Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Hudobné nástroje

Čarovné tóny a história


Hudobné nástroje vznikali v dávnom staroveku. Vytvárali ich celé tisíročia.
Objavili ich ľudia, ktorí pochopili, že zvuk vydáva chvejúce sa teleso. Najprv to boli ruky, tlieskali nimi pri speve a do tanca. Potom začali vy-
užívať prírodný materiál, napr. morské mušle, zvieracie rohy, kosti a pod.
Ako prvé boli hrkálky, ktoré používali Egypťania, a ktoré boli v tvare
vyrezávanej ruky z dreva.Neskôr sa začal využívať kov a jeho výsledkom boli okrúhle puklice, ktorými sa udieralo proti sebe. Tieto sa využívajú aj v súčasnosti.
Na výrobu dychových nástrojov sa používali duté kostí, bambus a býčí roh.Strunové nástroje sa vyhotovovali z kmitajúcej struny luku, struny z čriev,
no dnes sa už používajú oceľové struny. Vývoj hudobných nástrojov viedol od hudobných zvukov neurčitej tónovej výšky k tónom určitej výšky. Objavoval pružnejšiu hmotu pre kmitanie vibrátora, dokonalejší tvar a stavbu rezonátora, zlepšoval prostriedky na rozoznievanie tónu.Takto sa rozširovali zvukové možnosti základných typov nástrojov a vznikali nové hudobné nástroje. Napríklad akordeón, ústna harmonika a harmónium vznikali na začiatku 19. stroročia a elektrofonické nástroje iba po objave využitia elektriny. Hudobné nástroje - delenie


Každý hudobný nástroj potrebuje: vibrátor, budič, prípadne aj rezonátor.

Vibrátor - je pružná hmota, ktorá kmitaním vydáva hudobný zvuk.
Budič - je prostriedok, ktorý nástroj rozoznieva, rozkmitáva vibrátor. Rezonátor - má väčšina hudobných nástrojov, ktorý zdokonaľuje hudobný zvuk,
zosilňuje ho a mení jeho farbu.

Podľa druhu vibrátora sa hudobné nástroje delia na päť skupín.

1. Samozvučné nástroje - idiofóny

Najznámejšie sú hrkadlo, štrkadlo, bunkoš, klopačka, klepáč, škrabka, rapkáč,
kostanety, ostrohy, triangel, gong, gongové hry, tam-tam, činely, zvonce, zvony, zvonková hra, čelesta, xylofón, drumbľa, zvučiaca udica,sklenenáharmonika, hu-
dobný luk, krahulce, štrbinový bubon, ústna harmonika, akordeón, harmónium.
2. Blanozvučné nástroje - membránofóny

Sú to bubny, napr. kotlíkový bubon, rúrkový, pohárový bubon a sudový bubon.

3.

Strunozvučné nástroje - chordofóny

Trecie sláčikom, to sú husle, viola, violončelo, kontrabas, ( stredoveké- chrotta,
tromba marina, rebeka, fidula, liry, violy ), trecie kolieskom- organistrum, ďalej
brnkacie-neskracujú strunu- lýra, kythara, harfa, skracujú strunu - lutna, gitara,
mandolína, bendžo, balalajka, domra, bandura, vina ukulele, gusli, citary, úderové- patria tu cimbal, klavichord, klavír, pianino.

4. Vzduchozvučné nástroje - aerofóny

Patria tu hranové, jazýčkové, nátrubkové nástroje. Poznáme hranové píšťaly,
zobcová flauta, priečna flauta, pikola, nádobová flauta-okarína, šalmaje, hoboj,
anglický roh, fagot, klarinet, saxofón, gajdy, nátrubkové- lovecký roh, lesný roh,
lura, trúbka, poľnica, borlica, fanfára, dierkový roh, cink, serpent, záklopková
trúbka, krídlovka, ofikleida, pozauny, kornet, piston, alto,bastrúbka, trombón,
kontrabasová tuba, heligón, organ.

5. Elektrofonické nástroje

Tu patrí: elektrická gitara, havajská gitara, elektrická pedálová gitara, syntetizér, elektrický orgán, elektrický kontrabas, organizér.

Zvláštnu kapitolu rozdelenia hudobných nástrojov tvoria:

NÁSTROJE SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY

l. Samozvučné nástroje - pukačka, ostrohy, klepáč, klopačka, hracia píla
- bunkoš, ždiarska valaška, kulaga, štrkadlo hrkadlo,
zvonce

2. Blanozvučné nástroje - dvojblanový malý bubon, hracia škatuľka, hrací hrebeň,
trstinové drnčadlo

3. Strunozvučné nástroje - malý cimbal, veľký cimbal, citara, detská citara,korýtko-
vé husle, žliabkové husle, žliabková basa, kontrové
husle, kontrová viola, malá basa-basička

4.

Vzduchozvučné nástroje - hvizdky, podolka, flautička, vŕbová píšťalka, vŕbová
koncovka, goralská píšťalka, kosáčik-koncovka,
trojdierková jednoručka, handrárska píšťalka
- gajda, fanfárka, drček, dvojzvukové gajdy,
štvorzvukové gajdy, husie pierko, trúbeľka z obilia,
trúbeľka z vŕby
- trojdierková píšťalka, detvianska fujara, štvordierková
píšťalka, pastierska píšťala, jarmočná píšťalka,
detská jarmočná píšťalka, kosáčik na šesť dierok,
dvojačka, valaská dvojpíšťala, osemdierková píšťala,
rífová píšťalka, koncovka
- fujara trombita, važecký roh, signálny roh.

