Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Romantizmus

Hudba sa prenáša do meštianskych salónov. Usporadúvaju sa koncerty pre verejnoť. Melódia je mäkkšia, rytmus menej pravidelný, bohatšia harmónia. Používajú sa prvky ľudovej piesne. Orchester je rozšírený o dychové nástroje a harfu. Vzniká symfonická báseň. Vlastný romantizmus: Schubert, Schumann, Weber, Bartholdy a Chopin.
Novoromantizmus: Berliotz, List, Wagner
Franz Schubert: Klavírny kvintet A-dur (husle,viola,violončelo, kontrabas, klavír)
Pstruh, 603 piesní, 8 symfónií.
Hudba minulých epoch
Spev a hru spájal praveký človek s primitívnimi tanečnými pohybmi. Spev je jednoduchý, znel na jednom alebo dvoch tónoch. - kmeň Baya Starovek: spev bol jednohlasný, sólový alebo zborový, často so sprievodom nástroja. Seikilová pieseň stará 2000 rokov.
Renesancia: stredom pozornosti je človek.
Jakub Gallus Echo
Polyfónia- mnohohlas
Barok
* obdobie 17.storočia
* hlavné znaky - veľkoleposť, mohutnosť, dekoratívnosť.
1.polyfónia - mnohohlas
2.monódia - jednohlasná melódia je sprevádzaná harmonickým doprovodom
3.opera
4.nástrojová hudba - vzniklo mnoho nových hud. nástrojov a to podnietilo aj vynik nových skladieb-
koncert fúga - trojdielna skladba. Uplatňuje sa tu viacero tém, spracovaných dvoj až troj hlasne. Johan Sebastian Bach - najvýznamnejší predstaviteľ baroka. Bedřich Smetana - symfonická báseň Šárka z cyklu Má vlast Obsah:
1. Pomsta žien
2. Pochod vojska - pochod. rytmus
3. Šárka plače - klarinet
4. Prekvapenie Ctirada - les. roh
5. Rozhovor
6. Zábava na zámku
7. Spánok - chrápanie
8. Šárka dáva znamenie
9. Boj

Klasicizmus
* obdobie 18. stor.
* hlavné znaky: prirodzená spevnosť
jednoduchá harmónia
predstavitelia: Jozef Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig
van Beetowen
W.A.Mozart
Zázračné dieťa, trojročný hrá na klavíri a husliach, ako sedem ročnému mu vyšli prvé skladby.
Diela opery: Čarovná flauta, Figarova svadba, Don Juan, Únos zo Serailu.
Symfónie:(54) Malá nočná hudba, Turecký pochod
L. van Beetowen
Vjeho tvorbe vrcholí obdobie hudobnéko klasicizmu. Súčastne však pripravuje cestu novému smeru-
romantizmu.
Diela 9.symfónií: 3.Eroica, 5.Osudová, 4.Óda na radosť
Opera: Fidélio
predohra Egmond
5 klavírnych koncertov
Carl Maria Weber- Čarostrelec, Richerd Wagner- Tanhäser
Petr Iljič Čajkovskij
* 25.apr.1840
* najznámejší ruský hud.

skladateľ - romantik
* profesor na konzervatóriu v Moskve
* 1893 v Petrohrade
* 6 symfónií, 10 opier: Piková dáma, Eugen Onegin
* 3 balety: Labutie jazero, Luskáčik
* Predohra 1812
Vlastenecké a hymnycké piesne
Národné obrodenie - boj ľudu za národnú slobodu, štátnu samostatnosť a spravodlivosť. Idea vlastenectva je zdrojom pre vznik vlasteneckých piesní.
K najstarším patria: Hej, Slováci, Nad Tatrou sa blýska, Kolo Tatier čierňava, Kto za pravdu horí.
Slovenská národná hudba
Ján Levoslav Bella: kantáta Svadba Jánošíkova zhudobnenej Bottovej básne Smrť Jánošíkova. Bol
priekopníkom slov. nár. hudby. Žil v Rumunsku.
opera: Kováč Wilhelm
symf. báseň: Osud a Ideál
chrámové diela a omše
Viliam Figuš Bystrý
* vychádzal zo slovenskej lud. piesne (10 000 slov.lud. piesní) opera Detvan Mikuláš Moyzes Zborové úpravy lud. piesne: V hlbokej doline

Mikuláš Schneider - Trnavský
umelé piesne: Ružičky, Hoj, vlasť moja, Keby som bol vtáčkom. Chrámová hudba - Jednotný katolícky
spevník osahoval 541 piesní
a 226 z nich skomponoval Trnavský.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk