referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oľga
Utorok, 23. júla 2024
Poézia v súčasnosti - začínajúci autor (seminárna práca)
Dátum pridania: 06.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Matelko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 818
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.6
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 17m 40s
Pomalé čítanie: 26m 30s
 
OBSAH

1. Úvod........................................................................................................................................2
2. Definícia a myšlienky súčasnej poézie.................................................................................2
3. Poslanie interpretácie...........................................................................................................4
4. Iba matematika?...................................................................................................................5
5. Autor básnickej zbierky.......................................................................................................6
6. Ukážky básní.........................................................................................................................8
7. Záver....................................................................................................................................10
8. Zoznam použitej literatúry................................................................................................11
„Z kontrastu vyplývá souzvuk, z protivných sobě živlů
sestaven je veškeren svět.. poesie, pravá poesie.“

K. Sabina (1813-1877)
český spisovateľ1. Úvod

Súčasné umenie používa formy a priestory fyziky, nie prirodzené umelcové vnemy, ale znalosti techniky a fyziky. Upriamuje svoju pozornosť od predmetov sveta k ich štruktúram. Vnímateľa vedie od zmyslového vnímania reálneho sveta k zdokonalenému vnímaniu prostredníctvom „mikroskopov“ – film, fotografia, televízia, rozhlas. Na základe týchto vedomostí má seminárna práca odhaliť situáciu a postavenie poézie v súčasnom svete. Stať sa tak má prostredníctvom troch básní z čerstvo vydanej básnickej zbierky začínajúceho autora. Kôli hlbšiemu nahliadnutiu do danej problematiky sa práca spočiatku venuje otázke definície pojmu poézia a zaoberá sa i výkladom niektorých myšlienok umeleckých osobností 20. storočia. Vysvetlenie samotnej interpretácie nás nakoniec privedie k jadru práce, pričom podstatnými sú v tomto prípade všetky jej časti. Každá z nich totiž napomáha objasneniu zámeru.

2. Definícia a myšlienky súčasnej poézie

Čo je poézia? Ak by sme chceli definovať tento pojem, museli by sme proti nemu postaviť to, čo poéziou nie je. No presne povedať, čo nie je poéziou, nie je dnes také jednoduché.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: BAKOŠ, M.: Teória literatúry. 2. upravené vydanie. Bratislava : Pravda, 1971., GERO, Š; TROPP, S.: Interpretácia výtvarného diela. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici, 2000., HAUZER, R.: Iba matematika? Bratislava : Vyd. Q111, 2003. ISBN 80-89092-04-7., RANKOV, P.: Masová komunikácia : Masmédiá a informačná spoločnosť. Levice : Koloman Kertész Bagala, L.C.A., 2002. ISBN 80-88897-89-0., VLAŠÍN, Š. a kol.: Slovník literární teorie. Praha : Československý spisovatel, 1977., ZIMA, V. P.: Literární estetika. Olomouc : Votobia, 1998. ISBN 80-7198-329-2.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.