referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sabína
Streda, 27. októbra 2021
Didaktika výtvarnej výchovy
Dátum pridania: 05.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mária Hvorečná
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 452
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 39m 0s
Pomalé čítanie: 58m 30s
 

Motivačná časť:
- rozhovor, názorná pomôcka, video – úlohou je vzbudiť záujem
- sám učiteľ má prejavovať záujem a byť nadšený
- návštevy odborníkov, exkurzia,
- využívanie tvorivosti, sebarealizácie žiakov, aktivity žiakov
- využívať prekvapenie žiakov,
- zadávať problémové, súťaživé projekty, hádanky
3. Samostatná práca žiakov
- nezasahovať svojou rukou do prejavu detí, len navigovať
- triedu môžeme prerušiť v práci iba RAZ!
4. Hodnotenie
- slovné
- pozitívne hodnotenie je motivujúce
Pod prípravou na vyučovaciu hodinu rozumieme súhrn všetkých činností, ktoré spolu tvoria nevyhnutný predpoklad na splnenie vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov hodiny. Skladá sa z týchto častí:
1. Predbežná príprava – čo chceme dosiahnuť, ako budeme postupovať, aby sme stanovené ciele splnili, aké prostriedky použijeme
2. Materiálna príprava – vybrané filmy, diafilmy a diapozitívny, obrazový materiál, tabule, schémy, modely prezrieme, čo treba doplníme, opravíme, overíme technický stav, skontrolujeme, čo máme dostatok hliny, farieb, papiera, nožníc, štetcov,.....
3. Písomná príprava – v nej sú zaznamenané zvolené metódy práce, didaktické prostriedky a materiálne pomôcky, pomocou ktorých máme dosiahnuť stanovené ciele

4. Aký je rozdiel medzi učebnými osnovami a učebnými plánmi
a časovo-tematickými plánmi (charakteristika)
Učebný plán – základný školský dokument vydávaný ministerstvom školstva, ktorý obsahuje zoznam predmetov vyučovaných v danom type školy.
Učebné osnovy – v osnovách je učivo vyučovacieho predmetu vyznačené len rámcovo, pričom ciele sú záväzné pre všetkých učiteľov ale prostriedky, umožňujúce realizáciu stanovených cieľov sú variabilné. Celková charakteristika cieľov každej oblasti a tematického celku.
Učebnú látku vymedzenú osnovami na celý rok musíme analyzovať na menšie celky, rozčleniť na konkrétne ciele a úlohy, ktoré budeme postupne realizovať – časovo-tematický plán pre určité obdobie – jeden polrok, celý rok.. Pre každú hodinu – hodinový plán - stanovíme konkrétne výchovno-vzdelávacie ciele, vymedzíme problém, ktorý žiaci budú riešiť, zvolíme vhodné námety, techniky, prostriedky. Mal by obsahovať nasledujúce rubriky:
- poradové číslo vyučovacej hodiny
- oblasť a tematický celok
- výchovno-vzdelávacie ciele a úloha
- námet a motivácia
- výtvarná technika a zobrazovacia metóda
- pomôcky a potreby

5. Charakteristika učebných osnov pre 1. ročník (cieľ, aké úlohy sa
riešia, členenie, okruhy,...)
I. Výtvarné a technické osvojovanie skutočnosti – 26 hodín
1. Tématické práce
2. Výtvarné osvojovanie prírody
3.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.