referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Sobota, 17. apríla 2021
Kresťanstvo, islam a buddhizmus
Dátum pridania: 05.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: miska000
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 851
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 23m 10s
Pomalé čítanie: 34m 45s
 

Kresťanstvo sa stalo štátnym náboženstvom Rímskej ríše.
Podľa kresťanského učenia je základom viera v Božiu Trojicu – Boha Otca, Boha Syna (Ježiša Krista) a v Boha Ducha Svätého. Boh Otec poslal svojho syna na svet ako Spasiteľa. Bol Bohom aj človekom. Ako človek bol podrobený zákonitostiam luďského vývoja, ale ako jediný zostal bez hriechu. Vykonal dielo záchrany hriešneho ľudstva od väčšného zatratenia tým, že svoj život položil ako obeť Bohu za hriechy ľudí. Jeho život bol životom poníženia, dôkazom je aj potupná smrť ukrižovaním. Po zmŕtvychvstaní usadol po pravici Boha Otca, odkiaľ bude súdiť živých i mŕtvych. Každý, kto v pokore prijme a uverí v obeť Ježiša Krista, dosiahne spasenie a večný život. Viera v vzkrieseného Ježiša Krista zbavuje veriacich strachu zo smrti.
Posvätnou knihou kresťanstva je Biblia, ktorá je svedectvom prorokov a apoštolov o Božom zjavení. Pozostáva z dvoch častí – Starého a Nového zákona.
Od života Ježiša Krista až podnes existuje kresťanská cirkev, ktorú založil. Na jej začiatku stáli jeho učeníci – apoštoli. Preto prvotná cirkev je nazývaná aj apoštolskou, lebo vznikla na základe svedectiev apoštolov o Božom zjavení v Ježišovi Kristovi. Od roku 300 až po obdobie reformácie ju nazývame katolíckou. Názov je odvodený od gréckeho slova katholikos čo znamená po celom svete rozšírená.
Táto jednota však bola narušená už v roku 1054, keď sa cirkev rozdelila na západnú (rímskokatolícku) a východnú (pravoslávnu = ortodoxnú). Druhou udalosťou bola reformácia v 16.storočí. Výsledkom bol vznik protestantských cirkví.

Reformácia

Nemecká reformácia
Nemecko sa stalo centrom reformácie potom, ako katolícky mních Martin Luther pribil v roku 1517 na dvere kláštora vo Wittenbergu 95 téz kritizujúcich pomery v cirkvi (predávanie odpustkov, celibát, cirkevnú hierarchia). Z tejto reformácie vzišli tzv.luteránske cirkvi alebo cirkvi augsburgského vyznania.

Švajčiarská reformácia
Ján Kalvín presadzoval svoje učenie, z ktorého vznikli tzv.kalvínske alebo helvétske cirkvi.

Anglická a Škótska reformácia
Tu svoje myšlienky prezentovali John Wichleff a John Knox. Výsledkom bola anglikánska cirkev v Anglicku a presbyteriánska v Škótsku.

Česká reformácia
Spojená je s menami Ján Hus a Jeronym Pražský. Myšlienky sa dostávajú prostredníctvom husitov aj k nám.

Po období reformácie prichádza odozva – protireformácia. Znamenala tvrdé prenasledovanie protestantov, rekatolizáciu.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.