referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vincent
Piatok, 21. januára 2022
Protestantizmus
Dátum pridania: 01.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Chanaaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 777
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 

Zvláštnosťou vierouky je téza, že pravdivosť viery sa neprejavuje v tom či onom cirkevnom učení, ale v akomsi akte "osvietenia svätým duchom, vnútorným svetlom", ktoré svedčí o večnej prítomnosti Krista v každom veriacom a ukazuje cestu k mravnej dokonalosti. Za jediný a absolútny prameň viery pokladajú Písmo sväté. V súlade s uznaním "osvietenia" nie sú v miestnostiach, kde sa modlia nijaké náboženské predmety. Odmietajú duchovenstvo a hlásajú rovnosť všetkých členov obce. Ich morálne zásady vyžadujú absolútnu čestnosť vo vzájomných vzťahoch, povinnosť pracovať, prísne zachovávať manželské vzťahy, úctu k starším atď. Adventisti: Stúpenci kresťanského prúdu, ktorý vznikol v prvej pol. 19. storočí v USA. Jeho zakladateľom je William Miller. Toto hnutie sa rozpadlo na niekoľko vrstiev, najväčšou sú adventisti siedmeho dňa. Základom ich učenia je viera v blízky druhý príchod Krista, v posledný súd a v Kristovo tisícročné kráľovstvo pre spravodlivých. Adventisti popierajú nesmrteľnosť duše, tvrdia, že duša umiera spolu s telom a že bude vzkriesená v deň Kristovho príchodu. Pozemský život človeka má byť prípravou na tento deň. Pre adventistov je povinné zachovávať biblické prikázania a odovzdávať cirkvi desatinu vlastného príjmu.

Mormóni: Oficálny názov je: "Cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní", ktorá vznikla v USA r. 1830. Jej zakladateľom bol John Smith, ktorý mal ako malý chlapec veľa zjavení. Aniel Moroni sa mu vraj zjavil a povedal mu, kde sú uložené zlaté dosky popísané egyptským písmom. Ako 22-ročný ich našiel a pomocou zázračných prorockých okuliarov (ktoré našiel spolu s doskami) sa mu podarilo text rozlúštiť. Onedlho vydal preklad v angličtine pod názvom Kniha Mormon. Mormónske vierovyznanie sa zakladá na Mormonovej knihe (Mormon - posledný z izraelských prorokov) a na prorokových zjaveniach. V r. 1843 vyhlásili mnohoženstvo (ktoré bolo spočiatku podmienkou pre spasenie), ale neskôr bolo zrušené. Mormóni očakávajú skorý koniec sveta, posledný boj so satanom. Pokladajú sa za vybraný národ Izraela, k iným cirkviam majú nepriateľský vzťah. Na čele cirkvi je prezident, ktorý sa pokladá za proroka.

Svedkovia Jehovovi: Extrémna náboženská organizácia vyvíjajúca sa od sekty k cirkvi, ktorá vznikla začiatkom 70.-tych rokov v USA ako vetva adventizmu. Organizácia je prísne centralizovaná s ústredím v Brooklyne. Vydávajú vlastné časopisy, prispôsobené preklady biblie, knihy a brožúry v mnohých jazykoch. Vierouka popiera " trojjedinosť " boha, boh je len jeden - starozákonný Jehova (Jahve), Kristus- vykupiteľ ľudstva - je prvorodeným synom božím, duch svätý nie je božská osoba, len účinná sila Jehovu.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Protestantizmus SOŠ 3.0006 248 slov
Protestantizmus SOŠ 2.9637 1472 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.