referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Streda, 20. októbra 2021
Didaktika výtvarnej výchovy
Dátum pridania: 05.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mária Hvorečná
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 452
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 39m 0s
Pomalé čítanie: 58m 30s
 

Výtvarné a technické osvojovanie predmetu
Ciele:
- vnímať a pozorovať predmety z hľadiska tvarov a ich závislostí od funkcie a použitého materiálu,
- osvojiť si činnosti pri práci s materiálom
- rozvíjať predstavivosť a tvorivú fantáziu na námetoch zo života detí a dospelých, v ilustráciách rozprávok, riekankách,....
- poznávať vlastnosti prírodných a technických materiálov, porovnávať ich veľkosť, farbu a povrch
- osvojiť si technické činnosti pri práci s materiálom – strihanie, trhanie, ohýbanie, skladanie, lepenie,.....
II. Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, základy konštruovania – 30 hodín
1. Farba
2. Dekoratívne práce
3. Modelovanie a organizácia priestoru
4. Základy konštruovania
Ciele:
- rozvíjať a používať základné a podvojné farby,
- prebúdzať a rozvíjať zmysel pre rytmus (napr. rytmicky zoraďovať prírodné prvky, pri práci s papierom,..)
- poznávať vlastnosti plastických materiálov, osvojiť si praktické činnosti pri modelovaní,.. (poznávať pevnosť, súdržnosť, ohybnosť,..)
- pochopiť princíp konštrukcie (napr. nábytku, budov, rozličných stavieb,...)
III. Výtvarné umenie a životné prostredie – 10 hodín
Ciele:
- emocionálne vnímať výtvarné ukážky,
- aktívne si osvojiť umelecké ilustrácie (ilustrácie Ľudovíta Fullu, Štefana Cpinu, Jiřího Trnku,...)
- vychovávať zmysel pre krásu prírody a úprava svojho okolia
- vplyv technického rozvoja na životné prostredie
- vedieť využiť odpadová materiál z domácnosti a dotvárať ho na základe predstáv a fantázie.

6. Charakteristika učebných osnov pre 2. ročník ( - // - )
I. Výtvarné a technické osvojovanie skutočnosti – 22 hodín
1. Tematické práce
2. Výtvarné osvojovanie prírody
3. Výtvarné a technické osvojovanie predmetu
Ciele:
- rozvíjať originálne výtvarné riešenia (vzájomné veľkosti jednotlivých obrazových prvkov
- skúmať a prehlbovať poznatky o prírodných a syntetických materiáloch
- vyhľadávať a pozorovať tvar predmetov z hľadiska ich funkcie
- zdokonaľovať sa v činnostiach pri práci s materiálom:
a) oddeľovanie – strihaním, trhaním, lámaním, rezaním,
b) spájanie – zväzovaním, prepichovaním, lepením, zošívaním, obkresľova-
ním podľa šablóny a skladaním
II. Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami, základy konštruovania – 34 hodín
1. Farba a kontrast
2. Dekoratívne práce
3. Modelovanie a organizácia priestoru
4. Základy konštruovania
Ciele:
- využívanie zámerného kontrastu svetlých a tmavých farieb,
- riadenie geometrických prvkov s využitím rôznych farieb
- vytváranie dekoratívnych prác z rôznych druhov papiera
- rozvíjať predstavivosť žiakov pri modelovaní skutočných predmetov i podľa vlastnej fantázie
- rozvíjať zmysel pre priestor a jeho organizáciu v súvislosti s poznávaním ŽP
III. Výtvarné umenie a životné prostredie – 10 hodín
Ciele:
- aktívne osvojovanie umeleckých ilustrácií (diela Vincenta Hložníka, Jozefa Čapeka)
- symbolická úloha farieb (poznať, čo vyjadrujú jednotlivé farby, napr.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.