referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lukáš
Pondelok, 18. októbra 2021
Didaktika výtvarnej výchovy
Dátum pridania: 05.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mária Hvorečná
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 452
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 39m 0s
Pomalé čítanie: 58m 30s
 

rozprávkové a fantastické postavy, zvieratá, práce z materiálov – koláž, mozaika, textilná aplikácia,...
- poznávať a chápať zmysel dekoratívnej tvorby (textil, keramika, obalový papier)
- rozvíjať prácu s plastickým materiálom – modelovanie – nádoby, reálne a fantastické figúrky, zostavovanie makiet,....
III. Výtvarné umenie a životné prostredie – 6 hodín
Ciele:
- funkcia ilustrácie knihy vo vzťahu k literárnemu textu (Róbert Dúbravec, Vladimír Machaj
- výtvarná úprava knihy – väzba, predsádka, písmo
- ľudové umenie a jeho dekor (na textile, na kroji, hračke, keramike, krasliciach, nábytku,...)
- oboznámenie sa s druhmi výtvarného umenia – architektúrou, sochárstvom
- rozvíjať aktívny vzťah k estetickej úprave životného prostredia (bývanie, obliekanie)

9. Charakteristika pracovného okruhu Výtvarné osvojovanie
skutočnosti
Obsah učebnej látky sa v osnovách delí na tri samostatné oblasti:
1. stupeň ZŠ:
Výtvarné osvojovanie skutočnosti
Experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami
Výtvarné umenie a životné prostredie
2. stupeň ZŠ:
Výtvarné osvojovanie skutočnosti
Plošné a priestorové úžitkové práce
Výtvarná kultúra

Výtvarné osvojovanie skutočnosti – prebudenie a formovanie estetického vzťahu ku skutočnosti prostredníctvom výtvarného umenia a výtvarných činností. Má bezprostredne viesť žiakov k pochopeniu a objavovaniu estetična vo všetkých oblastiach skutočnosti, úlohy, v ktorých aktivizácia citového vzťahu k realite má dominantné postavenie. Objavovať krásu bežných vecí, poznáva, čim je táto krása podmienená, ako ju možno viac umocniť a ako ju chrániť. Samostatne skúša, overuje, zaujíma stanoviská, vyjadruje pocity a vlastné predstavy.
Delenie.
Tematické práce – výtvarné osvojovanie skutočnosti so zreteľom na život spoločnosti, rozvíjajú predstavivosť a tvorivú fantáziu
Výtvarné osvojovanie prírody
Výtvarné osvojovanie predmetov

10. Charakteristika pracovného okruhu Plošné a priestorové a učítkové
práce
Úlohy zamerané na ďalší rozvoj a prehlbovanie výtvarno-estetickej senzibility, na bezprostrednú aplikáciu a využitie výtvarných poznatkov a zručností v konkrétnych situáciách. Hlavný dôraz výchovno-vzdelávacieho pôsobenia sa sústreďuje na pochopenie výrazových možností a výrazového účinku výtvarných foriem z hľadiska ich uplatnenia pri tvorbe funkčných objektov dekoratívno-úžitkového charakteru.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.