referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Utorok, 28. mája 2024
Didaktika výtvarnej výchovy
Dátum pridania: 05.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mária Hvorečná
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 452
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 39m 0s
Pomalé čítanie: 58m 30s
 
1. Čo rozumiete pod pojmami teória, metodika a didaktika Vv?
Teória – súhrn zovšeobecnených poznatkov a skúseností v určitej oblasti poznania. Vo výtvarnej výchove môžeme medzi takéto zaradiť napr. objasnenie východísk novej koncepcie predmety, vymedzenie vzťahu disciplíny k ostatným vedných a študijných odborom.
Metodika – vzťahu sa na prakticko-procesuálnu stránku vyučovania, na popis postupov ako riešiť špecifické situácie pri preberaní učiva, objasňovaní vedomostí, ako máme postupovať pri zobrazovaní určitého objektu, ako riešiť danú úlohu, spôsob hodnotenia, organizácie práce
Didaktika – stojí nad užšie ohraničenými pojmami teória a metodika, teória vyučovania výtvarnej výchovy, teória výtvarnej výchovy, metodika výtvarnej výchovy tvoria subsystémy didaktiky Vv.

Didaktika

Teória vyučovania Vv Metodika Vv
- opera sa o vedecké poznanie - o prakticko-procesuálnu stránku
- sústreďuje sa na vedu a výskum - sústredenie na školu

2. Aké sú ciele Vv?
Cieľom výtvarnej výchovy v 1. - 4. ročníku základnej školy je estetické osvojovanie prírody, sveta vecí a sveta človeka prostredníctvom výtvarných prác a výtvarného umenia.
- rozvoj detskej predstavivosti, fantázie,
- úsilie o vyjadrenie detského videnia,
- deti viesť v duchu humanitného využitia techniky,
- rozvíjať vzťah k efektívnej práci
- riešiť jednoduché technické problémy
- vychovať k ochrane a tvorbe životného prostredia,......

3. Plánovanie a príprava hodiny Vv
Plánovanie vo výtvarnej výchove predstavuje rad na seba nadväzujúcich operácií, ktoré môžeme rozložiť do niekoľkých etáp:
- štúdium základných didaktických dokumentov a odbornej literatúry
- rozvrhnutie učiva podľa ročníkov, oblastí a tematických celkov
- vyhotovenie tematických plánov
- zostavenie hodinového plánu práce na určité obdobie.
Východiskovým dokumentom pri plánovaní sú učebné osnovy – oboznámime sa s požiadavkami a obsahom osnov v ročníku, v ktorom budeme učiť, preštudujeme ostatné ročníky, aby sme vedeli, s čím sa už žiaci zaoberali, čo bude nasledovať v budúcom období. Všímame si dldobé ciele, študujeme metodické pokyny v osnovách, metodické príručky, a inú pedagogickú literatúru.
Príprava na vyučovanie:
1. Organizačná časť
- príprava na hodinu, pomôcky,
- prostredie – stoly v kruhu do písmena V alebo U, vonkajšie, prírodné prostredie
- zápisy
2.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.