referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bonifác
Piatok, 14. mája 2021
Renesančná ornamentika
Dátum pridania: 19.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 660
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Bohatšie vypĺňali festóny, ale tie boli takisto jej súčasťou.
Dopĺňali prechodnú, ale najkrajšiu fázu medzi zárodkom a budúcim plodom. Kvety sú jedným z rastlinných symbolov jari a svetla i nádeje budúcich plodov. Jednotlivé prvky sú premenlivé vzhľadom na to, že nemajú stále pôsobenie prítomnosti, ale pripomína-jú budúcnosť. Je v nich spodobnená upomienka strateného raja, kde sa taktiež končí aj mladosť ľudského pokolenia a jedinca. Ich forma predurčuje vesmírnu rozmanitosť, svoj rád je im od samého vzniku prirodzený – okvetné lístky sú podriadené geometrickým mieram, symetria či asymetria listov bola od počiatku starostlivo vnímaná. Koncentrácia kvetino-vého motívu do jedného bodu nebola náhodným javom ale pod-netom pre osovú súmernosť jednotlivého ornamentu. Podľa antickej tradície klíčili kvety z krvi bohov. Fialka sa zrodila z Attisa, hyacint z Hyakyntosa, svoj mytologický predobraz mal aj hlaváčik jarný v Adonisovi atď. Veľkú so-ciálnu funkciu zohrávali aj v pohrebnom rituáli, keď sprevá-dzali mŕtveho na jeho poslednej rozlúčke s pozemským svetom. Hoci sa v renesancii rakvy ako aj truhlice dekorovali plas-tickým reliéfnym ornamentom, ich celok nepredstavoval domi-nantu kvetov ako takých. Nedá sa jednoznačne tvrdiť, že v arabeske jestvoval iba ve-getabilný prvok. Pre vysokú obľúbenosť jej tvaru a nepreberného množstva inšpirácie, nadobúdala vysoko organických a štylizovaných tvarov. Jedným z motívov, vytvore-ných či už zámerne, alebo náhodne bol zoomorfný motív delfí-na. Zviera, ktorého živlom je voda a prekypuje energiou vo svojej spoločnosti nesmelo v tomto širokom repertoári naj-rôznejších tvarov chýbať. Mal bohatú symboliku v antickej mytológii ako symbol znovuzrodenia, lásky a spásy, ktorá sa pretransformovala do renesančnej v podobe radosti zo života. GROTESKA AKO DIVADLO SVETA
Význam slova presne definuje jeho pôvod a dôvod vzniku, čo predstavovalo pojem divoký, abstraktne fantastický. Niekedy okolo roku 1500, keď boli objavené podzemné priestory Had-riánových a Titových kúpeľov, alebo pivničné priestory Neró-novho Zlatého domu v Ríme sa objavila pred zrakmi ich obja-viteľov aj fantaskná výzdoba ich priestorov. Kvetinové a zvieracie vzory rozliehajúce sa všade na vôkol ponúkali nový zdroj inšpirácie pre jeho ďalšie stvárnenie. Podľa ta-lianskeho názvu jaskyne: grottae, pomenovali aj túto novú formu ornamentu groteskou. Jej iracionálny fantastický ráz udivoval už „klasikov“ rímskeho staroveku, ako napr. Vittru-via. Dokonca je i pozoruhodné, že benátski umelci, tak málo čerpajúci z klasických smerov, mali určitú zásluhu v jej objave a rozšírení.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: BALEKA, J.: Výtvarné umění, výkladový slovník malíř-ství, sochařství a grafiky. Academia, Praha, 1997, BURKE, P.: Italská renesance. Mladá Fronta, Praha, 1996, CIMBUREK, F. – HALÁK, J. – HERAIN, K. – WIRTH, Z.: Dě-jiny nábytkového umění I. Nakladatelství Rovnost, Br-no, 1948, D´ ALLEMAGNE, H. – R.: Decorative Antique Ironwork, A Pictorial Treasury. Dover Publications, Inc. New Y-ork, 1968, DANGLOVÁ, O.: Dekor – Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Veda, Bratislava, 2001, ELIŠKA, J.: Ornament a dekor. Obrazový slovník, Teorie, Brno, 1984, GOODY, J.: The Culture of Flowers. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, JONES, O.: The Grammar of Ornament. A Dorling Kinder-sley Book, London, 2001, Lexikon der Kunst, Architektur, Bildende Kunst, Ange-wandte Kunst, Industrieformgestaltungen Kunsttheorie. Band I. 1968, II. 1971, III. 1975, Veb E. A. Seman Verlag, Leipzig Lexikon der Renaissance. Bibliographisches Institut, Leipzig, 1989, MEYER, S. – F.: Handbuch der Ornamentik. Verlag von E. A. Seeman, Leipzig, 1927; reedícia Signa, Berlin, 1997, PUŠKÁROVÁ, M.: Svet v symboloch. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, 2000, SOURIAU, È.: Encyklopedie estetiky. Victoria Publis-hing, a.s., Praha, 1994, TOGNER, M.: Historický nábytek. DATEL, Brno, 1993, VYDROVÁ, J.: Italská majolika. Katalog výstavy uspořá-dané Uměleckoprůmyslovým muzeem, Praha, 1973
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.