referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Timotej
Pondelok, 24. januára 2022
Mimoriadny vysluhovateľ svätého prijímania v pastorácii
Dátum pridania: 29.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jandubina
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 808
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Úlohou akolytov je „stať sa nástrojom lásky Kristovej a lásky Cirkvi vzhľadom k nim.“ Sú povolaní na to, aby sa stali rozvíjateľmi liturgického života komunity, majú sa starať o tých, ktorí vykonávajú liturgické úlohy (miništranti, speváci, lektori...), sú teda prirodzene animátorom „liturgickej skupiny“ komunity, preto majú pripravovať slávenia a viesť ich priebeh. Taktiež majú povzbudzovať a podporovať eucharistický kult mimo svätej omše. Ich ďalšia úloha je v tom, že vykonávajú službu lásky vzhľadom k chudobným, trpiacim, chorým a k tým, ktorí sú na okraji spoločnosti. Takto sa akolyta stáva prirodzeným vodcom tých skupín, ktoré sa starajú o zvlášť cennú službu v spolupráci na charitatívnom diele pastierov. Vždy musí mať s nimi kontakt a plné spoločenstvo, aby ich služba nikdy nebola izolovaným a individuálnym dielom, ale aby vyjadrovala s celou plnosťou cirkevné spoločenstvo. Tu teda vidieť, že akolyti a mimoriadni vysluhovatelia nie sú v prvom rade určení na to, aby rozdávali sväté prijímanie. To je len ich mimoriadna úloha. Ale v pastorácii často považovaná za prvoradú a jedinú.

Pastoračná starostlivosť
Aby akolyti a mimoriadni vysluhovatelia mohli vykonávať svoju činnosť, potrebujú solídnu formácia. Či už duchovnú, ktorá je v tejto oblasti prvoradá, ale aj biblickú, teologickú a najmä liturgickú. Formácia musí vychádzať z hlbokého štúdia zdrojov prirodzenosti liturgie, nie iba ako jednoduchý súhrn rítov a ceremónií, ale ako komplex znakov, ktorými zmŕtvychvstalý Kristus pokračuje v Cirkvi a prostredníctvom Cirkvi vo svojej kňazskej službe na slávu Otca a na posvätenie bratov. Avšak štúdium nestačí. S ním je veľmi dôležitá ako súčasť „uvádzanie“ do liturgických tajomstiev. Ako by akolyta mohol voviesť ostatných do liturgie, keby sám nebol zúčastnený na liturgii, ktorej má slúžiť? Preto sa akolyti majú zjednocovať v štúdiu, meditácii Božieho slova a liturgických textov, majú mať každý deň účasť na bohatej skúsenosti liturgickej modlitby, mali by sa zúčastňovať aspoň na základných hodinkách liturgie hodín, na častom prijímaní sviatostí,.. Je ďalej veľmi dôležité, aby pozorne študovali úvody do liturgických kníh, aby pozorne vnímali poznatky a normy, ktoré formujú liturgiu, tak v oblasti rubrík, ale aj učiteľského úradu, aby zodpovedali očakávaniam konkrétnych možností spoločenstva. Pre úlohy, ktoré sú im zverené, musia byť stále citliví na rozvoj človeka, ktorý sa prejavuje v Cirkvi a vo svete.
Toto sa nedá jednoducho dosiahnuť bez toho, že by akolyti neprešli určitými kurzami a bez toho, že by sa snažili neustále obnovovať vhodné nástroje v problémoch pastorálnej liturgie (liturgika a pastorálka). Bolo by vhodné formovanie akolytov nielen na farskej úrovni, ale aj na úrovni dekanátnej a najmä diecéznej.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: BRANDOLINI, L.: Il ministero del lettore e del´accolito in una chiesa tutta ministeriale. Rím: Centro pastorale per il culto e la santificazione, 1986., BRTKO, R.: Mimoriadny vysluhovateľ svätého prijímania. In: Bulletin. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie: Slovenská spoločnosť kánonického práva, 1999, roč. 5, č. 1., Kódex kánonického práva. Trnava: SSV, 1996., KONGREGÁCIA PRE BOHOSLUŽBU: De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam (21. 06. 1973). In: EnV 4. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano, 1978., KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV A INÉ: Pokyny na riešenie niektorých otázok spolupráce laických veriacich, zameranej na kňazskú službu (15. 08. 1997). In: Pápežské listy a Vatikánske dokumenty 10. Trnava: SSV, 1998., Missale Romanum. (Editio typica III). Vatikán: Typis Vaticanis, 2002., NEŠPOR, P.: Pastorační a katechetické vzdělávání v Brněnské diecézi, Pastorační středisko Brno, 22. mája 2002., PAVOL VI.: Ministeria quædam. In: Rímsky pontifikál. Trnava: SSV, 1981., POLC, J. V.: Posvátná liturgie. Rím: Křesťanská akademie, 1981., Rímsky misál. Vatikán: Typis Polyglottis Vaticanis, 1980.
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.