KOMORNÉ ZOSTAVY NÁSTROJOV

Duo - hrajú dva nástroje
husľové - husle, viola, flautové, klarinetové, trúbkové, hoboj a klarinet

Trio - hrajú tri nástroje
sláčikové-husle, viola, violončelo, klavírne-klavír, husle, violončelo,
dychové-flauta, klarinet, fagot, klarinetové-tri klarinety, flautové-tri flauty

Kvarteto - hrajú štyri nástroje
sláčikové- 1. husle, 2. husle, viola, violončelo, klavírne-klavír, husle,
viola, violončelo, dychové-flauta, hoboj, klarinet, fagot, flautové-štyri
flauty, klarinetové-štyri klarinety

Kvinteto - hrá päť nástrojov
sláčikové- 1. husle, 2. husle, viola, violončelo, kontrabas,
dychové-flauta, hoboj, klarinet, lesný roh, fagot, klavírne-klavír,
1. husle, 2. husle, viola, violončelo, klavír, flauta, hoboj, klarinet, fagot,
flautové-päť fláut, klarinetové-päť klarinetov

Sexteto - hrá šesť nástrojov

Septeto - hrá sedem nástrojov

Okteto - hrá osem nástrojov

Noneto - hrá deväť nástrojov
husle, viola, violončelo, kontrabas, flauta, hoboj, klarinet, lesný roh,
fagot

ORCHESTRÁLNE ZOSTAVY NÁSTROJOV

Komorný orchester - 4 prvých huslí, 4 druhých huslí, 2 violy, 2 violončelá, kon-
trabas

Klasický orchester - 1- 2 flauty, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 2 lesné rohy,
2 trúbky, 2 tympany, 6 prvých huslí, 6 druhých huslí,
4 violy, 3 violončelá, 3 kontrabasy, niekedy aj lesné rohy
pozauny, kontrafagot, pikola

Romantický orchester - pikola, 2 flauty, 2 hoboje, anglický roh, 2 klarinety,
1 basový klarinet, 2 fagoty, kontrafagot, 4 lesné rohy,
2 trúbky, basová trúbka, 3 pozauny, tuba, 2 tympany,
triangel, malý bubon, veľký bubon, zvony, zvonková hra,
harfa, 14 prvých huslí, 12 druhých huslí, 10 viol,
8 violončel 6 kontrabasov.

Tanečný a džezový orchester - klarinet, altový saxofón, tenorový saxofón,
barytónový saxofón, trúbky, pozauny, klavír,
gitara, kontrabas, veľký bubon, malý bubon, činel,
príležitostne aj flauta, basový klarinet, prípadne
hoboj, anglický roh, fagot, lesný roh, kídlovka,
kornet, basová trúbka, klapková pozauna, vibrafón,
čelesta, niekedy aj tamtam a iné.

Sláčkový orchester - skladá sa so sláčikových nástrojov, husle, viola, violončelo,
kontrabas, sú v početnom obsadení.

Dychový orchester - pikola, 2 flauty, 2 hoboje, klarinet Es, 4 klarinety B, altový sa-
xofón, tenorový saxofón, fagoty, 4 lesné rohy, 2 krídlovky,
basová krídlovka, eufónium, 2 trúbky B, 2 trúbky Es, basová
trúbka B, 2 pozauny, basová pazauna, basová tuba, kontraba-
sová tuba, tympany, triangel, malý bubon, veľký bubon,
činely, zvonková hra.

ZOSTAVY BEATOVEJ HUDBY

Tradičný beat - sólový nástroj- gitara, alebo elektrofonická gitara, sprievodný
nástroj-elektrofonická gitara, basový nástroj-basová elektrofonic-
ká gitara, rytmické nástroje-veľký bubon, malý bubon, činel.

Hard rock - sólový nástroj-elektrofonický organ, sprievodný nástroj-elktrofonic-
ká gitara, basový nástroj-basová elektrofonická gitara,
rytmické nástroje-veľký bubon, malý bubon, činel.

Džez beat - sólový nástroj-klavír, piston, saxofón, spriev.nástroj-gitara, bas.
nástroj-elktrofonická gitara, rytmické nástr.-veľký a malý bubon,
činel

Clasical rock - sólový nástroj-elektrofonický orgán, klasické nástroje, sprievodný
nástroj-elektrofonická gitara, basový nástroj-elektrofonická gitara,
rytmické nástroje- beľký a malý bubon, činel.

Folk beat - sólové a sprievodné nástroje-národné nástroje ľudovej hudby,
basový nástroj-gitara, rytmické nástroje-veľký bubon, malý bubon,
činel

Hudobné nástroje - záver

Stará grécka báj rozpráva o Orfeovi, slávnom spevákovi a hráčovi na lýre, ktorý svojou hudbou prinášal ľuďom radosť.Divá zver, stromy i kamene ho oddane počúvali, lebo vedel nielen napodobňovať zvuky prírody, šum vetra v lístí stromov alebo švitorenie vtákov, ale hrou na lýre a svojim spevom vyludzoval ľúbezné tóny. Hudbe pripisovali ľudia zázračnú moc, lebo umelo vytvárané zvuky vyja-
drovali ich túžby, nádeje, smútky, ich radosť i spokojnosť. Čarovné tóny hudby si podmaňovali ľudí každej doby.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk