referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Vírus ekumenizmu
Dátum pridania: 28.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kazateľ
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 162
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 

Všetci bez výnimky, ktorí sú vyvolení, aby patrili do ekklesie, budú účinne povolaní milosťou a mocou a stanú sa živou súčasťou cirkvi (Lukáš 15:4, Efezským 1:4). To nemá nič spoločné s akýmkoľvek viditeľným zhro­maž­dením. Ľuďmi založená cirkev môže obsahovať aj falošných kresťanov (Skutky 20:29), títo ale nikdy neboli súčasťou Kristovej cirkvi. Môžeme povedať, že Cirkev nájdeme v cirkvách (zboroch), ale cirkvi (zbory) nie sú Cirkev.


JEDNOTA V ČOM?


Z Kristovej modlitby je zrejmé, že jednota v cirkvi je úzko spätá s jednotou v rámci Božej Trojice. Skutočný ekumenizmus preto leží v duchovnej jednote, ktorá existuje vďaka pretr­vá­vaniu Ducha Svätého vo všetkých veriacich po celom svete. Kresťania majú rovnakú duchov­nú podstatu, sú v rovnakom kráľovstve pod rovnakým Pánom a majú rovnaký cieľ. Sku­točná jednota v Kristovi sa nedá uskutočniť ekumenickými koncilmi. Jednota môže prísť len vďaka pôsobeniu Ducha, nie človeka.Čo je hlavné poslanie Kristovej Cirkvi? „A tak choďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám priká­zal.“ (Matúš 28:19–20a) Kresťanstvo je založené na konkrétnej historickej udalosti a kresťan je predovšetkým svedok. Preto je mimoriadne dôležité, aby jeho svedectvo bolo prav­divé. Ak má byť naša evanjelizácia úspešná, musíme ľuďom hovoriť pravdu, aj keď je neprí­jemná. Táto pravda znižuje človeka a vyvyšuje Boha a kedykoľvek ju opúšťame, opúš­ťa aj Boh nás.Evanjelium stojí na dvoch nosných pilieroch, ktoré keby sme vybrali von, tak sa celé rozpadne:1. Existuje len jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, skrze ktorého môže človek prijať spásu, pretože všetci sme hriešnici a nebyť obete Ježiša Krista, zaslúžili by sme si večný trest v pekle.

2. Kristovo spasiteľské dielo prijímame výlučne vierou; akékoľvek spoliehanie sa na naše skutky je neprípustné a zneplatňuje milosť.Kde je zvestované pravé evanjelium, tam je jednota medzi kresťanmi, aj keby žili na rôznych kontinentoch, v rôznych kultúrach, aj keby sa nikdy nestretli. Ale tam, kde je toto evan­je­lium pokrivené, jednota nie je, nech by sa založila ľubovoľná ekumenická spoloč­nosť a konali ľubovoľné ekumenické bohoslužby a ľubovoľné charitatívne akcie. Ak dobre po­ro­zu­mieme jadru evanjelia, ľahko rozpoznáme falošných učiteľov, aj keby sa prezliekli do baran­čieho rúcha.


JEDINE KRISTUS!


Biblia je v otázke spásy človeka nekompromisná a čiernobiela.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.