referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Utorok, 9. augusta 2022
Richard Bennett: Večera Pánova
Dátum pridania: 22.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kazateľ
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 896
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 20.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 34m 20s
Pomalé čítanie: 51m 30s
 
Základ pre presvedčenie o duchovnej prítomnosti Pána
V pravde Pánovho slova, že túži po tom, aby veriaci mali plné uistenie ohľadom toho, čo urobil a povedal, preukázanie pravosti a záruka Jeho diela sú potvrdené prísahou, aby mali plné uistenie a útechu. „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ Toto je právne vyhlásenie samého Krista pre veriacich, ktoré im patrí. Práve tak ako v bežnom ľudskom živote (napríklad manželské sľuby, listiny vlastníctva pri dome, aute, atď.), tak aj tu sú prísne právne vyhlásenia týkajúce sa prevzatia vlastníctva toho, čo veriacim patrí. V Písme to, čo bolo predpovedané v Starej zmluve, sa uskutočnilo v Novej zmluve. Kristus sa vydal do vlastníctva veriacim vo svojej krvi a tele. Dal im oficiálne právne vyhlásenie Novej zmluvy, v ktorej majú Jeho úplné zasľúbenie a uistenie.

Veriaci majú v tomto novozmluvnom ustanovení nárok na všetky Kristove požehnania, ktoré sú pre nich potvrdené Jeho krvou. Ako prehlasujú Jeho slová v 1. Korintským 11: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku! Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, dokiaľ nepríde!“ Účel je jasne vyjadrený – ukazovať Kristovu smrť, hlásať a verejne ju oznamovať. Nie je to len púha spomienka na Krista, na to, čo urobil a ako trpel, ale je to skôr preto, aby veriaci mali účasť na Jeho slávnom vydávaní seba samého im. Majú ohlasovať, že Jeho smrť je ich životom, príčinou ich potešenia a nádeje. Ukazujú Jeho smrť a prejavujú sa ako jej ovocie pred Bohom Otcom. V Novej zmluve On je ich Bohom a oni sú Jeho ľudom, Jeho nariadenia sú túžbou a potešením ich myslí a sŕdc – v slove, v božskom spoločenstve s Ním. „Toto je však zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým, až uplynú tie dni, hovorí Pán: svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im ich do srdca, a ja im budem Bohom a oni mi budú ľudom.“

Duchovné spoločenstvo vyučované pomocou kontrastu
V 1. Korintským 10 apoštol Pavol veľmi energicky vyučuje spoločenstvo s Pánom použitím úplného kontrastu s dobre známymi okultnými praktikami duchovného kontaktu s diablami. Toto silné učenie má za cieľ postaviť mimo zákon neznesiteľnú svätokrádež spoločenstva s modlami.

Takáto komunikácia je skutočná, vysoko nebezpečná a zakázaná: „A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov.“ Rozdielnosť je jasne viditeľná v príkaze: „Nemôžete piť z kalicha Pánovho aj z kalicha démonov: nemôžete mať podiel pri stole Pánovom aj pri stole démonov.“ Je nanajvýš dôležité vidieť, že apoštol vyžaduje uvedomenie si skutočného spoločenstva a duchovnej jednoty medzi Kristom a veriacimi. Nie je zdôraznená len púha spomienka, lebo v tom prípade by kontrast nedával zmysel. Priamy kontrast je medzi duchovnou blízkosťou s diablami a s Pánom. Z tohoto odseku sa preto dá urobiť záver, že „spoločenstvo krvi Kristovej“ je tá skutočná jednota, ktorú veriaci majú s Pánom pri oslave Jeho večere. Pán uviedol toto s nasledovným vyjadrením svojej túžby: „Túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka ...Tento

Židom 6:17 “Pretože Boh dedičom zasľúbenia čím nepochybnejšie chcel dokázať nezmeniteľnosť svojej vôle, zaručil to prísahou...”
Lukáš 22:20
1. Korintským 11:25-26
Židom 8:10
1. Korintským 10:20
1. Korintským 10:21
1. Korintským 10:16

kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ Podobne s túžbou by mali veriaci túžiť po zdieľaní tohto jedla s Ním. Toto spoločenstvo s Ním je podstatou Novej zmluvy, v Jeho prehlásení to doslovne je Nová zmluva v Jeho krvi. V kontexte pravého a falošného uctievania Pán vyučuje o tých, na ktorých sa pozerá: „Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojím slovom.“ Na to, aby si veriaci skutočne prial Pána uctievať tak, ako je toho hoden, mal by žízniť po Jeho spoločenstve pri Jeho stole. Ak tak robí, milosťou si ešte hlbšie uvedomí Pánove slová: „Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú.“
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.