referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktória
Pondelok, 10. mája 2021
Renesančná ornamentika
Dátum pridania: 19.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 660
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Ich prvým priekopníkom bol Pietro Luzzi da Feltre a v ďalšom období sa rýchlo asimilovala v tvorbe súdobých maliarov Pinturicchia alebo Signorelliho, ale i výrobcov nábytku a ďalšieho úžitkového umenia. Vznikom tzv.“Raffaelovej firmy“ sa napríklad Giovanni da Udine špe-cializoval na maľbu zvierat a na ornamentálne grotesky, keď-že sa stal Luzziho žiakom, ktorý čerpal z Giorgioneho poe-tickej maľby. Schému grotesky tvorí sumár zoomorfných, vegetabilných a antro-pomorfných tvarov v neobyčajnom spojení. Všetky ostatné motívy sú jej absolútne podriadené. Takto dostali novú podobu a význam rôzne druhy ovocia, monštier, emblema-tických symbolov a mnohé iné. Žánrová pestrosť grotesky pre-vzala mytologické námety okrem iného aj so symbolikou víťaz-stva: sfinga, ktorá môže predstavovať bdelosť, inštinkt, ale i zlo s erotickým podtónom, rozporuplnosť nevedomia, zakrý-vanie tajomstva a masku bez individuality. Práve v spojení jej zvieracieho tela s ľudskou hlavou ako božského vládcu predstavuje intelektuálne aj fyzické sily. Gryf má čistú zoomorfnú podobu spojenia orla (hlava a krídla) a tela leva v rôznych variáciách, podoba Pallas Atény predstavuje du-chovnú bojovnosť, dokonalosť a múdrosť. V jej protiklade stojí Chiméra, ako psychická deformácia, ktorú charakterizu-je nekontrolovateľná predstavivosť a jej voľne rozihrané okolité špirálovité krivky symbolizujú nebezpečenstvo myto-logických zvierat chrliacich oheň. Tento antický netvor, symbolizujúci stvorenie – v podobe divej kozy, alebo capa, ničenie – v podobe leva, a zachovania – ako had. Bol to tvor, ktorý je schopný zožrať aj sám seba. Tieto prvky sú vo svojej podstate vysoko kontrastné, vzhľadom na fakt, že znásobujú, alebo deformujú životnú silu v takomto spojení zvieracieho a ľudského prvku, podobne ako aj kentaury, medú-zy, sirény alebo satyrovia. Nemenej dôležitú úlohu zohrávali jednotlivé zobrazenia ľud-ských tvárí v podobe masiek, maskarónov a rôznych grimás. Priamo z divadla boli pretvorené v nástennom maliarstve di-vadelných i profánnych stavieb v Pompejách alebo nádobách a ostatných rituálnych nástrojoch používaných pri bakchaná-liách. Renesancia ich opäť oživila v takmer nezmenených for-mách a v širšom kontexte vlastného motívu. Použitie sa pred-stavilo väčšou dômyselnosťou: špeciálne v ozdobnom kovaní kľúčových dierok na oknách, alebo dverách. Ako zmes výsmechu a hromadnej satiry zakončovali nárožia a konzoly, stredobo-dom pozornosti boli na vrchole stĺpovej hlavice, štítoch a kartušiach a s nemennými vlastnosťami ich rezbári stvárňo-vali na jednotlivých druhoch nábytku.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: BALEKA, J.: Výtvarné umění, výkladový slovník malíř-ství, sochařství a grafiky. Academia, Praha, 1997, BURKE, P.: Italská renesance. Mladá Fronta, Praha, 1996, CIMBUREK, F. – HALÁK, J. – HERAIN, K. – WIRTH, Z.: Dě-jiny nábytkového umění I. Nakladatelství Rovnost, Br-no, 1948, D´ ALLEMAGNE, H. – R.: Decorative Antique Ironwork, A Pictorial Treasury. Dover Publications, Inc. New Y-ork, 1968, DANGLOVÁ, O.: Dekor – Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Veda, Bratislava, 2001, ELIŠKA, J.: Ornament a dekor. Obrazový slovník, Teorie, Brno, 1984, GOODY, J.: The Culture of Flowers. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, JONES, O.: The Grammar of Ornament. A Dorling Kinder-sley Book, London, 2001, Lexikon der Kunst, Architektur, Bildende Kunst, Ange-wandte Kunst, Industrieformgestaltungen Kunsttheorie. Band I. 1968, II. 1971, III. 1975, Veb E. A. Seman Verlag, Leipzig Lexikon der Renaissance. Bibliographisches Institut, Leipzig, 1989, MEYER, S. – F.: Handbuch der Ornamentik. Verlag von E. A. Seeman, Leipzig, 1927; reedícia Signa, Berlin, 1997, PUŠKÁROVÁ, M.: Svet v symboloch. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, 2000, SOURIAU, È.: Encyklopedie estetiky. Victoria Publis-hing, a.s., Praha, 1994, TOGNER, M.: Historický nábytek. DATEL, Brno, 1993, VYDROVÁ, J.: Italská majolika. Katalog výstavy uspořá-dané Uměleckoprůmyslovým muzeem, Praha, 1973
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.