referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Piatok, 24. mája 2024
Gotické umenie na Slovensku
Dátum pridania: 02.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ruskova
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 455
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
Gotický sloh sa najskôr objavil vo Francúzsku – v jeho štýle bol postavený kostol v opátstve St. Denis neďaleko Paríža. Stavba bola uskutočnená v rokoch 1140 – 1144 a kostol bol pre Sugera, opáta zo St. Denis. Nevieme, či základná myšlienka bola sformulovaná Sugerom alebo neznámym staviteľom, ktorý mal stavbu kostola na starosti. V každom prípade opát Suger výsledok ocenil, najmä „nádherný a neprerušený prúd svetla zo žiariacich okien“.

Postupne sa gotický sloh rozšíril do všetkých európskych kresťanských krajín a ovládol Európu až do konca 15. storočia. Počiatok nového slohu súvisel s významným rozvojom miest, obchodu a remesiel a s rastom moci stredovekej šľachty. Strediskami stavebného umenia sa stali stavebné huty. Tu došlo k novátorskému využitiu stavebných prvkov predchádzajúcich období, ako sú rebrová krížová klenba, či lomený oblúk a ich pretvorenie na celkom nový sloh. Manifestom tohto slohu sa stala mestská katedrála. Lomený oblúk, ktorý sa stal charakteristickým znakom gotiky prispel k vertikalizácii stavby a sústredeniu konštrukcie do spleti kamenných rebier a pilierov, čo umožnilo dovtedy nevídané odhmotnenie stavby. Na zachytenie bočných tlakov klenieb slúžil oporný systém. Les štíhlych oporných pilierov ukončovali fiály. Rozmerné okná boli dekorované kružbou a vyplnené farebnými sklami zaliatymi do olova. Vstupy do katedrály korunovali vimperky. Odstupňovaný hlavný portál aj celá stavba bola ozdobená realistickými sochami patrónov a svätcov. Chrliče mali väčšinou podobu pekelných príšer. Interiér katedrály bol zhmotnením súdobých predstáv o Božom kráľovstve. Bohato profilované piliere aj rebrá klenieb rytmizovali neurčito vymedzený priestor zaliaty mystickým farebným svetlom. Obdobie gotiky je aj obdobím hradov a opevnených miest. Budujú sa radnice, tržnice a kamenné domy. Najväčší rozkvet dosiahla gotika vo Francúzsku a v Nemecku. Centrom európskej gotiky boli za vlády Karola IV. a Václava IV. aj Čechy.

Na Slovensku sa prvky gotického slohu začínajú prejavovať už v 13. storočí, ale naplno sa rozvíjajú až v polovici 15. storočia, hlavne na Spiši. K stavbe katedrály síce nedošlo, ale stavali sa početné kostoly v Prešove, Levoči, Spišskej Novej Vsi, Bratislave a Bardejove. Najväčšími stavbami, v ktorých gotika na Slovensku dosiahla svoj vrchol je Dóm sv. Alžbety v Košiciach a Dóm sv. Martina v Bratislave.

Významnú úlohu pri výzdobe chrámu malo sochárstvo.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Karol Thiry, Miroslav Janek – Dejiny umenia a umeleckoremeselnej práce, Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava, 1990, Anna Škorupová – Stredoveké umenie, 1974, Alžbeta Güntherová-Mayerová – Po stopách výtvarnej minulosti Slovenska, PALLAS, 1995, Ján Lacika – SLOVENSKO turistický sprievodca, Príroda, 2002, Časopis CESTOVATEĽ, október 2002, M. Ivanová-Šalingová, Z. Maníková – Slovník cudzích slov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo Bratislava, 1990, Internetovské stránky miest Bratislava, Košice, Levoča, Bardejov, Prešov, Banská Štiavnica
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.