Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Cesta k Bohu

Milý priateľ skúšal si už niekedy nájsť cestu k Bohu? K živému a všemohúcemu Bohu, ktorý dá Tvojmu životu skutočný zmysel? Ak áno, tak Ti ju môžem s radosťou ukázať, lebo ju poznám. Vieš, k Bohu vedú vlastne všetky cesty- ale k Bohu sudcovi (ktorý bude súdiť hriešnika, ktorý zomrel vo svojich hriechoch.) Ale len jedna cesta vedie k Bohu ako k milujúcemu Otcovi...Pán Ježiš povedal: " Ja som cesta i pravda i život; nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa." (Ev.Jána 14:6). Vieš čo to znamená? Znamená to, že k Bohu sa nemôžeš dostať ani vďaka svojim dobrým skutkom (o čo sa dnes mnohí pokúšajú.) Lebo stačí, aby človek vo svojom živote spáchal jeden- jediný hriech a pred Bohom je vinný. Biblia hovorí, že " Odplatou za hriech je smrť". (Rim. 6:23). To potvrdzuje, že pred Bohom "Nieto spravodlivého ani jedného " (Rim. 3:10) ; " Lebo všetci zhrešili..." (Rim. 3:23). Mnohí ľudia si myslia, že si nebo zaslúžia, ak budú robiť mnoho dobrých skutkov a pravidelne chodiť do kostola.. Ale apoštol Pavol v liste Rimanom jasne svedčí, že " zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním ( pred Bohom) žiadne telo."
(Rim. 3:20). A prorok Izaiáš píše " Lebo sme všetci ako nečistí a všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzdné rúcho. " ( Iz. 64:6)
Napriek tomu, Boh Ťa môže a chce spasiť! Ako sa to môže stať? Ústredným veršom biblie je ( Ev.Jána 3:16) " Lebo tak miloval Boh svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý kto verí v neho nezahynul, ale mal večný život."
Nato, aby človek mohol byť spasený, si najprv musí uvedomiť, že je HRIEŠNY a urobiť pokánie- to znamená, úprimne pred Bohom oľutovať a vyznať všetky svoje hriechy...Milý priateľ, skús keď budeš sám, kľaknúť na svoje kolená a povedať Bohu, že si hriešny...že ho potrebuješ a popros ho, aby Ti odpustil pre Pána Ježiša Krista- jeho milovaného Syna...povedz mu, že chceš aby zmenil Tvoj život a stal sa Tvojim Pánom.
Vieš čo znamená veriť v Ježiša Krista? Nestačí veriť, že Ježiš Kristus existuje a že zomrel za hriechy sveta...Treba ho prijať ako svojho OSOBNÉHO SPASITEĽA.

To znamená uveriť- že zomrel aj za TVOJE hriechy! Pán Ježiš zasľúbil, že " toho, kto príde ku mne, nevyženiem von." On Ťa chce spasiť a dať Ti večný život! Popros ho, aby Ti odpustil a aby zmyl Tvoje hriechy svojou svätou krvou, ktorú už raz prelial na kríži...
Ak to spravíš, On Ti odpustí ako to sľúbil a staneš sa Božím dieťaťom! Vieš čo to znamená? Znamená to, že "prejdeš zo smrti do života" (Ev.Jána 5:24) a získavaš nebo! Bude to tá najkrajšia a najdôležitejšia vec, ktorú vo svojom živote môžeš spraviť...Nebo si nemôžeš zaslúžiť, ale môžeš ho dostať ako DAR Božej lásky, ak ho prijmeš. Je to tak jednoduché, krásne a zároveň dokonalé! Boh ponúka večný život vo svojom Synovi každému, ale každému dal aj slobodnú vôľu rozhodnúť sa...Je to na Tebe. Nesľubujem Ti, že keď sa staneš Božím dieťaťom, že už vo svojom živote nebudeš mať žiadne problémy- vždy tu budú skúšky...ale môžem Ti sľúbiť, že to nikdy neoľutuješ, pretože Boh bude vždy s Tebou a nikdy Ťa neopustí! Pán Ježiš je ten dobrý pastier, ktorý zasľúbil: "Moje ovce počúvajú môj hlas, a ja ich poznám, a nasledujú mňa. Ja im dávam život večný, a nezahynú na veky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší ako všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho Otca. Ja a Otec sme jedno."
Drahý priateľ, miluje Ťa niekto viac ako Pán Ježiš, ktorý zomrel za Teba strašnou smrťou na kríži, aby Ty si mohol byť pred Bohom čistý a spravodlivý? Chceš odmietnuť takú nesmiernu lásku? Pán Ježiš vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie a teraz sedí po pravici svojho Otca a prihovára sa za nás. Nechceš, aby sa stal aj Tvojim Pánom a Spasiteľom?
"Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz je deň spasenia!" (2.Kor.6:2)
"Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich sŕdc..." (Žd. 3:7).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk