass Gitara
Basová gitara (tiež basgitara alebo slangovo basa) je elektricky zosilovaný strunový nástroj, na ktorý sa hrá prstami alebo brnkátkom.

Basová gitara je výzorom podobná elektrickej gitare, má však väčšie telo, dlhší krk a hmatník a jej zvuk je posadený o oktávu nižšie. Zvyčajne má štyri, alebo päť strún, ladené o jednu oktávu nižšie ako elektrická gitara. Obvykle má pražce, ale existujú aj bezpražcové basgitary, ktoré umožňujú lepšie použitie techník ako vibrato či glissando, používané obdobne ako pri kontrabase.

Od 50. rokov 20. storočia elektrická basgitara postupne nahradila v populárnej hudbe kontrabas. Basgitara sa využíva v rôznych štýloch hudby: od rocku a metalu, bluesu až po jazz. Elektrická basgitara sa tiež používa ako sólový nástroj v jazze, fusion, latino, funk a v rockových štýloch.

Záver

Páči sa mi hudba, podľa mojho názoru je to veľmi zaujímavé. Hudba dokáže čoveka ukľudniť a priviesť ho k iným myšlienkam. V budúcnosti by som chcel byť hudobníkom. Ďakujem za vašu pozornosť.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk