referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lukáš
Pondelok, 18. októbra 2021
Rôznorodosť kultúr
Dátum pridania: 15.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: [email protected]@
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 617
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
ČO JE KULÚRA

Termín kultúra pochádza z antiky a pôvodne označoval kultiváciu pôdy.
V sociológii sa pojem kultúra chápe v oveľa širšom význame ako v bežnom jazyku, v ktorom sa ním označujú ,,lepšie stránky života“.
Kultúra sa najčastejšie chápe ako celkový spôsob života ľudí návod , ako žiť. Inými slovami možno povedať, že v sociológii sa kultúrou chápu jednak spôsob myslenia, spávania a činnosti ľudí. O kultúre sa niekedy hovorí i ako o ,, sociálnom dedičstve“ , čím sa chce zdôrazniť, že kultúru tvoria javy neinštinktívnej, nebiologickej povahy, že kultúra sa prenáša neinštinktívnym, nebiologickým spôsobom. Kultúra je zložitý celok, ktorý zahŕňa poznatky, názory, umenie, morálku, právo, obyčaje a iné schopnosti a návyky, získané človekom ako príslušníkom spoločnosti.
Kultúra je veľmi rozsiahly a vnútorne značne diferencovaný jav. Obyčajne sa rozdeľuje na dve základné zložky na: materiálnu kultúru
nemateriálnu kultúru
Materiálnu kultúru tvoria hmotné, hmatateľne výtvory ľudskej činnosti. Netvorí ju okolitý svet ľudí, ale len tá jeho časť, ktorá vznikla ako dôsledok neinštinkívnej ľudskej činnosti.
Nemateriálnu kultúru tvoria abstraktné výtvory ľudí, t. j. abstraktné prejavy, reflexie.
Jednou z najpozoruhodnejších vlastností kultúry je jej veľká rôznorodosť.Táto skutočnosť vyvoláva jednak otázku, aké sú príčiny tohto javu, a jednak otázku, ako hodnotiť tento jav. PRÍČINY RÔZNORODOSTÍ KULTÚR

Za rozhodujúcu príčinu rôznorodosti kultúr sa niekedy pokladá uspôsobenie ľudského organizmu, t.j. skutočnosť, že ľudské správanie nie je v takej miere určované inštinktmi, ako správanie iných živočíchov. To človeku umožňuje reagovať v rovnakej situácii rôznorodým spôsobom a to sa pokladá za príčinu existencie rôznorodosti kultúr.

RÔZNORODOSŤ KULTÚR POZITÍVNY ALEBO NEGATÍVNY JAV?

Názory na existenciu veľkého množstva značne odlišných kultúr sa rôznia jedni sa nazdávajú, že rôznorodosť kultúr je skôr pozitívnym, iní že je skôr negatívnym javom
Pozitívne hodnotenie tohto javu zdôrazňujú, že rôznorodosť kultúr je podobným bohatstvom ľudstva ako rôznorodosť rastlín a živočíšnych druhov na Zemi
Negatívne hodnotenie tohto javu zase zdôrazňuje také dôsledky rôznorodosti, ako je napríklad existencia komunikačných ťažkosti, vyplývajúca z rôznorodosti symbolov používaných v jednotlivých kultúrach.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kulašik, P.: Dejiny politického myslenia. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov univerzita Mateja Bela Banská Bystrica.1997, Krupa, V.: Geopolitické špecifiká regiónov sveta. Univerzita Komenského Bratislava., Košta, J.: Sociológia. Vydavateľstvo Ekonóm pri EU.1996
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.