referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktória
Pondelok, 10. mája 2021
Renesančná ornamentika
Dátum pridania: 19.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 660
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Stále je to však mas-ka, ktorá tají svoju identitu a vo svojom vnútri je tajomná, neprípustná poznať ju.
Groteska sa javila ako zmes kúzla a fantázie a Watelet ju charakteri-zoval veľmi trefne ako: „určitý druh láskavého výsmechu, ktorý však nevylučuje múdrosť...”
Vo svojej obsahovej nekonečnosti nadobudla novú estetickú kategóriu. Dosiahla stav prepojenia viacerých prvkov komic-kosti, hraničiacej s karikatúrou, bizarnosti v jej neobvyk-lej a nečakanej absurdite, fantastickosti a pitoresknosti, kde boli prvky zároveň podivné a zložito deformované. Všetky tieto prvky dokázali vytvoriť kontrastnú a zároveň protizmy-selnú jednotu .

ZÁVER
Pod vplyvom obnovenia nejakej stratenej slávy sa pretváral aj súdobý náhľad na život. Zdanlivú jednoduchosť svojej for-my a obsahu gréckeho ornamentu oživila renesancia v nadväznosti na nové princípy vnímania a tvorby v maliarstve. S pridaním patričnej nadsázky európskeho kon-tinentu a matematického rádu symetrie a abstrakcie z východu vytvorila neuveriteľnú zmes v jednotlivých druhoch svojej bohatej ornamentiky. Jej najväčšími charakterovými vlastnos-ťami by azda mohli ostať jasnosť a formálna disciplína. Vzhľadom na skutočnosť, že umenie ešte nebolo oddelené od remesla, použitie ornamentu malo absolútne využitie a zase naopak maliari s obľubou dovárali ornamentom svoje obrazy. Dynamika obdobia odzrkadlila taktiež jej charakter. Kým v rannej fáze boli plastické dekorácie a architektonické členenie v rovnováhe, k jej koncu už prekypovala bohatosťou tvarov a nekontrolovateľných rozmerov. Uplatnil sa princíp nepravdepodobnosti, no zároveň vyslovenú fantastickosť nevy-hľadával, keď sa opieral o zaužívané predlohy z antiky. Tou-to nevyčerpateľnou pokladnicou nápadov a inšpiračných zdro-jov nemohol ani nijak inak skončiť, len absolútnym výbuchom nových tvarov a zmyslov v nadchá-dzajúcom období.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: BALEKA, J.: Výtvarné umění, výkladový slovník malíř-ství, sochařství a grafiky. Academia, Praha, 1997, BURKE, P.: Italská renesance. Mladá Fronta, Praha, 1996, CIMBUREK, F. – HALÁK, J. – HERAIN, K. – WIRTH, Z.: Dě-jiny nábytkového umění I. Nakladatelství Rovnost, Br-no, 1948, D´ ALLEMAGNE, H. – R.: Decorative Antique Ironwork, A Pictorial Treasury. Dover Publications, Inc. New Y-ork, 1968, DANGLOVÁ, O.: Dekor – Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Veda, Bratislava, 2001, ELIŠKA, J.: Ornament a dekor. Obrazový slovník, Teorie, Brno, 1984, GOODY, J.: The Culture of Flowers. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, JONES, O.: The Grammar of Ornament. A Dorling Kinder-sley Book, London, 2001, Lexikon der Kunst, Architektur, Bildende Kunst, Ange-wandte Kunst, Industrieformgestaltungen Kunsttheorie. Band I. 1968, II. 1971, III. 1975, Veb E. A. Seman Verlag, Leipzig Lexikon der Renaissance. Bibliographisches Institut, Leipzig, 1989, MEYER, S. – F.: Handbuch der Ornamentik. Verlag von E. A. Seeman, Leipzig, 1927; reedícia Signa, Berlin, 1997, PUŠKÁROVÁ, M.: Svet v symboloch. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, 2000, SOURIAU, È.: Encyklopedie estetiky. Victoria Publis-hing, a.s., Praha, 1994, TOGNER, M.: Historický nábytek. DATEL, Brno, 1993, VYDROVÁ, J.: Italská majolika. Katalog výstavy uspořá-dané Uměleckoprůmyslovým muzeem, Praha, 1973
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.