referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Piatok, 3. decembra 2021
Didaktika výtvarnej výchovy
Dátum pridania: 05.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mária Hvorečná
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 452
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 39m 0s
Pomalé čítanie: 58m 30s
 

Podstata spočíva v praktických výtvarných činnostiach, v ktorých sa žiaci pokúšajú riešiť niektoré výtvarné a technologické problémy – zhotovujú a zdobia jednoduché výrobky, experimentujú s priestorovými útvarmi...
Obsah:
- plošná a priestorová dekoratívna tvorba,
- úžitková grafika a názorná agitácia,
- ľudová umelecká výroba
- priemyselné výtvarníctvo – dizajn
- kultúra obliekania a estetika osobnej úpravy
- tvorba životného prostredia
Delenie: Dekoratívne práce, Výtvarné práce v materiály, Priestorové vytváranie
Na 1. stupni hovoríme o Experimentovaní a prácach s výtvarnými prostriedkami, delenie:
Farba
Línia
Dekoratívne práce – pracuje aj s nereálnou farebnosťou, aj s reálnou farebnosťou (napr. návrh na vreckovku – môžu byť aj červené jablká, aj modré jablká, zelené zajace)
Modelovanie a priestorové vytvárania - hlinou, plastelína, kašírovanie s papierom, cesto (medovníkové), priestorové vytváranie s odpadového materiálu (krabice,...)

11. Charakteristika pracovného okruhu Výtvarné umenie a životné
prostredie
Výchovné procesy, opierajúce sa o vnímanie a prácu s umeleckým dielom, vnímanie umeleckých diel, poznávanie javov výtvarného umenia a výtvarnej kultúry. Poznať druhy umenia, Ilustrácie. V 4. ročníku sa učia, čo je kniha, kto ju tvorí, časti knihy, bolo by dobré aspoň raz za 1. – 4. ročník navštíviť galériu alebo výstavu.
Enviromentálna výchova – je potrebné ju rozložiť na viaceré hodiny, vsunúť napr. do motivačnej časti vyučovacej hodiny.

12. Aký je vzťah výtvarnej výchovy a výtvarného umenia?

Výtvarné umenie
architektúra

voľné úžitkové
sochárstvo, grafika, maliarstvo dizajn, keramika, kov, drevo
dôraz sa kladie na zážitok dôraz kladie na funkčnosť
obohacuje emocionálnu sféru človeka

Architektúra – javí sa ako syntetický umelecký druh, spájajúci umenie s vedou a technikou. Je to druh umenia zameraný na organizáciu a tvorbu životného prostredia, či už vonkajšieho alebo vnútorného. Z hľadiska výtvarného jazyka by sa mali žiaci oboznámiť so závislosťou architektonickéhoí tvaru od funkcie, s ucelenosťou a jednotou architektonickej kompozície a jej zákonitosťami akú sú rytmus, gradácia, dominanta, symetria, asymetria,...
Je potrebné aby sa žiakom umožnilo pozorovať diela novej i staršej architektúry, ako aj perspektívy architektúry budúcnosti, mali by poznať niektoré pamiatky slohových architektúr a ľudovej architektúry
Sochárstvo – jedno z najstarších druhov výtvarného umenia, ktoré je späté so spracovaním materiálov (drevo, kameň, hlina, bronz,..) Žiaci sa oboznamujú so spracovaním hmôt z hľadiska vyhotovenia sochárskeho tvaru – hlavne modelovaním, oboznamujú sa aj s pôsobením svetla na plastickú formu, dôležitosťou povrchových kvalít. Mali by vedieť, čo je busta, portrét, voľná socha, súsošie, reliéf, medaila, plaketa,...
Grafika – prenáša kresbový prejav do hmoty a technologickým postupm rozmnožuje do formy grafických listov, v určitom počte platných ako rovnocenné originály.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.