referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Nedeľa, 16. januára 2022
Renesančná ornamentika
Dátum pridania: 19.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mura
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 660
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
ÚVOD
Renesančná ornamentika sa prelínala vo všetkých odvetviach umenia. V architektúre, maliarstve ju s obľubovali aj umelci zaalpských krajín vo svojich nezameniteľných detailoch, v umeleckoremeselnej výrobe ako najpoužívanejší obsahový motív v snahe poprieť čistú plochu. Nie je cieľom absolútny prierez všetkými typmi ornamentov a ich jednotlivá analýza. Arabeska, maureska a groteska boli dominantou. Vo všeobecnej záľube florálnych ornamentov ich podstata vzniká a v jej hlbšej charakteristike vrcholí do neuveriteľných scén a výjavov.

ORNAMENT V RENESANCII A JEHO ESTETICKÝ CHARAKTER
Celá renesančná ornamentika bola zámerne a rovnomerne vsadená do základu, bola kľudná, uzavretá a osovo symetrická. Jej funkčné využitie do konkrétnych foriem na podopierajúcich alebo rámujúcich častiach architektúry, na pilastroch, rímsach či vlysoch podčiarkovalo alebo obmedzovalo proporciálnu krásu danej plochy. Ornament mal teda vo všeobecnosti rámu-júcu alebo vyplňujúcu tektoniku čoho odrazom boli nepochybne prílevy východných vplyvov. Neprebral z islamského ornamentu štýl zachovania Horror vacui v zmysle dominantnosti dekoru nad tvarom, ale ponechal si len jeho obsah abstrahovania skutočnosti. Islamské umenie chápalo predmet výlučne ako podklad a jeho estetický význam tkvie v zaplnení, alebo nao-pak v úplnom vynechaní jeho plochy. Takéto chápanie malo čisto duchovnú platformu s matematickým odôvodnením. Rozvrh-nutie priestoru zodpovedalo súmernosti podľa dvoch osí pra-vouholníka v smere kibla, okrem modlitebných kobercov, kde tvoria asymetrický priestor, orientovaný tam, kde jej obvyk-le vyznačený mihráb. Abstraktné umenie nevychádzalo z línie, ale z jednotlivých estetických detailov, hviezdicových mno-houholníkov, najčastejšie z oktogónu, ktorý je symbolom i-dentifikácie protikladov štvorca a kruhu. Medzi krivkami dominovala špirála, ktorá vyvrcholila v arabeske vytvorená z dvoch analogických špirál. Nie náhodou dostala po nej aj pomenovanie, keď vznikla na arabskej pôde. Jej abstraktný charakter bol zakotvený už v koráne, kde platil zákaz zobra-zovania ľudskej postavy, ale aj všeobecného nezáujmu zobrazovania figurálnych motívov. RASTLINNÁ SLÁVNOSŤ ARABESKY
Arabesku, z výlučne ornamentálne poňatého umenia, ďalej prebralo a svojim potrebám prispôsobilo helenistické umenie, kde sa používala hlavne rastlinná ornamentika. V nej dominujú listové úponky. Jej kompozícia má na rozdiel od mauresky dominantný smer, ohraničený tvarom zobrazujúceho objektu.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: BALEKA, J.: Výtvarné umění, výkladový slovník malíř-ství, sochařství a grafiky. Academia, Praha, 1997, BURKE, P.: Italská renesance. Mladá Fronta, Praha, 1996, CIMBUREK, F. – HALÁK, J. – HERAIN, K. – WIRTH, Z.: Dě-jiny nábytkového umění I. Nakladatelství Rovnost, Br-no, 1948, D´ ALLEMAGNE, H. – R.: Decorative Antique Ironwork, A Pictorial Treasury. Dover Publications, Inc. New Y-ork, 1968, DANGLOVÁ, O.: Dekor – Symbol. Dekoratívna tradícia na Slovensku a európsky kontext. Veda, Bratislava, 2001, ELIŠKA, J.: Ornament a dekor. Obrazový slovník, Teorie, Brno, 1984, GOODY, J.: The Culture of Flowers. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, JONES, O.: The Grammar of Ornament. A Dorling Kinder-sley Book, London, 2001, Lexikon der Kunst, Architektur, Bildende Kunst, Ange-wandte Kunst, Industrieformgestaltungen Kunsttheorie. Band I. 1968, II. 1971, III. 1975, Veb E. A. Seman Verlag, Leipzig Lexikon der Renaissance. Bibliographisches Institut, Leipzig, 1989, MEYER, S. – F.: Handbuch der Ornamentik. Verlag von E. A. Seeman, Leipzig, 1927; reedícia Signa, Berlin, 1997, PUŠKÁROVÁ, M.: Svet v symboloch. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, 2000, SOURIAU, È.: Encyklopedie estetiky. Victoria Publis-hing, a.s., Praha, 1994, TOGNER, M.: Historický nábytek. DATEL, Brno, 1993, VYDROVÁ, J.: Italská majolika. Katalog výstavy uspořá-dané Uměleckoprůmyslovým muzeem, Praha, 1973
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.