referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Sobota, 28. mája 2022
Nábožensky orientované voľnočasové aktivity detí a mládeže
Dátum pridania: 24.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Luša
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 017
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 

Animátori danej oblasti si volia spomedzi seba vedúceho/vedúcu OC stávajúcu sa členom oblastnej rady (OR).Členovia OR si tiež volia vedúceho/vedúcu OR. Títo vedúci OC a OR tvoria celoslovenskú radu - najvyšší orgán ZKSM. Výkonným orgánom je predsedníctvo, ktoré riadi a zabezpečuje činnosť združenia. Členov predsedníctva ako aj samotného predsedu združenia volia členovia celoslovenskej rady. V roku 2002 vynikli špeciálne komisie patriace do štruktúry združenia.Spoločenstvá pravidelne sa stretávajúcich sa mladých ľudí vytvárajú oblastné zoskupenie, ktorého činnosť zoskupuje oblastné centrum (OC). OC organizuje oblastné stretnutia animátorov, kde sa spoločne stretávajú Animátori spoločenstiev. Tu si majú možnosť vymieňať svoje skúsenosti, vzájomne pomôcť pri riešení vzniknutých problémov, prípadne spoločne organizovať podujatia. Tieto stretnutia sa konajú spravidla každé dva mesiace. OC organizuje podujatia na farskej, miestnej, dekanátnej, regionálnej ale i na celoslovenskej úrovni. Patrí sem nespočetné množstvo krátkodobých (športové popoludnie, turnaj, stretnutia, posedenia, predstavenia, koncerty, burzy, ...) a dlhodobých podujatí (letné a zimné tábory, prímestské tábory, turistické prechody, sústredenia, zbierky, ...). Medzi najčastejšie a najpopulárnejšie, počas letných prázdnin určite patria detské a mládežnícke tábory.
ERKO
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je od roku 1990 zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona 83/1990 Zb. ako občianske združenie.
Jeho cieľom je pomáhať pri formovaní detí na dospelé kresťanské osobnosti schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú. Cieľ pomáha realizovať veľa ochotných mladých ľudí na rozličných miestach Slovenska, ktorí sa vo svojom voľnom čase dobrovoľne venujú deťom. Prežívajú s nimi radosti a strasti všedných dní cez školský rok v rámci pravidelnej činnosti na spoločných "stretkách", cez organizovanie tematických výletov, a tiež na letných táboroch cez prázdniny. Spolu s deťmi sa usilujú vzájomne sa obohacovať a prehlbovať vedomie jedinečnosti a individuality každého človeka. Učíme sa hrať a používať férové pravidlá, vytvárať priateľstvá a žiť radosť. Svojou činnosťou sa usilujeme dopĺňať rodinnú výchovu a vyučovanie náboženstva. Chceme deťom poskytnúť možnosť formovať sa na základe všeobecných morálnych princípov a sprostredkúvame im myšlienky kultúry života, tolerancie, úcty a vzájomnej pomoci.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.