referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dobromila
Štvrtok, 28. októbra 2021
Didaktika výtvarnej výchovy
Dátum pridania: 05.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mária Hvorečná
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 452
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 39m 0s
Pomalé čítanie: 58m 30s
 

modrá, zelená)
- ľudové a súčasné detské hračky
- vzťah techniky a životného prostredia (rozvíjať zmysel pre krásu prírody a úpravu prostredia – škola a jej okolie, sídlisko, byt,..)

7. Charakteristika učebných osnov pre 3. ročník ( - // - )
I. Výtvarné osvojovanie skutočností 26 hodín
1. Tematické práce
2. Výtvarné osvojovanie prírody
3. Výtvarné osvojovanie predmetov
Ciele:
- postupne spresňovať spontánny detský prejav na základe hlbšieho poznania skutočnosti, pozorovania skutočnosti v blízkom okolí, na vychádzkach do prírody
- objavovať, výtvarne vnímať a hodnotiť základné prírodné zákony (rast, konáre, stromy, korene,...)
- výtvarne vnímať a porovnávať tvar úžitkových predmetov (napr. hrnček, džbán, stolička, kreslo, vytrhávať, vystrihovať, nalepovať súmerné útvary – koláž, dokreslená, domaľovaná koláž,...)
II. Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami – 34 hodín
1. Farba a línia
2. Dekoratívne práce
3. Modelovanie a organizácia priestoru
Ciele:
- poznávanie a overovanie výrazových vlastností línie v plastických materiáloch
- uplatnenie rytmu pri dekoratívnom riešení plochy
- prechod od plochy k priestoru
III. Výtvarné umenie a životné prostredie - 6 hodín
Ciele:
- funkcia ilustrácie v literárnom diele (rozšíriť ilustrátorov o Albína Brunovského, Miroslava Cipára, Jozefa Baláža
- poznávať niektoré druhy výtvarného umenia
- rozvíjať estetický vzťah k prírode a ochrane životného prostredia
- využívať primerané podnety zo životného prostredia (napr. vhodné detské oblečenie, bytové doplnky,..)

8. Charakteristika učebných osnov pre 4. ročník ( - // - )
I. Výtvarné osvojovanie skutočnosti - 30 hodín
1. Tematické práce
2. Výtvarné osvojovanie prírody
3. Výtvarné osvojovanie predmetov
Ciele:
- rozvíjanie tvorivosti a sebavyjadrenia (témy zo života detí, spoločnosti a ilustrácie)
- objavovanie a výtvarné hodnotenie farebnej premenlivosti prírody – práca do mokrej plochy s vystrihovaním jesene, dozrievajúceho ovocia, vyjadrenie farebného dojmu – kvetinovej záhrady, záhon kytíc,...
- rozvíjanie výtvarného vnímania na základe pozorovania a predstavy, napr. nádoby a predmety z domácnosti, dopravné prostriedky
II. Experimentovanie a práca s výrazovými prostriedkami – 30 hodín
1- Farba, línia a výtvarné materiály
2. Dekoratívne práce
3. Modelovanie a organizácia priestoru
Ciele:
- využitie výtvarného materiálu pri dvojrozmerných prácach (napr.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.