Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svätá Agáta - panna a mučenica

Svätá Agáta patrí k svätým, ktorých úcta sa rozšírila v cirkvi už v najstarších časoch. Jej meno je aj zaradené do kánona – eucharistickej modlitby svätej omše. O je živote je málo zaručených historických správ a faktov. Často sa prelínajú s najrôznejšími legendami.
Svätá Agáta sa narodila na veľkom stredomorskom ostrove Sicília, pravdepodobne na východnom pobreží v meste Catania. Žila niekedy v polovici tretieho storočia a pochádzala z významnej a bohatej rodiny. Už v skorej mladosti sa rozhodla žiť v panenstve, aby celá patrila iba Kristovi. Z tohto dôvodu odmietala pytačov, ktorí s ňou túžili uzavrieť manželstvo, nakoľko bola nesmierne krásna a múdra. Jeden z nich sa jej pomstil za odmietnutie tým, že ju udal rímskym úradom ako kresťanku. Bolo to pravdepodobne v prenasledovaní za cisára Dácia okolo rokov 249 – 251.
Agátu dali najprv pod dozor istej mravne skazenej žene, aby ju takto charakterovo zlomili. Keď sa im toto nepodarilo, vrhli ju do väzenia a postavili pred súd. Sudca si ju snažil získať si rečami a keď ani toto nepomohlo, dal ju mučiť. Agátu bičovali, pichali, pálili ohňom a dali jej odrezať prsia. Takto zmučenú, skrvavenú a potupenú ju znova vrhli do väzenia. Legenda hovorí, že sa jej v noci zjavil svätý Peter a uzdravil ju. Potom ju znova podrobili novému, krutému mučeniu, no ona zostala verná Kristovi až do posledného dychu. Rok jej smrti nie je celkom istý, pravdepodobne to bolo v roku 251.
Kresťania jej prejavili hneď po smrti hlbokú úctu a uložili jej telo do osobitného, celkom nového hrobu. Podľa legendy nastal na prvé výročie jej smrti veľký výbuch sopky Etny. Hrozilo, že láva zaplaví a zničí celé mesto Catania. Vtedy obyvatelia mesta, kresťania aj pohania, začali prosiť o pomoc svoju umučenú spolurodáčku. Vzali plachtu z jej hrobu a išli s ňou oproti valiacej sa láve. A tá sa zastavila. Od tej doby uctievajú Agátu ako záchrankyňu mesta a ochrankyňu pred nebezpečnou sopkou a pred ohňom. Úcta svätice sa rýchlo rozšírila na kresťanskom Západe aj Východe. Mimoriadne silná bola v Ríme, kde postavili na jej počesť viacero kostolov. Je patrónkou mesta Catania a nebeskou ochrankyňou ostrova Sicília.

Zdroje:
Rajmund Ondruš S.J. Blízki Bohu i ľuďom, Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1991 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk