referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ignác
Sobota, 31. júla 2021
Božia láska a evanjelium
Dátum pridania: 05.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kazateľ
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 325
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.87 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 
3.JEŽIŠ KRISTUS JE JEDINÝM BOŽÍM RIEŠENÍM PROBLÉMU ĽUDSKÉHO HRIECHU. JEHO PROSTREDNÍCTVOM MOŽEŠ SPOZNAŤ BOHA OSOBNE A PREŽÍVAŤ JEHO LÁSKU

Ježiš za nás zomrel

„Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni.“ Rim. 5:8

Ježiš vstal z mŕtvych
„Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písma, bol pochovaný a v tretí deň vzkriesený podľa Písma, i ukázal sa Petrovi, potom dvanástim, potom zjavil sa naraz viac ako päťsto bratom...“ 1.Kor. 15: 3-6

Ježiš je jedinou cestou k Bohu

„Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie prostredníctvom mňa.“ Ján 14:6

Na začiatku som čítal verš z epištoly Rimanom 6:23 :
„Lebo odplatou za hriech je smrť..., ale je úžasné že tento verš takto nekončí a pokračuje slovami..., ale darom milosti Božej je život večný v Kristu Ježišovi, Pánovi našom.“

Všimnite si ten kontrast! Na jednej strane smrť- na druhej večný život!
Na jednej strane hriech- na druhej JEŽIŠ KRISTUS, ktorý má moc nás od hriechu uzdraviť!

Nestačí však tieto tri zákony iba poznať...

4.JEŽIŠA KRISTA MUSÍME OSOBNE PRIJAŤ AKO SPASITEĽA A PÁNA. POTOM MOŽEME SPOZNAŤ BOHA OSOBNE A PREŽÍVAŤ BOŽIU LÁSKU.

Ježiša Krista musíme prijať
Biblia hovorí: „Ale tým, čo ho prijali, dal právomoc stať sa dietkami Božími.“ Ján 1:12

Ježiša prijímame vierou
Je napísané: „ Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ Efežanom 2:8-9

Keď prijmeme Krista, prežijeme znovuzrodenie
„Vtedy žil istý farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi.

Ten prišiel k nemu v noci a povedal mu: „ Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš Ty, ak nie je s ním skutočne Boh.“ Ježiš mu odpovedal: „Skutočne, skutočne, hovorím ti, ak sa niekto znova nenarodí, nemôže vidieť kráľovstvo Božie.“ Tu mu hovorí Nikodém: „Akože sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do života svojej matky a narodiť sa?“ Odpovedal Ježiš: „ Skutočne, skutočne, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z mäsa je mäso a čo sa narodilo z Ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal: Vy sa musíte znova narodiť! „Vietor veje, kde chce; počuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“

Ježiša prijímame osobným pozvaním
Ježiš povedal: „ Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou.“ Zjav.3:20

Prijať Pána Ježiša znamená priznať si svoju hriešnosť, obrátiť sa k Bohu, vyznať Mu svoje hriechy (urobiť pokánie) a dôverovať Ježišovi, že vstúpi do môjho života, odpustí mi hriechy a urobí ma takým, akým ma Boh chce mať. Nestačí rozumom prijať, že Ježiš je Boží Syn a zomrel za naše hriechy na kríži. Nestačí ani žiadny citový zážitok. Ježiša musíme prijať vierou, rozhodnutím svojej vôle.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.