referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristián
Utorok, 19. októbra 2021
Na počiatku bolo Slovo...
Dátum pridania: 06.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kazateľ
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 080
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.88 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 

Tak ako myšlienky človeka zostávajú neznáme, pokiaľ sa nevyjadrí, tak je nám neviditeľný Boh známy len skrze svojho Syna, ktorý je jeho Slovom, vyjadrením, zjavením. Ten verš Ján 1,1 neznie: ,,Na počiatku vzniklo Slovo", alebo ,,Boh stvoril Slovo" , čo by určite svedkov veľmi potešilo. To by však nebola pravda, lebo to Slovo už bolo, existovalo prv než započal čas stvorenia, teda pred počiatkom a tam je večnosť. ,,Jeho (Synove) východiská sú od pradávna odo dní večnosti." (Mich. 5,2)
I. Mojžišova-Genesis nám v 1. a 2. kapitole podáva správu o stvorení a jeho poradie v šiestich dňoch, teda v čase. Prvá veta znie: ,,Na počiatku stvoril Boh nebesia a zem." To sú teda prvé veci, ktoré Boh stvoril. Všetko, čo existovalo predtým, je len večný Boh: Otec, Syn a Duch. Keby bol Pán Ježiš stvorený, ako tvrdia svedkovia, musel by byť o tom v knihe Genesis záznam, pretože táto kniha nám podáva stvorenie pekne v poradí, tak ako Boh tvoril a nevynecháva nič, tomu musíme veriť ak chceme mať v Božom slove základ. V 1. Moj. 2,1 máme v skratke opísané celé stvorenie: ,,A dokonané boli nebesia i zem i všetko ich vojsko." To je teda to, čo Boh stvoril za šesť dní a na siedmy si odpočinul. Kedže vojsko nebies - anjeli nie sú v žiadnom stvoriteľskom dni spomenutí, ako napríklad vojsko zeme - všetky pozemské tvory, vyplýva z toho, že boli stvorení v tom čase ako nebesia, teda v prvom stvoriteľskom dni. Keby bol Pán Ježiš jedným z nich, ako hovoria svedkovia - prvý anjel, musel by byť zahrnutý do vojska nebies. To by však vznikol neriešiteľný problém. Pán Ježiš, ktorý je stvoriteľom všetkého pretože ,,Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo." (Ján 1,3) by mal byť zároveň stvorený na počiatku - to znamená v prvom stvoriteľskom dni, pretože pred týmto dňom Boh netvoril, vtedy bola večnosť. Jednoducho povedané musel by byť stvoriteľom samého seba a to je nezmysel. ,,Slovom Jahveho nebesia sú učinené a duchom jeho úst všetko ich vojsko." (Žalm 33,6) On je stvoriteľom nebies i nebeských tvorov, preto nemôže byť jedným z nich. Krásne to rozdeľuje Pavol v Kol. 1,16 ,,Lebo v ňom (v Kristovi) bolo stvorené všetko, čo je na zemi, viditeľné i nevideľné či tróny alebo panstvá, kniežatstvá alebo mocnosti .. " Pán Ježiš je v nebesiach, je aj na tróne, je Pánom, Kniežaťom aj Mocnárom a predsa tu nie je zahrnutý medzi stvorenie, ale stojí na úplne opačnej strane, na strane stvoriteľa. On je ,,počiatok i koniec " (Zj. 22,13) ,čo znamená, že on je ten, ktorý dal počiatok každej existencii a tak isto jej koniec je v jeho moci.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.